Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
14.02.2008.

Izsludina informatīvo ziņojumu par finanšu līdzekļu izmantošanu atkārtota Daugavas piesārņojuma ar naftas produktiem draudu minimizēšanai

Šodien, 14.februarī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica informatīvo ziņojuma projektu "Par finanšu līdzekļu izmantošanu un pasākumu nodrošināšanu, lai minimizētu draudus atkārtotam Daugavas piesārņojumam ar naftas produktiem, kā arī lai minimizētu plūdu radītos draudus” (turpmāk – Informatīvais ziņojums).

14.02.2008.

Grozījumi Orhūsas Konvencijā

Šodien Saeimā pieņemts likums „Par grozījumiem 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”. Likums ratificē Orhūsas Konvencijas grozījumus, tādējādi apliecinot Latvijas apņemšanos īstenot Konvencijas grozījumos ietvertās papildu prasības par pieeju informācijai un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā saistībā ar ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū.

14.02.2008.

Grozījumi Vides aizsardzības likumā

Šodien Saeimā pieņemts likums „Grozījumi Vides aizsardzības likumā”, kurā veikti precizējumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā, kā arī pagarināti termiņi Ministru kabinetam noteikto normatīvo aktu izstrādei.

13.02.2008.

Svinīgi tiks uzsākta Apmeklētāju centra būvniecība Gūtmaņalas stāvlaukumā

Ceturtdien, 14.februārī pl.13:00 Gūtmaņlas stāvlaukumā ar simbolisku pirmo trīs ēkas sienu bloku mūrēšanu Gaujas nacionālā parka (Gaujas NP) administrācija svinīgi atklās jaunā Apmeklētāju centra būvniecību.

12.02.2008.

Eiropas Komisijas priekšlikums rūpniecisko emisiju direktīvai, kas paredz aizstāt 1996.gada 24.septembra Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli.

Eiropas Komisija 2007.gada decembra beigās nāca klajā ar priekšlikumu rūpniecisko emisiju direktīvai, kas paredz aizstāt 1996.gada 24.septembra Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli.

12.02.2008.

22. februārī Vides ministrijā notiks seminārs „Finansējuma piesaiste Natura 2000 teritorijām”.

Š.g. 22. februārī Vides ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā notiks seminārs „Finansējuma piesaiste Natura 2000 teritorijām”, ko organizē LR Vides ministrija sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un Eiropas Komisiju.

11.02.2008.

MK akceptē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otro individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumus

Šodien, 11.februārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēti Vides ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumu projekti „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Ilgspējīga attīstība” otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” un „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Vides aizsardzība” otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”.

07.02.2008.

Par dabas resursu nodokļa aprēķinu C kategorijas darbībām lauksaimniecībā

Ņemot vērā to, ka kopš šī gada janvāra lauksaimnieki lopkopji ir pauduši neizpratni par C kategorijas darbībām piemērojamā dabas resursu nodokļa aprēķina kārtību, Vides ministrija vēlas sniegt skaidrojumu par radušos situāciju.

05.02.2008.

2008.gada 14.martā Rīgā notiks 2. starptautiskā konferencē “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”

Uzaicinām Jūs piedalīties 2. starptautiskajā konferencē “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”, kura notiks 2008. gada 14. martā.

05.02.2008.

Izstrādātas prasības darbības plāniem neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās

Šodien, 5. februārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Tipveida prasības darbības plāniem neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un terminālos”

31.01.2008.

Vides ministrija aicina biedrības un nodibinājumus deleģēt pārstāvi dalībai Vides konsultatīvajā padomē

Vides ministrija aicina biedrības un nodibinājumus deleģēt pārstāvi dalībai Vides konsultatīvajā padomē.

31.01.2008.

Vējstikla mazgāšanas šķidruma kanniņas šķiros un uzpildīs atkārtoti

30. janvārī Latvijas Zaļais punkts (LZP) sadarbībā ar veikalu tīklu Narvesen, uzņēmumu Getz Bros. & Co (Latvia) Ltd. un otrreizējo izejvielu apsaimniekotāju Eko Reverss uzsāk pilotprojektu. Tā gaitā pie Narvesen veikaliem degvielas uzpildes stacijās K. Ulmaņa gatvē 84 un Lucavsalas ielā 1 Rīgā, kā arī Upesgrīvas ielā 1 Mārupē tiek novietoti pirmie šķirošanas konteineri, kas paredzēti vējstiklu mazgāšanas šķidruma tukšajām kanniņām. Savāktajās kanniņās uzņēmums Getz Bros & Co (Latvia) Ltd. atkārtoti pildīs PitStop vējstiklu mazgāšanas šķidrumu.

31.01.2008.

Izsludina noteiktumus kā no īpašniekiem atpirks īpaši aizsargājamās dabas teritorijās piederošās zemes

Šodien, 31. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Noteikumu projekts „Noteikumi par prioritāro secību zemesgabalu atpirkšanai un kompensācijas izmaksas termiņiem un kārtību”.

31.01.2008.

Sanāksme par LV pozīciju izstrādi par klimata un enerģētikas normatīvo aktu paketi

23. janvārī Eiropas Komisija publiskojusi Klimata un enerģētikas normatīvo aktu paketi, kas nosaka veidu, kā īstenot pagājušā gada 8.-9.marta Eiropadomē pieņemtos klimata un enerģētikas mērķus līdz 2020.gadam.

29.01.2008.

Uzsākas pašvaldību un jahtu ostu pieteikumu pieņemšana Zilā Karoga ekosertifikātam.

Pieteikuma anketas un ieviešanas vadlīnijas ir pieejamas Vides izglītības fonda mājaslapā www.videsfonds.lv un Vides ministrijas mājas lapā www.vidm.gov.lv. Zilā Karoga koordinācija februāra laikā sniegs visiem interesentiem konsultācijas un palīdzību pieteikšanās dokumentācijas noformēšanā. Tāpat arī februārī ieinteresētajām pašvaldībām un jahtu ostām notiks informācijas diena par Zilā Karoga programmu.

24.01.2008.

Atklās Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu

Aicinām Jūs piedalīties Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona „Demene” atklāšanā, š.g. 25.janvārī plkst.11:00 Daugavpils rajona Demenes pagastā „Cinīšos”. Poligonu atklās Vides ministrs Raimonds Vējonis.

24.01.2008.

Aicinājums uz diskusiju par Eiropas Komisijas klimata un enerģētikas normatīvo aktu paketi

Saistībā ar vakar, 23.janvārī, Eiropas Komisijas publiskoto klimata un enerģētikas normatīvo aktu paketi rīt 25.01.2008. plkst. 14:00 Peldu ielā 25, Vides ministrijas ceturtā stāva zālē Vides un Ekonomikas ministriju speciālisti tiksies ar Ārvalstu vēstniecību pārstāvjiem, lai informētu tos par sākotnējo Latvijas viedokli.

24.01.2008.

Pieejamas vadlīnijas ES Kohēzijas fonda projektu iesniedzējiem finansējuma saņemšanai aktivitātē ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

No š.g. 23. janvāra Vides ministrijas mājas lapā pieejamas vadlīnijas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniedzējiem finansējuma saņemšanai aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 2007. – 2013. gada plānošanas periodā, kā arī saistošie normatīvie akti.

23.01.2008.

Parakstīts līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi 3 objektos Ventspilī

Šodien, 23. janvārī Vides ministrijā Ventspils pašvaldības SIA „ŪDEKA” un pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” parasktīja būvdarbu līgumu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 2008. gadā”. Būvdarbi notiks Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros.

22.01.2008.

Vides konsultatīva padome piedāvā energoefektivitāti un alternatīvu, decentralizētu energoapgādi Latvijā.

Vides konsultatīvā padome iestājas pret ogļu elektrostacijas būvi un Latvijas dalību Ignalinas atomelektrostacijas celtniecībā, kā alternatīvu piedāvājot atjaunojamus enerģijas ieguves veidus un energoefektivitāti.

22.01.2008.

ANO projektā šogad utilizēs 320 tonnas bīstamu ķīmisku vielu saturošas iekārtas

ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP), sadarbībā ar Vides ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" īsteno projektu "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā", ko finansē ANO Pasaules vides fonds. Projektā tiek organizēta un nodrošinātā polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšana. PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela ko satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs. Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB vai to saturošas iekārtas, tāpēc to iznīcināšana videi nekaitīgā veidā tiek veikta ārpus Latvijas.

21.01.2008.

Vides ministrs apbalvos akcijas „Dzīvais ūdens 2007”aktīvākos dalībniekus

Otrdien, 22. janvārī Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies zivju resursu aizsardzības akcijas „Dzīvais ūdens 2007” noslēguma pasākumā. Vides ministrs un LMA vadība akcijas „Dzīvais ūdens 2007” aktīvākajiem dalībniekiem pasniegs pateicības rakstus un piemiņas veltes.

18.01.2008.

Makšķernieki aicina Ministru prezidentu Ivaru Godmani noraidīt zvejnieku prasību par vides ministra demisiju

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) nosūtījusi atklātu vēstuli ministru prezidentam Ivaram Godmanim ar aicinājumu noraidīt Latvijas zvejniecības profesionālo organizāciju izteikto pieprasījumu par vides ministra Raimonda Vējoņa demisiju. Kā vakar, 17. janvārī, ziņoja aģentūra LETA Latvijas zvejnieku profesionālās organizācijas pieprasījušas vides ministra demisiju saistībā ar Vides ministrijas iesniegtajiem un Saeimā pieņemtajiem grozījumiem „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” (APK) 80.pantā, kas stājas spēkā 23. janvārī un paredz bargākus sodus par zvejas noteikumu pārkāpšanu. Attiecīgajā LETA informācijā pausts uzskats, ka pieņemtie APK grozījumi vistiešākajā veidā apdraudot profesionālos zvejniekus un viņu uzņēmējdarbību.

18.01.2008.

Latvija 11. vietā rūpēs par klimata pārmaiņu novēršanu

Pagājušā gada decembrī ANO konferences laikā tika prezentēts pētījums „Klimata pārmaiņu izpildes indekss” (CCPI), kurā salīdzinātas 56 pasaules valstis, kas, ražojot energoresursus emitē 90% ogļskābās gāzes. Tajā Latvija ieņem 11. vietu, kamēr Lietuva ieņem 20. vietu un Igaunija – 35. vietu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt un salīdzināt dažādu valstu klimata aizsardzības politikas un sasniegto progresu, lai tādējādi palielinātu politisko un sabiedrisko spiedienu uz valstīm, kas nav pietiekami aktīvas klimata politikas ieviešanā.

18.01.2008.

Vides ministrija aicina biedrības un nodibinājumus deleģēt pārstāvi dalībai Vides konsultatīvajā padomē

Aicinām līdz š.g. 1.februārim iesniegt Vides ministrijas kancelejā vai sūtīt pa pastu:

  • iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu padomē;
  • biedrības vai nodibinājuma valdes (sapulces) lēmumu, ar kuru tiek deleģēts viens pārstāvis dalībai padomē. Lēmumā norāda pārstāvja kontaktinformāciju (adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese);
  • biedrības un nodibinājuma reģistrācijas apliecības un statūtu kopija.
18.01.2008.

Būvniecību kāpu zonā kontrolēs ar jaunas kartes palīdzību

Šodien, 18. janvārī, Latvijas Pašvaldību savienības telpās, Rīgā, Mazā pils ielā 1 plkst. 10:00 tiks prezentēta Baltijas jūras piekrastes kāpu aizsargjoslas karte. „Beidzot ir pieejams kartogrāfisks materiāls, kas tiks izmantots, lai nepieļautu manipulācijas ar būvniecību Baltijas jūras krasta kāpu teritorijā”, uzskata Vides ministrs Raimonds Vējonis.

18.01.2008.

Parakstīts Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgums

Šodien, 18.janvārī, Redingā (Reading, United Kingdom) Vides ministrs Raimonds Vējonis, piedaloties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras (LVĢMA) direktoram A. Leitasam, parakstīs Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu. Līgums stāsies spēkā, kad to ratificēs Saeima.

17.01.2008.

Izsludina Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam

Šodien, 17. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais plāna projekts „Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam”.

17.01.2008.

Nosaka dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novērtēšanas kārtību

Šodien, 17. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējams dabas pieminekļiem nodarītais kaitējums”

15.01.2008.

Izstrādāti noteikumi dabas lieguma „Raķupes ieleja” aizsardzībai un izmantošanai

Šodien, 15. janvārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

15.01.2008.

Baltijas Vides Forums aicina uz Diskusiju nevalstiskajām organizācijām par patērētāju izglītošanu un informēšanu

Mūsdienās patēriņa precēs ir sastopamas līdz 30 000 dažādu ķīmisko vielu, kuru kontrole, neskatoties uz REACH regulu, vēl joprojām nav pilnvērtīga. Tādēļ patērētāji vēl joprojām var tikt pakļauti bīstamo ķīmisko vielu radītajai kaitīgajai ietekmei. Nevalstiskās organizācijas ir tās, kas vislabāk var tiešā veidā sadarboties ar sabiedrību un aktīvi informēt pircējus par kaitīgām ķīmiskajām vielām patērētāju precēs.

14.01.2008.

Norisinājies seminārs „Ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošana un ieviešana”

Vides ministrijā š.g. 10 janvārī norisinājās seminārs „Ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošana un ieviešana”, kuru kopīgi rīkoja Vides ministrija, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un Vides investīciju fonds.

11.01.2008.

Vides ministrs aicina RAPLM izvērtēt pašvaldību teritorijas plānojumus Aizsargjoslu likuma kontekstā

Šodien, 11.janvārī, Vides ministrs Raimonds Vējonis nosūtīja vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu (turpmāk – RAPLM) ministram Edgaram Zalānam ar aicinājumu rūpīgi izvērtēt pašvaldību teritorijas plānojumus, saistībā ar Aizsargjoslu likuma 37.pantu, kas nosaka aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.

10.01.2008.

Nosaka dabas parka „Tērvete” aizsardzības un izmantošanas kārtību

Šodien, 10. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas parka „Tērvete” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

09.01.2008.

Tiek izsludināta pretendentu izvirzīšana prēmiju saņemšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā

Atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk – Fonda padomes) 2007.gada 27.decembra sēdes lēmumam Nr.25 § 5.9. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim izsludina pretendentu izvirzīšanu prēmijas saņemšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā.

09.01.2008.

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2007.gada 27.decembra sēdes Nr.25 lēmumu izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”, aktivitātē „Dabas pieminekļu apzināšana un izpēte”. Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”.

09.01.2008.

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijā „Multisektoriālie projekti”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2007.gada 27.decembra sēdes Nr.25 lēmumu izsludina 2008.gada projektu konkursu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti”, aktivitātē „Attīstības sadarbības vides aizsardzībā veicināšana ar Latvijas Republikas noteiktajām saņēmējvalstīm”. Līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”.

08.01.2008.

Nosaka juridisku pamatu sabiedrības pieejai informācijai par ģenētiski modificētiem organismiem

Šodien, 8. janvārī, Ministru Kabineta sēdē tika izskatīts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta likumprojekts „Par grozījumu 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”.

08.01.2008.

Akceptē Orhūsas Konvencijas II nacionālās ieviešanas ziņojumu

Šodien, 8. janvārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Orhūsas Konvencijas II nacionālais ieviešanas ziņojums”.

08.01.2008.

Baltijas Vides Forums aicina uz Diskusiju nevalstiskajām organizācijām par patērētāju izglītošanu un informēšanu

Mūsdienās patēriņa precēs ir sastopamas līdz 30 000 dažādu ķīmisko vielu, kuru kontrole, neskatoties uz REACH regulu, vēl joprojām nav pilnvērtīga. Tādēļ patērētāji vēl joprojām var tikt pakļauti bīstamo ķīmisko vielu radītajai kaitīgajai ietekmei. Nevalstiskās organizācijas ir tās, kas vislabāk var tiešā veidā sadarboties ar sabiedrību un aktīvi informēt pircējus par kaitīgām ķīmiskajām vielām patērētāju precēs.
07.01.2008.

Latvija saņem kompensāciju par dīzeļdegvielas noplūdi Daugavā

Latvija ir saņēmusi kompensāciju no Krievijas uzņēmuma "Zapad-Transņefteprodukt" par dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem 318 246 LVL apmērā ( 667 182 USD).

04.01.2008.

Izsludina noteikumus par vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību

Vakar, 3. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.6. aktivitāti „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība””

04.01.2008.

Izsludina noteikumus par normatīvo aktu prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivāciju

Vakar, 3. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija””

04.01.2008.

Vides ministrs piešķirs Zaļo sertifikātu trim lauku tūrisma saimniecībām

Šodien, 4.janvārī, Vides ministrs Raimonds Vējonis piešķirs Latvijas tūrisma mītņu nacionālo eko-sertifikātu „Zaļais sertifikāts” (turpmāk – Sertifikāts) trim lauku tūrisma saimniecībām – viesu namam „Vestiena”, viesu namam „Kučuru dzirnavas” un brīvdienu mājai „Piekūni”.

02.01.2008.

Aicina ārvalstu būvuzņēmējus iesaistīties Eiropas Savienības līdzfinansēto vides projektu ieviešanā Latvijā 2008. gada pirmajā pusē

2007. gada decembrī Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniekiem Latvijā informāciju par plānotajiem būvdarbu iepirkumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto vides investīciju projektu ietvaros 2008. gada pirmajā pusē, lai veicinātu ārvalstu būvuzņēmēju interesi par iesaistīšanos ES līdzfinansēto būvniecības projektu ieviešanā vides sektorā Latvijā.

02.01.2008.

Ir izveidota virtuālā atkritumu birža

Biedrība „Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs” (LPPC), kas 2005.gada nogalē izveidoja rūpnieciskajai vides aizsardzībai veltītu interneta vortālu www.Virums.lv, Jaunā, 2008.gada pirmajās dienās ir nākusi klajā ar jaunu projektu interneta vidē – virtuālo atkritumu biržu.
21.12.2007.

Apstiprina jauno ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību

Otrdien, 18. decembrī Ministru kabineta sēdē akceptēts Vides ministrijas izstrādātais jauno Ministru kabineta noteikumu projekts „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”.

21.12.2007.

Apstiprina noteikumus par aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

Š.g. 4. decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.

21.12.2007.

No valsts budžeta līdzekļiem daļēji segs ES fondu projektu izmaksu sadārdzinājumu

Otrdien, 18. decembrī Ministru kabineta sēdē izskatīts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par „Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros, tā cēloņiem un sekām”, nolemjot no valsts budžeta līdzekļiem daļēji segt ES fondu projektu izmaksu sadārdzinājumu.

18.12.2007.

Nosaka vides vadības un audita sistēmas reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību

Šodien, 18. decembrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas”.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta