Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Tiks uzsākta nacionālo programmu vides sektorā 2007.-2013. gadam sabiedrības informēšana
18.01.2007 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides ministrijas mājas lapā pieejamas „Nacionālās programmas ES struktūrfondu apguvei 2007. – 2013. gadam”. Aicinām sniegt komentārus un priekšlikumus par Vides ministrijas izstrādātajiem nacionālo programmu projektiem līdz š.g. 15. februārim.

Vides ministrijas mājas lapā pieejamas „Nacionālās programmas ES struktūrfondu apguvei 2007. – 2013. gadam”. Aicinām sniegt komentārus un priekšlikumus par Vides ministrijas izstrādātajiem nacionālo programmu projektiem līdz š.g. 15. februārim.

Vides ministrija pagājušā gada jūlijā izveidoja darba grupas nacionālo programmu Eiropas Savienības fondu apgūšanai izstrādei, kur tika iekļauti pārstāvji no Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī sabiedriskajām organizācijām. Šīs nacionālās programmas būs pamats, sagatavojot Ministru kabineta noteikumus par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” atbilstošo aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem.

2006. gada 15. decembrī Vides ministrijas Investīciju projektu apstiprināšanas komisija (IPAK) apstiprināja 8 nacionālās programmas, kuras kalpos par pamatu Ministru Kabineta noteikumu izstrādei nākošā finanšu plānošanas perioda 2007-2013. gadam Eiropas Savienības (ES) finanšu līdzekļu apguvei vides sektorā.

Lai informētu par izstrādātajām nacionālajām programmām, paredzēts semināru cikls janvārī un februārī, kura ietvaros reģionos tiks apspriestas izstrādātās programmas un tajos ietvertie nosacījumi. Par semināru norises vietām un laikiem visa nepieciešamā informācija tiks savlaicīgi izplatīta plašsaziņas līdzekļos.

Valsts stratēģiskais ietvardokuments, 2007. – 2013. gadam paredz trīs darbības programmas: „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.

Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" ir vērsta uz transporta, vides, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, sociālās un izglītības infrastruktūras attīstību, enerģētikas, tūrisma, kultūrvides attīstību, mājokļu energoefektivitātes veicināšanu. Kopumā šajā darbības programmā ir septiņas prioritātes.

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumu „Vide” plānots ieviest, īstenojot sešas aktivitātes (nacionālās programmas). Kā viena no aktivitātēm noteikta sugu un biotopu aizsardzība ES nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un sabiedrības izglītošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. Darbības programma nosaka nepieciešamību pievērsties bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai ex situ un sabiedrības izglītošanai bioloģiskās daudzveidība saglabāšanas jomā, kam līdz šim ir bijusi zema prioritāte. Otra aktivitāte ir "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000", kas paredz pasākumus ūdenssaimniecības attīstībai un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai pašvaldībās un to teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem. Piesārņoto vietu sanācija identificēta kā viena no 4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākuma „Vide” atbalstāmajām aktivitātēm finansējuma saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. “Vides monitoringa un kontroles attīstība” ir vēl viena pasākuma „Vide” aktivitāte, kuras mērķis ir nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti. Kā pēdējā aktivitāte darbības programmā “Infrastruktūra un pakalpojumi” 4. prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” pasākuma "Vide" ietvaros ir noteikta „Vides risku mazināšana”, kuras mērķis ir plūdu draudu novēršana. ERAF līdzfinansējums paredzēts kā atbalsts infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem un jaunas infrastruktūras izveidei plūdu novēršanai nacionālas nozīmes paaugstināta applūšanas riska teritorijās (Skatīt pielikumu Nr. 1).

 Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 5. prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīga enerģētikas veicināšana” ieviešanai paredzēti 2 pasākumi: "Vides aizsardzības infrastruktūra" un "Enerģētika".

Pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros plānots atbalstīt liela mēroga vides infrastruktūras attīstību, t.sk., notekūdeņu savākšanu/attīrīšanu, ūdensapgādes pakalpojumu uzlabošanu, sadzīves, bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Pasākuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, kā arī racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus (Skatīt pielikumu Nr. 1).

Pievienotie faili:
 
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
02.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta