Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
VARAM nodibina sadarbību ar Vācijas ekspertiem Moldovas atbalstam reģionālās attīstības jomā
23.04.2018

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2012. gada īsteno attīstības sadarbības projektus, sniedzot atbalstu Moldovas reģionu attīstībai nozīmīgajos jautājumos, t.sk. attīstības plānošanā, atkritumu apsaimniekošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā un tūrisma attīstībā reģionālajā un vietējā līmenī. Sadarbības rezultātā ir uzlaboti vairāki attīstības plānošanas dokumenti, izstrādāti projektu pieteikumi finansējuma piesaistei, uzlabota reģiona un pašvaldību pārvaldes organizācija, sniegta pieredze un zināšanas būtisko reformu īstenošanai. 

Ņemot vērā VARAM ilgstošo pieredzi darbā ar visiem Moldovas reģioniem dažādos jautājumos, kā arī Latvijas ekspertu zināšanas, 2017. gada nogalē VARAM sadarbībai uzrunāja “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH eksperti no Vācijas. Rezultātā š.g. martā VARAM organizēja Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību iepirkuma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīti Moldovā, kuras laikā tika sniegts praktisks atbalsts Moldovas reģionālās attīstības aģentūru iepirkuma speciālistiem. Š.g. rudenī VARAM sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, Iepirkumu uzraudzības biroju u.c. ar GIZ atbalstu organizēs Moldovas reģionālās attīstības aģentūru ekspertu iepirkumu jomā vizīti Latvijā.

Lai turpinātu veiksmīgi aizsākto sadarbību, GIZ aicināja Latvijas ekspertus š.g. 12.aprīlī piedalīties seminārā par energoplānošanas jautājumiem, tādā veidā ceļot Moldovas energoplānošanas speciālistu kapacitāti. Attiecīgi seminārā VARAM eksperte informēja par normatīvo ietvaru un ieteikumiem energoplānošanai vietējā līmenī kopējā teritorijas attīstības plānošanas kontekstā. Savukārt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens dalījās praktiskajā pieredzē par energoefektivitātes plānošanas jautājumiem. Seminārā piedalījās arī konsultanti no Vācijas, Horvātijas un Maķedonijas, daloties savā pieredzē. Latvijas pieredze radīja lielu interesi no Moldovas ekspertu puses, t.sk. īpaši interesēja Latvijas pieredze par motivējošiem faktoriem energoplānu izstrādē. Tika izteikta interese š.g. jūnijā organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Latviju, tiekoties ar energoefektivitātes plānošanu saistītajām institūcijām un apskatot projektus energoefektivitātes jomā. Semināra gaitā tiks akcentēts, ka energoplāns nav pašmērķis, ir jābūt atbilstošam speciālistam jomas plānošanai un īstenošanai, t.sk. visa veida investīciju piesaistei, kā arī veiksmīgai koordinācijai un sadarbībai starp saistītajām jomām dažādos pārvaldes līmeņos. Tāpat tika akcentēta politiskā faktora loma jomas plānošanā, t.sk. energoefektīvu projektu noteikšanā un īstenošanā. Semināra laikā liela uzmanība tika pievērsta sabiedrības līdzdalībai plānošanas procesā, identificējot galvenās iesaistītās puses, izaicinājumus un labās prakses piemērus energoplānu izstrādē.Darba vizītes laikā VARAM un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji tikās ar GIZ pārstāvjiem, lai vienotos par turpmākās sadarbības iespējām. GIZ ir ieinteresēti Latvijas pieredzē energoefektivitātes plānošanas un īstenošanas jomā, administratīvi teritoriālās struktūras pilnveidošanā, iepirkumu organizēšanas jomā. Ņemot vērā Latvijas un Moldovas līdzīgo attīstības pieredzi un Latvijas ekspertu valodas prasmes,   pēc Vācijas ekspertu vērtējuma Latvijas-Moldovas ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes ir nozīmīgas Moldovas attīstībā un abu valstu ilgtermiņa sadarbībā. 


Vienlaikus vizītes laikā notika tikšanās ar Moldovas Reģionālās attīstības, vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem, kuras laikā Moldovas ministrijas kolēģi informēja par prioritātēm ministrijas turpmākajā darbībā – pilsētu revitalizācija, reģionālās politikas plānošana, balstoties uz teritoriju ekonomiskās attīstības veicināšanu, policentriska attīstība kā reģionālās attīstības instruments, LEADER programmas ieviešana, reģionālās attīstības aģentūru darbības pilnveidošana, telpiskā plānošana utml. Tika apspriestas sadarbības iespējas ar Latviju, t.sk. Ārlietu ministrijas izsludinātā konkursa attīstības sadarbības granta projektiem Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs 2018. gadam ietvaros. VARAM pārstāvji informēja par plānotā projekta pieteikuma saturu, izsakot priekšlikumu katrā Moldovas reģionā izvēlēties pilotteritoriju, kurā tiktu sniegts pasākumu kopums integrētai un koordinētai teritoriju attīstībai, t.sk. priekšlikumi administratīvi teritoriālās struktūras pilnveidošanai, sabiedrības aktivizēšanai, resursu izvērtēšanai, attīstības scenāriju izstrādei, vietējo rīcības grupu izveidei, teritorijas plānojuma veikšanai utml. Tāpat tika pārrunātas sadarbības iespējas Norwegian Financial Mechanism (EEA and Norway Grants) un citu finanšu instrumentu ietvaros.


Polijas vēstniecībā Moldovā VARAM pārstāvji iepazīstināja ar VARAM līdzšinējo sadarbību ar Moldovu reģionālās attīstības jomā, kā arī uzklausīja Polijas pieredzi attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Polijas attīstības sadarbības prioritātes – labā pārvaldība, lauku teritoriju attīstība, uzņēmējdarbības vides uzlabošana - līdzīgas Latvijas prioritātēm attīstības sadarbības jomā, attiecīgi būtu jāapsver iespēja sadarboties, t.sk. piesaistot ārvalstu finanšu instrumentu resursus.

Tikšanās laikā ar Moldovas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas valsts sekretāru tika sniegta informācija par Moldovas jauniešu veidoto filmu par dzejnieku Leonu Briedi, kurš iztulkoja vairākus Moldovas dzejnieka Grigore Vieru darbus, kā arī Latvijas-Moldovas reģionu un pašvaldību paveikto un plānoto sadarbību kultūras jomā. Tāpat Moldovu interesē Latvijas pieredze valsts teātru un pašvaldību kultūras centru finansēšanā un darbībā, kā arī nevalstiskā sektora pieredze ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā kultūras jomā.

Tāpat tika apmeklēts Moldovas Dienvidu reģions, tiekoties ar Moldovas Dienvidu reģionālās attīstības aģentūru un pašvaldību ekspertiem, informējot par aktualitātēm un pārrunājot sadarbības iespējas. Kā būtiskāko darbības virzienu Moldovas kolēģi minēja pilsētu teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās, LEADER pieejas ieviešanu, speciālistu kapacitātes stiprināšanu.
Vizītes noslēgumā ar Latvijas vēstnieku Moldovā A.Lotu tika pārrunātas aktualitātes reģionālās attīstības jomā, informējot par vizītes rezultātiem un turpmāk plānoto rīcību, t.sk. pārrunājot iespējas organizēt izbraukumus Moldovas reģionos. 


Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lvAtpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
22.03.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta