Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
10.06.2008.

Augsto īrisu nokrāsas Latvijas Dabas muzejā

No 11. līdz 15. jūnijam daudzveidīgās nokrāsās Latvijas Dabas muzeja 2. stāva izstāžu zālē uzziedēs īrisi, kas būs aplūkojami izstādē „Saules bērni- īrisi”. Izstāde “Saules bērni – īrisi ” pulcēs īrisu mīļotājus no Latvijas Gladiolu draugu kluba, kas apmeklētājiem piedāvās aplūkot aptuveni 150 dažādu šķirņu īrisu kolekciju.

06.06.2008.

Notiks Ekoskolu žūrijas sēde

9.jūnijā notiks Ekoskolu programmas žūrijas sēde. Sēdē tiks lemts, kurām skolām šogad piešķirt starptautisko Zaļo karogu un Ekoskolas nosaukumu, un kurām skolām – nacionāla līmeņa diplomu un Ekoskolas nosaukumu.

06.06.2008.

Vides ministrija apbalvo vides žurnālistu konkursa uzvarētājus

Šodien, 6.jūnijā, notika konkursa „Labākais vides žurnālists” noslēguma pasākums un 5 gadu jubilejas svinības. Tajā tika paziņoti un apbalvoti konkursa uzvarētāji.

06.06.2008.

Notikusi Eiropas Savienības Vides ministru padomes sēde

Vakar, 5. jūnijā, Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalījās Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē Luksemburgā, kuras dienas kārtībā bija Eiropas Savienības prezidentūras sagatavotais progresa ziņojums par klimata un enerģētikas tiesību aktu komplektu un politiskās debates.

06.06.2008.

Vides ministrija apbalvos vides žurnālistu konkursa uzvarētājus

Šodien, 6.jūnijā, notiks konkursa „Labākais vides žurnālists” noslēguma pasākums un 5 gadu jubilejas svinības. Tajā tiks paziņoti un apbalvoti konkursa uzvarētāji.

05.06.2008.

Zilais karogs Latvijā lepni plīvo jau desmit gadus!

Šogad jau desmito gadu Latvijas peldvietās plīvos Zilie karogi, piemēram, 7.jūnijā Ventspilī Zilais karogs tiks pacelts jau desmito reizi! Pirmais Zilais karogs tika pacelts 28.maijā Abragciema peldvietā, 1. jūnijā tika pacelti divi Zilie karogi divās Jūrmalas peldvietās. Savukārt šodien Zilais karogs pirmo reizi tiks pacelts Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvietā un rīt tam pievienosies divi Zilie karogi Daugavpilī Stropu ezerā.

05.06.2008.

Izsludināta atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība

Šodien, 5. jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts).

05.06.2008.

Starptautiskajā Vides dienā publiskoti šīgada Zilā Karoga kampaņas rezultāti

5. jūnijā kā ik gadu tiek publiskoti rezultāti par prestižās tūrisma vides balvas - Zilā Karoga – saņēmējiem kārtējā sezonā. Šogad Zilais Karogs ir piešķirts 2633 peldvietām un 620 jahtu ostām.

05.06.2008.

Latvijas dabas fonds turpina PR apmācību seminārus dabas aizsardzības institūcijām

Latvijas Dabas fonds 13. jūnijā rīko otro apmācību semināru sabiedriskajās attiecībās dabas aizsardzības valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dabas aizsardzību. Šī gada seminārs veltīts iekšējo komunikāciju veidošanas pamatprincipiem un krīžu komunikācijai. Tiks turpināta arī apmācība darbam ar medijiem.

05.06.2008.

Par ES izsludināto radiācijas trauksmi

2008.gada 4.jūnijā pulksten 19.07 Eiropas Savienības operatīvās brīdināšanas sistēmas ietvaros Radiācijas drošības centrs saņēma paziņojumu par neplānotu notikumu Slovēnijas Kriško AES. Dzesēšanas sistēmas bojājumu dēļ tika uzsākta reaktora darbības apturēšana. Notikums novērtēts kā nebūtisks videi un iedzīvotājiem. Tika uzsākta reaktora apturēšana. Reaktora darbība tika pilnībā apturēta. Pulksten 21.09 tika izsludināts brīdinājums Eiropas Savienībā saistībā ar situāciju Kriško AES, Slovēnijā.

05.06.2008.

Piedalies Vides politikas veidošanā!

Vides ministrija sadarbībā ar sabiedriskās politikas portālu politika.lv šodien atklāj sabiedrisko apspriedi par Vides politikas pamatnostādņu projektu

04.06.2008.

Eiropas Komisija sāk apspriešanos par pārstrādātajām Ietekmes novērtējuma pamatnostādnēm

Eiropas Komisija aicina visas ieinteresētās personas izteikt viedokli par projektu pārskatīt Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes, ko Komisijas dienestu darbinieki izmanto, sagatavojot priekšlikumus dažādiem politikas virzieniem. Šobrīd Ietekmes novērtējumi ir kļuvuši par nozīmīgu Komisijas politikas izstrādes kultūras sastāvdaļu, un šajās pamatnostādnēs ir sniegts to sagatavošanas, īstenošanas un iesniegšanas procedūru un galveno analītisko soļu skaidrojums. Visos ietekmes novērtējumos ir jāiekļauj sabiedriskā apspriešanās kā sagatavošanas procesa sastāvdaļa, un, sniedzot Komisijas dienestiem vajadzīgo informāciju gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā nozīmē, ļoti svarīga loma ir ieinteresētajām personām.

04.06.2008.

Klimata pārmaiņas — informētības veicināšanas kampaņa aicina veidot virtuālo kopu jauniešiem, kas gatavi mainīt savus paradumus

Jau rīt sāksies Eiropas Komisijas 2006. gada maijā uzsāktās sabiedrības informēšanas kampaņas „Tu kontrolē klimata pārmaiņas” noslēguma posms, uzmanības centrā izvirzot piecas dalībvalstis – Ungāriju, Poliju, Čehiju, Rumāniju un Bulgāriju. Pasaules Vides dienā sāktā kampaņas trešā posma mērķis ir veidot aktīvu dialogu par klimata pārmaiņām šajās piecās valstīs, kur līdz šim valsts mēroga kampaņas nav veiktas. Šī posma pamatu veido TV reklāma un jauniešiem paredzēts konkurss, radot virtuālu kopu tiem, kas apņēmušies mainīt savus ikdienas paradumus, lai tādējādi mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

04.06.2008.

Apbalvos konkursa „Kūlas dedzināšanas bīstamība” laureātus

Rīt, 5.jūnijā plkst.11.00 Latvijas Dabas muzejā, K.Barona ielā 4, Rīgā notiks skolu avīžu reportāžu konkursa "Kūlas dedzināšanas bīstamība" noslēguma pasākums – laureātu apbalvošana.

04.06.2008.

Ar Eiropas Savienības atbalstu uzsāks mūsdienīga atkritumu poligona būvniecību Piejūras reģionā

Šodien, 4. jūnijā, plkst. 15:00 Talsu rajona Laidzes pagastā vides ministrs Raimonds Vējonis svinīgi iemūrēs kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, uzsākot sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” būvniecību. Pasākums notiks Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” ietvaros.

03.06.2008.

Izstrādāta virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika

Šodien, 3.jūnijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais ministru kabineta noteikumu projekts „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

03.06.2008.

2008. gada Zaļā nedēļa. Zeme ir viena, saudzēsim to!

Šāgada Zaļā nedēļa, lielākā gadskārtējā konference, kura pievēršas Eiropas vides problēmām, notiks no 3. līdz 5. jūnijam Briselē Eiropas Komisijas Charlemagne ēkā. Ar lozungu „Zeme ir viena, saudzēsim to!” Zaļajā nedēļā 2008 galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, ka gan Eiropai, gan pārējai pasaulei resursi jāizmanto ilgtspējīgākā veidā. Bez 38 konferences sēdēm būs arī plaša citu pasākumu programma, tostarp 3. jūnija ceremonija, kurā vides komisārs Stavross Dimass paziņos 2008. gada Eiropas uzņēmējdarbības balvu ieguvējus vides jomā. Bija izvirzītas vienpadsmit uzņēmējsabiedrības no septiņām dalībvalstīm. Komisārs S.Dimass teiks runu atklāšanas un noslēguma sēdē, bet Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ginters Ferhoigens un patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva piedalīsies arī citās nedēļas sēdēs.

02.06.2008.

Peldvietu ūdens kvalitāte ES joprojām ir augsta

Ikgadējā ziņojumā par peldvietu ūdeni (ar kuru šodien iepazīstināja Eiropas Komisija) konstatēts, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības peldvietu 2007. gadā ir ievēroti ES higiēnas standarti. Aptuveni 95 % piekrastes peldvietu un 89 % upju un ezeru peldvietu atbilst obligātajiem standartiem. Ziņojumā sniegta noderīga informācija par ūdens kvalitāti miljoniem cilvēku, kas katru vasaru apmeklē Eiropas pludmales.

02.06.2008.

Baltic 21 iepazīstinās sabiedrību ar ziņojumu “Sasniegtais robežakmens – Baltijas jūras valstu sub-reģionālā kooperācija desmitgadē”

Rīt, š.g. 3.jūnijā, Baltijas jūras valstu padomes samita ietvaros Vides ministrijā starpvalstu un starpinstitūciju organizācija Baltic 21 (The Agenda 21 for the Baltic Sea Region) iepazīstinās sabiedrību ar sagatavoto ziņojumu “Sasniegtais robežakmens – Baltijas jūras valstu sub-reģionālā kooperācija desmitgadē” (turpmāk - Ziņojums). Seminārs notiks Vides ministrijas 409.telpā un tā sākums ir plkst. 12:30.

02.06.2008.

Sākusies ķīmisko vielu provizoriskā reģistrācija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA) ziņo, ka 1. jūnijā sākās ķīmisko vielu provizoriskā reģistrācija.

02.06.2008.

Izsludina pieteikšanos konkursam "Sējējs - 2008"

Vides ministrija izsludina pietiekšanos konkursa "Sējējs – 2008" apakšgrupās "Videi draudzīga saimniekošana", "Ekotūrisms" un "Dabas saimniecības". Pretendenti dalībai konkursā var pieteikties visās Valsts vides dienesta reģionālajās pārvaldēs līdz š.g. 30.jūnijam.

29.05.2008.

Izsludina likumprojektu „Par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu un saistošajiem noteikumiem”

Šodien, 29. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts: „Par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu un saistošajiem noteikumiem”.

28.05.2008.

Seminārs „Ilgtspējīga dzīvojamo ēku būvniecība: sekmējot labas prakses piemēru īstenošanu Baltijas valstīs”

Baltijas Vides Forums informē, ka šā gada 11.-12.jūnijā viesnīcā „Lielupe” tiek organizēts seminārs „Ilgtspējīga dzīvojamo ēku būvniecība: sekmējot labas prakses piemēru īstenošanu Baltijas valstīs”

28.05.2008.

Aicinājums mēdijiem piedalīties Orhūsas Konvencijas pasākumos

Šī gada 11. līdz 13.jūnijā Rīgā, Reval Hotel Latvija konferenču centrā notiks Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Orhūsas Konvencijas) Trešā pušu sanāksme par godu Orhūsas konvencijas desmit gadu pastāvēšanai.

28.05.2008.

Latvijas labākajās peldvietās un jahtu ostās pacels Zilos Karogus

No šodienas, 28. maija līdz 11. jūnijam Latvijā tiks atzīmēts kārtējās vasaras sezonas sākums, labākajās peldvietās paceļot pasaulē populārāko tūrisma ekosertifikātu – Zilā Karoga balvu. Šogad karogs uzvīsies 11 peldvietās un 3 jahtu ostās.

27.05.2008.

Cīņa par emisijām aviācijai turpinās Eiropas Parlamentā

Šodien, 27. maijā Eiropas Parlamenta Vides, Sabiedrības veselības un pārtikas drošības komiteja, balsojot par papildinājumiem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektam par aviācijas iekļaušanu emisiju tirdzniecības sistēmā, iebalsoja grozījumu, kas svītro emisiju rezerves izveidi strauji augošajām aviokompānijām.

26.05.2008.

Noslēgušās putnu vērošanas sacensības “Hipo Torņu cīņas 2008”

25. maija vakarā ar komandas “Skaidrie okulāri” – Valdis Ādamsons, Māris Jaunzemis un Arnis Zacmanis – uzvaru noslēdzās piektās Latvijas putnu vērotāju sacensības “Hipo Torņu cīņas 2008”. Sacensības ar Hipotēku bankas finansiālu atbalstu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

26.05.2008.

Notiks grāmatas „Latvijas ainavas. Dabas stāsti pieaugušajiem” atvēršanas svētki

Šodien, 26.maijā plkst.14.00, atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī notiks grāmatas „Latvijas ainavas. Dabas stāsti pieaugušajiem” atvēršanas svētki.

26.05.2008.

 Baltijas Vides forums organizē semināru ''Jūras vēja parku plānošana - tiesiskie aspekti, ietekme uz vidi, procedūras'' 2008.gada 29.-30.maijs, viesnīca „Sigulda”, Latvia

Seminārs tiek organizēts starptautiska projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE-Daba programma un Vācijas Federālā Vides aģentūra.

23.05.2008.

Aicinām zemes īpašniekus pieteikties uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemes īpašniekus pieteikties uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

23.05.2008.

Īstenos ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas un apsaimniekošanas projektu

Trešdien, 21.maijā Vides ministrijā tika noslēgts pirmais sadarbības līgums starp Vides ministriju, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un līdzfinansējuma saņēmēju – Latvijas Lauku tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs” par individuālā projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana NATURA 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos” īstenošanu. Līgums noslēgts pirmā Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā konkursa ietvaros.

23.05.2008.

Baltijas Vides Forums informē, ka ir pieejama rokasgrāmata par ES jauno ķīmisko vielu politiku ‘’REACH ABC – rokasgrāmata rūpniecības uzņēmumiem’’

Starptautiskā projekta  "Zināšanu paaugstināšana par REACH" ietvaros ir sagatavota un interesentiem ir pieejama rokasgrāmata par REACH.

22.05.2008.

Notiks semināri Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu projektu iesniedzējiem

Š.g. 27. un 29.maijā, plkst. 10:00 notiks informatīvi semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”.

22.05.2008.

Izstrādāts Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam

Šodien, 22. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais plāna projekts „Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam”.

20.05.2008.

Aicinājums uz sanāksmi par klimata un enerģētikas normatīvo aktu komplektu

Vides ministrija aicina visus interesentus piedalīties sanāksmē par klimata un enerģētikas normatīvo aktu komplektu, kas notiks šī gada 28.maijā plkst.13 Peldu ielā 25, Vides ministrijas 409.telpā.

20.05.2008.

Vides ministrs pasniedz specbalvu Starptautiskā Polārā gada eseju konkursa skolām „Ja es būtu Vides ministrs...” noslēguma pasākuma ietvaros

Š.g. 19.maijā, Vides ministrs Raimonds Vējonis, Starptautiskā Polārā gada eseju konkursa skolām „Ja es būtu Vides ministrs...” noslēguma pasākuma ietvaros, pasniedza specbalvu Majoru pamatskolas 7.b klases skolniecei Ramonai Sunepai par cilvēcību un iejūtīgu attieksmi, savā esejā atspoguļojot globālās vides problēmas.

20.05.2008.

Noslēgusies JVR nometne „Bīstamie atkritumi mums apkārt”

No 16.-18. maijam Burtniekos notika Jauno vides reportieru nometne, kas šogad norisinājās A/S „BAO” rīkotās kampaņas ”Bīstamie atkritumi mums apkārt” ietvaros. Nometnes ietvaros noskaidroti kampaņas uzvarētāji, kas jūnija beigās dosies starptautiskā studiju vizīte uz Zviedriju..

19.05.2008.

Uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana ERAF aktivitātē ”Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Uzsākot projektu iesniegumu pieņemšanu, no š. g. 19. maija Vides ministrijas mājas lapā pieejamas Vides ministrijas izstrādātās vadlīnijas, kā arī citi sagatavotie metodiskie materiāli Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu iesniedzējiem finansējuma saņemšanai 2007. – 2013. gada finanšu plānošanas perioda aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”. Šie dokumenti pieejami Vides ministrijas mājas lapas sadaļā „Fondi un investīcijas”.

16.05.2008.

Vides ministrija izsludina pieteikšanos uz budžeta līdzfinansējumu ieviešanā esošajiem LIFE programmas projektiem.

Pieteikumus iesniegt Vides ministrijā līdz 2008. gada 23.maijam saskaņā ar Vides ministrijas noteikto kārtību.

16.05.2008.

R.Vējonis: Latvija šodien ir no kodoldegvielas brīva valsts!

Šodien, 16.maijā, Vides ministrijā notika preses brīfings par lietotās kodoldegvielas no Salaspils kodolreaktora sekmīgu izvešanu uz Krievijas Federāciju.

16.05.2008.

Aicinājums uz preses brīfingu par sekmīgu lietotās kodoldegvielas izvešanu uz Krieviju

Šodien, 16.maijā, plkst.12:00, Vides ministrijas 101.telpā notiks preses brīfings par lietotās kodoldegvielas izvešanu no Salaspils kodolreaktora uz Krievijas Federāciju.

15.05.2008.

Notiks diennakts putnu vērošanas sacensības “Hipo Torņu cīņas 2008”

24. un 25. maijā Latvijā norisināsies sacensības interesantā dabas sporta veidā – jau piekto reizi putnu vērotāji diennakti ilgās sacensībās no torņiem centīsies reģistrēt iespējami lielāku putnu sugu skaitu. “Hipo Torņu cīņas 2008” ar Hipotēku bankas finansiālu atbalstu organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).

15.05.2008.

Izstrādāti noteikumi par dabas resursa nodokļa maksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem

Šodien, 15. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem” (turpmāk – noteikumu projekts).

15.05.2008.

Izsludināts Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns

Šodien, 15. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam”

14.05.2008.

Eiropas Komisija izsludina konsultācijas par kreozota izmantošanas aizliegumu koksnes konservantos

Šī gada 30. aprīlī Eiropas Komisija uzsāk divu mēnešu konsultāciju periodu, lai uzklausītu visas ieinteresētās puses jautājumā par kreozota izmantošanu par koksnes konservantu.

13.05.2008.

Grozīta aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas kārtība

Šodien, š. g. 13. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprināts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”” (turpmāk – noteikumu projekts).

13.05.2008.

Izstrādāti noteikumi dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas”aizsardzībai un izmantošanai

Šodien, 13.maijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – dabas liegums).

13.05.2008.

Eiropas Komisija aicina izmantot IST, lai panāktu uzlabojumus vides jomā

Saistībā ar tās centieniem cīnīties pret klimata pārmaiņām Eiropas Komisija šodien paziņoja par iniciatīvu veicināt IST (informācijas un sakaru tehnoloģiju) izmantošanu, lai uzlabotu tautsaimniecības energoefektivitāti, sākot ar ēkām, apgaismojumu un elektrotīklu. IST var veicināt videi nekaitīgu paradumu ieviešanu visā tautsaimniecībā. Ja minētās tehnoloģijas plaši izmanto, iespējams krietni samazināt „Eiropas oglekļa pēdas nospiedumu”. Komisija aicinās IST nozari rādīt priekšzīmi, samazinot tās radītās CO2 emisijas, kā arī apzināt un piedāvāt risinājumus, kas palīdzēs tautsaimniecībai kopumā. Piemēram, modernākie datoru serveri patērē tikpat daudz enerģijas kā standarta spuldze, ja šādus serverus izmanto vairākums, tad potenciālie energoietaupījumi var būt līdz pat 70 %.

12.05.2008.

Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijā Multisektoriālie projekti

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – LVAFA) izsludina projektu konkursus sekojošās vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātēs:

  • Atjaunojamo energoresursu izmatošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020. gadam;
  • Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde;
  • Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums;
  • Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums;
  • Pasākumi vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanai;
Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai.
10.05.2008.

Izvēlies savu labāko vides žurnālistu!

Šogad katram no mums ir iespēja līdzdarboties labāko vides žurnālistu novērtēšanā! Jau otro gadu konkursa „Labākais vides žurnālists” pastāvēšanas vēsturē, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību konkursa norisē, konkursā pieteiktie darbi tiek nodoti sabiedrības vērtēšanai.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta