Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
08.10.2007.

Vides izglītība Latvijā iegūst jaunu atbalstu

Lai pilnveidotu sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas procesiem un veicinātu vides izglītību Latvijā, akciju sabiedrība „BAO” un Vides izglītības fonds šodien parakstījuši sadarbības memorandu par atbalstu starptautiskās vides izglītības programmas „Jaunie Vides reportieri” īstenošanā.

08.10.2007.

Apstiprināts un nodots sabiedriskai apspiešanai nacionālās programmas projekts „Vides risku samazināšana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apguvei

Vides ministrijas Investīciju projektu apstiprināšanas komisijas 17.09.2007. sēdē apstiprināts un nodots sabiedriskai apspiešanai nacionālās programmas projekts „Vides risku samazināšana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apguvei. Programma ir izstrādāta, lai noteiktu plūdu draudu novēršanas prioritātes ERAF līdzekļu piesaistei.

04.10.2007.

Sākas „Koncepcijas emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gadam” projekta sabiedriskā apspriešana

Līdz šā gada 15.oktobrim notiks „Koncepcijas emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gadam” projekta sabiedriskā apspriešana. Koncepciju sagatavoja Vides ministrija un Ekonomiskas ministrija.

04.10.2007.

Nosaka dabas lieguma Raķupes ieleja individuālās aizsardzības kārtību

Šodien, 4.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības noteikumi”.

03.10.2007.

Latvijas Veloceļveža prezentācija un dialogs par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iesaistīšanu tūrisma piedāvājumā

4. oktobrī plkst. 11:00 Vides ministrijas lielajā zālē (409. telpa, 4. stāvs) „Lauku ceļotājs” rīko prezentāciju – diskusiju „NATURA 2000 aizsargājamo dabas teritoriju iesaistīšana videi draudzīga tūrisma piedāvājumā – aktualitātes, piemēri, iespējas”.

02.10.2007.

Akceptē Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. - 2013.gadam

Šodien, 2. oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. – 2013. gadam“..

02.10.2007.

Izstrādā grozījumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Šodien, 2.oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””.

01.10.2007.

Uzņēmējiem iespēja sniegt savus priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai

Eiropas Komisija ir uzsākusi rīcības programmas izstrādi administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā 2007. – 2012.gadam, kas paredz administratīvā sloga izvērtēšanu un mazināšanu visā Eiropas Savienībā attiecībā uz uzņēmējdarbību. Šī programma paredz novērtēt administratīvās izmaksas, kas rodas uzņēmējiem licenču, atļauju saņemšanas procesā, sniedzot atskaites. Tā attiecināma uz informāciju, kas jāsniedz ar likumu noteiktas reģistrēšanas, sertificēšanas, inspicēšanas, subsidēšanas nolūkā; statistikas anketu aizpildīšanu.

28.09.2007.

Vēl tikai 7 dienas var pieteikt darbus fotokonkursam

Pēc 7 dienām noslēdzas Vides ministrijas izsludinātais fotokonkurss „Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie vides infrastruktūras un dabas aizsardzības projekti manā pašvaldībā”.

27.09.2007.

Lašu un taimiņu neatļauta ieguve var maksāt dārgi!

Valsts vides dienests atgādina, ka sakarā ar pastiprinātas kontroles uzsākšanu lašu un taimiņu nārsta laikā Latvijas upēs un jūras piekrastē- nelikumīga šo zivju ieguve vai realizācija ir darbība, par kuru likums paredz administratīvo atbildību, bet attiecīgos gadījumos, arī kriminālatbildību. Lašu un taimiņu ieguve var tikt veikta tikai ar speciālām atļaujām zinātniskiem mērķiem vai pavairošanai zivjaudzētavās.

27.09.2007.

Aicinām atbrīvot jūrmalas pļavu!

Sestdien , 29. septembrī plkst. 11:00 Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus dabas draugus un svaigā gaisā darboties gribētājus uz krūmu ciršanas talku dabas liegumā „Daugavgrīva”.

27.09.2007.

Būvniecību kāpu zonā kontrolēs ar jaunas kartes palīdzību

„Beidzot būs pieejams kartogrāfisks materiāls, kas tiks izmantots, lai nepieļautu manipulācijas ar būvniecību Baltijas jūras krasta kāpu teritorijā”, uzskata Vides ministrs Raimonds Vējonis.

24.09.2007.

Aicinām Jūs uz Latvijas Veloceļveža prezentāciju un dialogu par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iesaistīšanu tūrisma piedāvājumā

Pasākums notiks šī gada 4. oktobrī plkst. 11:00 Vides ministrijas lielajā zālē (409. telpa, 4. stāvs). Pasākuma programmu lūdzu skatieties pielikumā.
21.09.2007.

VVD atkārtotās pārbaudes laikā nekonstatē pārkāpumus Liepājas rajona Rucavas pagasta Papē

Pēc pretrunīgi izskanējušās informācijas vairākos preses izdevumos, it kā par kāpas norakšanu un tranšeju rakšanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā Papē, Valsts Vides dienesta (tālāk tekstā – VVD) Liepājas Reģionālās vides pārvaldes (tālāk -RVP)speciālisti š.g.21.septembrī atkārtoti apsekoja zemes īpašumu „Alsti”. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka zemes īpašumā „Alsti” netiek veiktas nekādas darbības.

21.09.2007.

22.septembris – „Pilsētā bez auto!

Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar pilsētu domēm rīt, 22.septembrī, organizē „Pilsēta bez auto!” pasākumus Liepājā, Saldū, Talsos un Daugavpilī. Dažādi tematiskie pasākumi šajās pilsētās norisinājās visu šo nedēļu, bet 22.septembrī notiks informatīvas akcijas, velo braukšanas sacensības un velo braucieni, konkursi, kā arī noslēgsies iedzīvotāju aptauja par mobilitātes jautājumiem.

21.09.2007.

Oktobra sākumā aicina vērot putnus

2007. gada 6. un 7. oktobrī jau trīspadsmito gadu Latvijā tiek rīkotas starptautiskās putnu vērošanas dienas. Šajās dienās aicinām ikvienu doties dabā un novērot putnus.

20.09.2007.

Daugavas konsultatīvās padomes ārkārtas sēde

13. septembrī Vides ministrijā notika Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes (turpmāk padomes) ārkārtas sēde. Sēde tika plaši apmeklēta un tajā piedalījās 53 dalībnieki, tajā skaitā 14 padomes locekļi. Tika pārstāvētas dažādas interešu grupas: nevalstiskās organizācijas, ministrijas un to padotībā esošās institūcijas, pašvaldības, privātpersonas un plašsaziņu līdzekļu pārstāvji.
20.09.2007.

Izstrādātas prasības darbības plāniem neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās

Šodien, 20. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Tipveida prasības darbības plāniem neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un terminālos”

20.09.2007.

Vēl papildus 44 uzņēmumi piesakās dalībai ANO projektā PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai

Šā gada jūnijā ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP) aicināja uzņēmumus izmantot iespēju pieteikties dalībai Pasaules vides fonda finansētajā projektā "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" (turpmāk – projekts). Projektā patreiz jau piedalās 12 uzņēmumi, taču ņemot vērā veiksmīgos konkursa rezultātus par pirmo 100 tonnu iznīcināšanu projektā, radās iespēja nodrošināt vēl papildus apjoma polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. Uz uzaicinājumu piedalīties ir atsaukušies 44 uzņēmumi, kuri kopā nodos 83 tonnas PHB saturošu kondensatoru iznīcināšanai projektā. Septembrī tika pabeigta trīspusējo vienošanos parakstīšana starp uzņēmumiem, UNDP un Vides ministriju.

19.09.2007.

Valsts vides dienesta vadītājs atteicies no dārga dienesta auto

Valsts Vides dienesta ģenerāldirektors Vilis Avotiņš atsakās no dārgas dienesta automašīnas, kura Valsts Kancelejas rīkotā nomas konkursa rezultātā tika piešķirta Valsts vides dienestam.

18.09.2007.

ERAF projektu īstenotājiem izmaksāti 50% no plānotā fonda līdzfinansējuma

Nacionālās programmas „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros īstenoto projektu finansējuma saņēmējiem izmaksāta puse (50,1%) no plānotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma.

18.09.2007.

Latvijas Ekoskolas saņem Zaļos karogus

20 Latvijas mācību iestādes saņem starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Vēl 13 skolas saņem Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

18.09.2007.

Akceptē Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. - 2013.gadam

Šodien, 18. septembrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. – 2013. gadam“.

18.09.2007.

Par plastmasas maisiņu izmantošanu būs jāmaksā papildus

Šodien, 18.septembrī, Ministru Kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā“.

17.09.2007.

Sākusies Eiropas Mobilitātes nedēļa 2007

Jau sesto gadu, no 16. līdz 22. septembrim, simtiem Eiropas pilsētu piedalās Eiropas Mobilitātes nedēļā (EMN), kuras laikā pilsētnieki tiek aicināti piedalīties plašās ilgtspējīgai mobilitātei veltītās aktivitātēs.

14.09.2007.

Daugavas un Dņepras savienošanu Vējonis uzskata par absurdu

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzskata par absurdu biedrības „Jaunais Zīda Ceļš” ieceri īstenot projektu, kas paredz ar mākslīgu kanālu savienot Baltijas jūru ar Melno jūru pa Daugavas un Dņepras upēm. Lai nodrošinātu kuģošanu Daugavas - Dņepras kanālā plānots uzbūvēt Krustpils, Jēkabpils un Daugavpils aizsprostus, kā rezultātā tiktu applūdināti ap 800 ha lietderīgas zemes un pārceltas vairāk kā 50 zemnieku sētas. Tiktu veikti grandiozi celtniecības darbi, bagarēta Daugava. Pilnīgi neprognozējamas būtu šāda projekta īstenošanas ekoloģiskās sekas. Tiktu iznīcinātas Eiropas nozīmes aizsargājamās teritorijas, palielinātos piesārņojums Daugavā un Baltijas jūrā, notiktu svešu zivju sugu invāzija Latvijā, pasliktinātos Rīgas dzeramā ūdens kvalitāte. Šāda tranzītceļa ekonomisko efektu R. Vējonis uzskata par dziļi apšaubāmu, jo tikai tā izveidošanas budžets vien vairākkārt pārsniegtu valsts gada budžeta apjomus.

14.09.2007.

Vides ministrs apsveiks konkursa Sakoptākais Latvijas pagasts vides nominācijas uzvarētāju Zemgalē

Šodien, 14.septembrī, vides ministrs Raimonds Vējonis apsveiks konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” nominācijas „Vides aizsardzība” uzvarētāju Zemgalē – Jēkabpils rajona Rubenes pagastu.

14.09.2007.

Sāksies Eiropas Mobilitātes nedēļa 2007

No š.g. 16. līdz 22. septembrim simtiem Eiropas pilsētu piedalīsies sestajā Eiropas Mobilitātes nedēļā (EMN), kuras laikā pilsētnieki tiks aicināti piedalīties plašās ilgtspējīgai mobilitātei veltītās aktivitātēs.

14.09.2007.

Notiks starptautisks seminārs par zemes kvalitāti

Š.g. 20. un 21. septembrī Nīcā, Liepājas rajonā, sadarbojoties VSIA „Vides Projekti” un ANO Attīstības programmai, tiks rīkots starptautisks darba seminārs, kurā Eiropas un Latvijas zinātnieki un praktiķi diskutēs par zemes kvalitātes novērtēšanas iespējām, pieredzi un izaicinājumiem. Zeme, un tai skaitā augsne, ir resurss, kura vērtība Eiropas valstīs vienmēr ir bijusi atzīta, tomēr tikai pēdējā laikā Eiropas kopējā kontekstā sāk runāt par zemes degradācijas jautājumiem. Tādejādi, lai arī katrā atsevišķā valstī ir uzkrāta gan zinātniska, gan praktiska pieredze zemes kvalitātes novērošanā un saglabāšanā, vērojamas būtiskas atšķirības starp ES valstīm institucionālās un cilvēku kapacitātes jomās. Semināra mērķis ir veicināt diskusiju par zemes degradācijas jautājumiem Eiropas kontekstā un vienlaikus attīstīt Latvijas zinātnieku, atbildīgo amatpersonu un citu iesaistīto pušu spēju atpazīt zemes degradācijas jautājumus, zināšanas par iespējamiem risinājumiem un rīcībām un prasmi rīkoties atbilstīgi zemes kvalitātes saglabāšanas vajadzībām.

12.09.2007.

Izsludina pieteikšanos konkursam „Vides zinātnes balva 2007”

Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) sadarbībā ar LR Vides ministriju un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju (LVAFA) izsludina pietiekšanos konkursam „Vides zinātnes balva 2007”.

10.09.2007.

Vides ministrija aicina piedalīties fotokonkursā

Vides ministrija aicina piedalīties ikvienu interesentu fotokonkursā „Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie vides infrastruktūras un dabas aizsardzības projekti manā pašvaldībā”. Konkursā piedalīsies visas fotogrāfijas, kurās būs attēloti vides infrastruktūras un/vai dabas aizsardzības objekti mijiedarbībā ar apkārtējo vidi.

10.09.2007.

Pirmo reizi Latvijā vienā pagastā gatavo augšņu karti atbilstīgi starptautiskai klasifikācijai

Laikā no 6. līdz 10. augustam Latviju apmeklēja divi vadoši Eiropas augšņu zinātnieki prof. dr. P.D. Jungerius un dr. J.A.M. van den Ancker, kuri kopīgi ar Latvijas kolēģiem LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes dekānu, dr. Oļgertu Nikodemusu un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta direktoru, dr. Aldi Kārkliņu izvērtēja iespēju klasificēt Latvijas augsnes pēc starptautiskās FAO (Food and Agricultural Organization) augšņu klasifikācijas.

07.09.2007.

Turpinās pieteikšanās Efektīvas pārvaldības gada balvai 2007

Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju aicina uzņēmējus, pašvaldības un valsts institūcijas vērtēt savu organizāciju pārvaldības efektivitāti un pieteikties „Efektīvas pārvaldības gada balvai 2007”, veidojot Līderu produktivitātes reitingu. Pieteikšanās balvai tika izsludināta jau vasaras sākumā un pieteikšanās turpinās - pieteikšanās termiņš, sakarā ar intensīviem atvaļinājumu grafikiem vasaras laikā, tiek pagarināts līdz 12.septembrim.

07.09.2007.

Vides ministrijā notiks Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes ārkārtas sēde

13. septembrī plkst. 14.00 Vides ministrijā notiks Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes ārkārtas sēde. Sēdē piedalīsies biedrības „Jaunais Zīda Ceļš” pārstāvji, kuri prezentēs projektu „Rīga – Hersona kanāls”. Pēc prezentācijas notiks diskusija.

07.09.2007.

Aicinājums uz piekrastes kāpu sakopšanas rudens talku 8.septembrī!

Turpinot vasarā īstenotās piekrastes kāpu aizsardzības aktivitātes kampaņas „Saglabāsim Latvijas kāpas – 2007!” ietvaros, aicinām piedalīties piekrastes kāpu sakopšanas rudens lielajā talkā, kas notiks 8. septembrī visā piekrastes teritorijā. Šogad galvenā piekrastes kāpu sakopšanas vieta būs bijušais PSRS armijas tanku poligons pie Ventspils, Vārves pagastā. Bez atbilstošas infrastruktūras, šī teritorija jau gadiem ilgi tiek izmantota ne tikai lai piekļūtu pie jūras, bet arī kā vieta nelegālu lokāla mēroga atkritumu izgāztuvju veidošanai. Šajā talkā piedalīsies vides aktīvisti, Vides ministrijas un tās iestāžu darbinieki, vairāku ārvalstu vēstniecību pārstāvji un vietējie iedzīvotāji. Talcinieku tikšanas vieta - Ventspils pilsētas Vasarnīcu ielas galā, pie poligonā iebraucamā ceļa plkst. 11:00.

04.09.2007.

Valdība akceptē informatīvo ziņojumu Par pasākumiem Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai

Šodien, 4.septembrī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais informatīvā ziņojuma projekts „Par pasākumiem Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai”.

04.09.2007.

Aicinām pašvaldības pieteikties Vides ministrijas gada balvai „Ābols 2007”

Jau ceturto gadu pēc kārtas mēs ar prieku aicinām Jūsu pašvaldību pieteikties Vides ministrijas gada balvai „Ābols 2007” – konkursam, ko Vides ministrija organizē ar mērķi izteikt atzinību pašvaldībām, kuras atbalsta valsts politiku vides sakārtošanā, realizējot vides infrastruktūras attīstības un/vai dabas aizsardzības projektus un sekmējot sabiedrības informētību un izpratni par ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un tās komplekso raksturu, kur cieši sakļaujas sabiedrības vides, ekonomiskās un sociālās intereses.

03.09.2007.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai būs pieejami jauni dati

Š.g. 3. septembrī Vides ministrijā starp LR Vides ministriju un personu apvienību SIA ,,Carl Bro" un SIA ,,Procesu analīzes un izpētes centrs" tika parakstīts pakalpojumu līgums ,,Datu vākšana ūdens kvalitātes modelēšanai". Līgums tika noslēgts Eiropas Savienības (turpmāk-ES) Pārejas programmas projekta ,,Ūdens kvalitāte" ietvaros.

03.09.2007.

Aicinājums uz preses konferenci par godu jaunas pastmarkas izdošanai

Aicinām Jūs uz preses konferenci par godu jaunas īpašas pastmarkas izdošanai ar ālanta attēlu, kas notiks š.g. 5.septembrī plkst. 11:00 Vides ministrijā 321. telpā. Pastmarka ar ālanta attēlu tiks izdota ļoti ierobežotā skaitā (salīdzinājumā ar citām „Latvijas Pasta” izdoto pastmarku sērijām) – tikai 1000gab.

31.08.2007.

Vides ministrs piedalās ES Vides ministru padomes neformālā sanāksmē

No š.g. 31.augusta līdz 1.septembrim, Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes neformālā sanāksmē „Ūdens trūkums un sausums”, kas notiks Lisabonā, Portugālē.

30.08.2007.

Latvijas un Austrija pārrunā kodolenerģijas drošības jautājumus

Šodien, 30.augustā, vides ministrs Raimonds Vējonis tikās ar Austrijas Federālās lauksaimniecības, mežkopības, vides un ūdenssaimniecības ministru Josef Pröll.

30.08.2007.

Par plastmasas maisiņu izmantošanu būs jāmaksā papildus

Šodien, 30.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā“.

30.08.2007.

Izstrādāta Programma par stacionāro aizsardzības būvju celtniecību bīstamo vielu noplūdes ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.gadam

Šodien, 30.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais programmas projekts „Programma par stacionāro aizsardzības būvju celtniecību bīstamo vielu noplūdes ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.g.” (tālāk tekstā – Programma).

30.08.2007.

Visi Latvijas iedzīvotāji var atbalstīt Pāvilostas pelēkās kāpas aizsardzību, ziedojot naudu dabas lieguma izveidošanai nepieciešamās zemes atpirkšanai

Ziedojumi pelēkās kāpas aizsardzībai tiek uzkrāti Vides ministrijas atvērtajā Valsts kasē ziedojumu kontā Nr. LV91TREL721001G053204.

30.08.2007.

Vides ministrs Raimonds Vējonis tiekas ar Austrijas Federālās lauksaimniecības, mežkopības, vides un ūdenssaimniecības ministru

Šodien, 30.augustā, vides ministrs Raimonds Vējonis tiksies ar Austrijas Federālās lauksaimniecības, mežkopības, vides un ūdenssaimniecības ministru Josef Pröll.

29.08.2007.

Tiks izstrādāta ūdens kvalitātes modelēšanas sistēma

Š.g. 29. augustā Vides ministrijā starp LR Vides ministriju un personu apvienību SIA ,,Carl Bro" un SIA ,,Procesu analīzes un izpētes centrs" tika parakstīts pakalpojumu līgums ,,Ūdens kvalitātes modelēšanas sistēmas izstrāde un tās ieviešana". Līgums tika noslēgts Eiropas Savienības (turpmāk-ES) Pārejas programmas projekta ,,Ūdens kvalitāte" ietvaros.

29.08.2007.

Aicinājums uz preses konferenci par godu jaunas pastmarkas izdošanai

Aicinām Jūs uz preses konferenci par godu jaunas īpašas pastmarkas izdošanai ar ālanta attēlu, kas notiks š.g. 5.septembrī plkst. 11:00 Vides ministrijā 321. telpā. Pastmarka ar ālanta attēlu tiks izdota ļoti ierobežotā skaitā (salīdzinājumā ar citām „Latvijas Pasta” izdoto pastmarku sērijām) – tikai 1000gab.

28.08.2007.

Precizē pašvaldības amatpersonu tiesības sodīt kāpu izbraukātājus

Šodien, 28.augustā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols–paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”.

28.08.2007.

Jelgavas Pilssalā ganīsies savvaļas zirgi

Šā gada 29. augustā no Nīderlandes uz atjaunotajām ganībām Jelgavā Lielupes krastos ieradīsies 16 savvaļas zirgi. Tie turpmāk ganīsies pilsētas centrā - Lielupes palienes pļavās, kas ir starptautiskā mērogā izcila dabas teritorija. Ar Jelgavas mēra Andra Rāviņa līdzdalību rīt notiks zirgu sagaidīšana un dabas lieguma informatīvā stenda atklāšana.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
24.10.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta