Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
06.03.2007.

Nosaka dabas lieguma „Sitas un Pededzes paliene” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Šodien, 6. martā, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Dabas lieguma „Sitas un Pededzes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
05.03.2007.

Noslēdzas pieteikšanās Zilā Karoga balvai 2007.gada peldsezonai

Zilā karoga balvai pludmalēm pieteiktas ir Ventspils pilsētas pludmale, Liepājas pilsētas pludmale, Jūrmalas pilsētas Majoru, Bulduru un Jaunķemeru pludmales, Engures pagasta kempinga „Abragciems” pludmale, Daugavpils pilsētas Lielā stropa ezera peldvieta un peldvieta „Stropu vilnis”, Rīgas pilsētas Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietas.

02.03.2007.

Paziņojums par Ignalinas atomelektrostacijas izlietotās kodoldeglvielas pagaidu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

13.03.2007. plkst. 13.00 Daugavpils rajona padomē, Rīgas ielā 2 notiks Ignalinas atomelektrostacijas izlietotās kodoldeglvielas pagaidu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.(Paziņojums)
Pieejams Ignalinas atomelektrostacijas izlietotās kodoldeglvielas pagaidu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (lietuviešu, angļu un krievu valodā).
01.03.2007.

Vides ministrijai jauna, lietotājam draudzīga mājas lapa!

No šodienas informāciju par Vides ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem iedzīvotāji varēs atrast jaunajā, lietotājam draudzīgajā mājas lapā – www.vidm.gov.lv .

01.03.2007.

Pārņems Regulu par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Šodien, 1. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra noteikumos Nr. 688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcas efekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti””.
28.02.2007.

Ventspils koģenerācijas stacijas būvniecībā iesaistās investors no Vācijas

27.februārī Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī notika SIA „Ventspils ENERGO” dalībnieku līguma svinīga parakstīšanas ceremonija, kurā piedalījās Ventspils pilsētas domes un iesaistīto pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonas, Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

28.02.2007.

Pēdējais brīdis pieteikties energo efektīvu privātmāju projektu konkursā!

Vēl desmit dienas ir iespēja pieteikties dalībai arhitektūras un būvniecības tehnoloģijas studentu konkursā par inovatīvāko un energo efektīvāko privātmājas projektu Eiropā. Konkursu organizē Saint-Gobain Celtniecības produkti sadarbībā ar Vides ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Arhitektu savienību.
28.02.2007.

Vides ministrijas organizētā seminārā „Pricewaterhouse Coopers” prezentēs pašvaldību kapacitātes izvērtējumu

Š.g. 7. martā, Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 4. stāva zālē notiks seminārs, kura ietvaros SIA „Pricewaterhouse Coopers” prezentēs pašvaldību kapacitātes izvērtējumu attiecībā uz 2007.-2013.g. plānošanas periodu. Pētījums tika veikts Vides ministrijas pasūtījumā, un tā ietvaros pašvaldības tika aptaujātas/anketētas ar mērķi noskaidrot to gatavību nākamajam plānošanas periodam.
28.02.2007.

Vides ministrs gandarīts par Administratīvās rajona tiesas lēmumu Sakas pelēkās kāpas jautājuma risināšanā

Vides ministrs Raimonds Vējonis ir gandarīts par Administratīvas rajona tiesas lēmumu apmierināt biedrības „Koalīcija par dabas un kultūras mantojuma aizsardzību” pieteikumu, atzīstot par prettiesiskiem Sakas novada domes lēmumus, ar kuriem tika apstiprināti zemes sadalīšanas projekts īpašumam Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā un atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz atdalīto zemes gabalu.
27.02.2007.

Nosaka atlīdzības izmaksas kārtību par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos

Šodien, 27. februārī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos”.
27.02.2007.

Ventspils koģenerācijas stacijas būvniecībā iesaistās investors no Vācijas

Šodien, 27. februārī plkst.11:00 Ventspilī notiks SIA „Ventspils ENERGO” dalībnieku līguma svinīgā parakstīšanas ceremonija. Līdz ar līguma parakstīšanu kapitālsabiedrības līdzšinējais īpašnieks Ventspils pašvaldības SIA „Ventspils TERMO” iegūs jaunu partneri - Vācijas uzņēmumu Stadtwerke Flensburg GmbH .
26.02.2007.

Situācija transporta jomā atkal attālinās no Kioto prasībām

Saskaņā ar jauno Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu, kuru šodien publicē Kopenhāgenā, transporta radītās siltumnīcefektu gāzu emisijas vēl joprojām ir galvenais, vēl novēršams, šķērslis ES Kioto protokola klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā.
26.02.2007.

Vides ministrija organizē reģionālo semināru ciklu

Vides ministrija organizē reģionālo semināru ciklu, lai potenciālos projektu iesniedzējus iepazīstinātu ar sagatavotajos nacionālo programmu projektos ietvertajiem nosacījumiem ES fondu finansējuma saņemšanai vides kvalitātes uzlabošanai 2007. – 2013. gadā.
26.02.2007.

Dekarta balvai zinātnes komunikācijā nominēta izstādes “Sarunas ar sniegu un ledu” līdzautore.

Prestižajai Dekarta balvai (Descartes Prize for Science Communication) zinātnes komunikācijā nominēta japāņu māksliniece Fudžiko Nakajai (Fujiko Nakaya). Viņa nominācijai izvirzīta par Latvijas Dabas muzejā notikušās izstādes “Sarunas ar sniegu un ledu: novērošana/iztēle mākslā un zinātnē” ideju un projekta organizēšanu. Izstāde Latvijas sabiedrību priecēja no 2005. gada 11. novembra līdz 2006. gada 8. janvārim. To apskatīja vairāk nekā 10000 cilvēku.
26.02.2007.

Situācija transporta jomā atkal attālinās no Kioto prasībām

Saskaņā ar jauno Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu, kuru šodien publicē Kopenhāgenā, transporta radītās siltumnīcefektu gāzu emisijas vēl joprojām ir galvenais, vēl novēršams, šķērslis ES Kioto protokola klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā.
23.02.2007.

Izstāde „Varavīksnes putni”

No 28. februāra līdz 11. martam Latvijas Dabas muzejs piedāvā aplūkot sadarbībā ar putnu kolekcionāru Juriju Dmitrijevu tapušo dekoratīvo putnu izstādi „Varavīksnes putni”. Izstādes atklāšana 28. februāri plkst. 12.00
23.02.2007.

Latvijas Dabas muzejā būs apskatāms vaļa skelets

Pagājušajā gadā Baltijas jūrā izskalotā kuprvaļa (Megaptera novaeangliae) skelets ikvienam interesentam Latvijas Dabas muzejā būs aplūkojams no 28. februāra plkst.15:00. Skelets, papildināts ar citiem materiāliem par vaļveidīgajiem mūsu jūrā, veido izstādi “Vaļi Baltijas jūrā”. Izstāde būs apskatāma līdz jūnijam.
22.02.2007.

Likvidēs Salaspils kodolreaktoru.

Šodien, 22. februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādātos MK rīkojuma projektus “Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu” un “Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” akceptēšanu”.
21.02.2007.

Būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Cēsīs” parakstīšana

Š.g. 20.februārī, Rīgā, LR Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp Cēsu pilsētas SIA „Vinda” un Līgumsabiedrību ar civiltiesisko atbildību „BŪVE – SPECCELTNIEKS – EKO”, kuru pārstāvēt pilnvarots Vadošais partneris SIA „Būve Wood line”, tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Cēsīs”, Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 – 5.16.

21.02.2007.

Vides ministrs iebilst pret kālija sāls izbēršanu Baltijas jūrā

Pašlaik norisinās intensīvs darbs pie avarējušā Kipras kuģa „Golden Sky” glābšanas darbu otrā posma plānošanas - 25 000 tonnu kālija sāls (kālija hlorīda) izkraušanas no kuģa. Šobrīd sabiedrībā notiek plašas manipulācijas ar informāciju par iespējamo 25 000 tonnu kālija sāls izbēršanu Baltijas jūrā.

21.02.2007.

Vides ministrijā viesojas „ēnas”

Šodien, 21. februārī, atbalstot Junior Achievement – Latvija skolēnu profesionālās orientācijas pasākumu "Ēnu diena", Vides ministrijā viesojās piecas „ēnas”. Vides ministram Raimondam Vējonim ir divas „ēnas” – Elīna Medne no Grobiņas ģimnāzijas 12. klases un Ilze Kļaviņa no Jēkabpils ģimnāzijas 11. klases.

19.02.2007.

Notiks ES Vides ministru padomes sanāksme

Š.g. 20.februārī Vides ministrijas delegācija Valsts sekretāra Gunta Puķīša vadībā piedalīsies ES Vides ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies Briselē.

16.02.2007.

Latvija ir gatava piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanā Vācijas – Krievijas plānotā gāzes vada izbūvei Baltijas jūrā

Šodien, 16.februārī, vides ministrs Raimonds Vējonis nosūtīja vēstuli Krievijas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas atbildīgajām institūcijām, kurā norādīja uz Latvijas gatavību piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanā Nord Stream AG gāzes vada izbūvei Baltijas jūrā.

16.02.2007.

“Zvērīgā mīla” Latvijas Dabas muzejā

21. februārī, atzīmējot Starptautisko tūristu gidu dienu, Latvijas Dabas muzejs sagatavojis īpašu pārsteigumu saviem apmeklētājiem. Šajā dienā plkst. 14:00 un 16:00 ikviens interesents, nopērkot muzeja ieejas biļeti, varēs piedalīties nodarbībā “Zvērīgā mīla”. Savukārt profesionālie gidi, šai dienā, uzrādot apliecību, muzeju varēs apmeklēt bez maksas un ikviens, kas muzeju šajā dienā apmeklēs gida pavadībā, saņems nelielas piemiņas lietas no muzeja.

15.02.2007.

Nosaka sankcijas par pārkāpumiem kuģu radītā piesārņojuma gadījumā

 

Šodien, 15.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica likumprojektu paketi – „Grozījumi Vides aizsardzības likumā”, “Grozījumi Krimināllikumā”, “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā“ un “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”.

15.02.2007.

Nosaka preventīvo un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtību

Šodien, 15.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un to izmaksu aprēķināšanu”.

15.02.2007.

Izstāde “Acālijas pretī pavasarim” Latvijas Dabas muzejā

No 21. līdz 25. februārim Latvijas Dabas muzeja 2. stāva izstāžu zālē otro reizi notiks izstāde “Acālijas pretī pavasarim”. Šī ir iespēja ziemas vidū piedzīvot ziedošu pavasari un pašā Rīgas sirdī uz mirkli ļauties zaļās oāzes vilinājumam. Acāliju kolekciju izstādē papildinās studijas “Rezēda” dizaina darbi.

13.02.2007.

Akceptē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikumu

Šodien, 13.februārī, Ministru kabineta sēdē Vides ministrijas un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kopīgi izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums”, ar kuru paredzēts aizstāt šobrīd spēkā esošos 1998. gada 4. augusta MK noteikumus Nr. 282 „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums”.

09.02.2007.

Avārijas seku likvidēšana Kuldīgā tiek pilnībā kontrolēta

Valsts Vides dienests (VVD) pilnībā kontrolē avārijas seku likvidēšanu Kuldīgā, kur kā zināms, vienā no kanalizācijas sistēmas atzariem vakar tika konstatēts piesārņojums. Tas radies no firmai "No A līdz Z" piederošās katlumājas, kur plīsis degvielas filtra korpuss un tā rezultātā pilsētas kanalizācijas sistēmā iepludināta slānekļa eļļa. Firma šo eļļu nelikumīgi izmanto kā kurināmo un tiek lēsts, ka izlijušās degvielas daudzums varētu būt pustonnu liels. Šāds piesārņojuma apjoms varētu uz vairākiem mēnešiem paralizēt Kuldīgas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, tādēļ tika pieņemt lēmums atslēgt attiecīgo kanalizācijas atzaru no Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (NAI). Tā rezultātā notika īslaicīga piesārņoto ūdeņu noplūde Ventā, kur nonāca ne vairāk kā 600 kubikmetri neattīrītu ūdeņu.

09.02.2007.

Par vienu „Ekopuķīti” Latvijā vairāk

Tagad mēs Latvijā varam lepoties ar vēl vienu piešķirto Eiropas ekomarķējumu „Ekopuķīti”, kuru piektdien, 9. februārī viesu mājai „Laumas” saņēma Talsu rajona Īves pagasta Laumu dabas parkā saimniekojošais Roberts Riekstiņš.

09.02.2007.

Latvijas Dabas muzejs izsludina fotokonkursu “Mans putns”

Latvijas Dabas muzejs aicina visus gatavoties 2007. gada “Putnu dienām”, kas Latvijā šogad sāksies jau marta vidū, un ķert mirkli ar fotoaparātu rokās, jo muzeja speciālisti līdz 11. martam gaida ikviena dabas mīļotāja fotogrāfijas konkursam “Mans putns”.

08.02.2007.

Izstāde “Telpaugi ziemā” Latvijas Dabas muzejā

No 14. līdz 18. februārim Latvijas Dabas muzejā apskatāma sadarbībā ar Valsts aģentūru “Nacionālais botāniskais dārzs” tapusī telpaugu izstāde „Telpaugi ziemā”.

07.02.2007.

Latvijas Dabas muzejs atzīmē Vašingtonas konvencijas desmitgadi Latvijā

Atzīmējot desmit gadus kopš Latvijas Saeima ir akceptējusi Latvijas pievienošanos Vašingtonas konvencijai jeb CITES, Latvijas Dabas muzejā februārī un maijā notiks vairākas ar Vašingtonas konvenciju saistītas aktivitātes.

07.02.2007.

Vides ministrs vada diskusiju par ANO reformu nepieciešamību vides jomā

 

Šodien, 7. februārī, Vides ministrs Raimonds Vējonis ANO Vides programmas Vadības padomes un Pasaules vides ministru forumā Nairobi vada apaļā galda diskusiju par ANO reformu nepieciešamību saistībā ar vides jautājumiem.

07.02.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu AS „Valmieras stikla šķiedra” stikla šķiedras ražošanas iekārtai

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 6.novembra lēmumu Nr.4-7/2005.-2007. „Par grozījumiem 2005.gada 14.marta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. 7/2005.-2007.”, ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu AS „Valmieras stikla šķiedra” stikla šķiedras ražošanas iekārtai (Cempu iela 3, Valmiera, LV-4200) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

05.02.2007.

Vides ministrs piedalīsies ANO Vides programmas Vadības padomes un Pasaules vides ministru forumā Nairobi

Š.g. 5.-9. februārī Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies ANO Vides programmas Vadības padomes (UNEP GC) 24.sanāksmē un Pasaules vides ministru forumā Nairobi, Kenijā.

02.02.2007.

Notiks izstāde ''Gaisma, Ēna ...Vidē''

No 7. līdz 18.februārim muzeja 1. stāva izstāžu zālē būs aplūkojama foto izstāde „Gaisma, Ēna...Vidē”. Fotoizstāde tapusi sadarbībā ar fotogrāfiem Agri Marnicu un Ēriku Dreimani.

02.02.2007.

Vides ministrs piedalās konferencē par pasaules ekoloģijas pārvaldību

Š.g. 2. - 3. februārī Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies Parīzes Vides konferencē par pasaules ekoloģijas pārvaldību, kuru atklās Francijas prezidents Ž. Širaks un kurā piedalīsies augsta ranga politiķi, zinātnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmumu vadītāji no vairāk kā sešdesmit pasaules valstīm.

01.02.2007.

Ar Eiropas Savienības atbalstu tiks veikta būvdarbu līgumu realizācijas atbilstības pārbaude projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta”.

Šodien, 1. februārī starp LR Vides ministriju un Valsts SIA „Vides projekti Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.2004/LV/16/C/PE/003 „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros tika parakstīts pakalpojumu līgums „Būvdarbu līgumu realizācijas atbilstības pārbaude projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta””.

01.02.2007.

Vides ministrija atkārtoti nesaskaņo Rucavas pagasta Papes un Nidas ciema robežas

Vides ministrs Raimonds Vējonis šodien nosūtījis vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kurā norādīts, ka Vides ministrija, ņemot vērā dabas aizsardzības prasības, nesaskaņo Rucavas pagasta Papes un Nidas ciema robežas.

01.02.2007.

Izsludina Rīcības programmu Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai

Šodien, 1. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Rīcības programmu Valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai.

31.01.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Port Milgravis” sadedzināšanas iekārtai

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 25.septembrī izsniegto Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. RIT-R-SEG-36, ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Port Milgravis” sadedzināšanas iekārtai (adrese: Meldru iela 3, Rīga, LV-1015) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

30.01.2007.

Aviācijas nozari iekļaus emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā

Šodien, 30. janvārī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par sākotnējo pozīciju Komisijas priekšlikumam par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, kas papildina Direktīvu 2003/87/EK par aviācijas aktivitāšu iekļaušanu siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā Kopienā.

30.01.2007.

Nosaka grozījumus ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtībā

Šodien, 30. janvārī Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība””.

30.01.2007.

Aicinām uz vides zinātnei un izglītībai veltītu preses konferenci!

Rīt, 31. janvārī, Vides ministrijas 101. telpā plkst.15:00 notiks preses konference, kuras laikā Vides ministrs Raimonds Vējonis, Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, Vides zinātnes un izglītības padomes priekšsēdētāja Dagnija Blumberga un ANO Attīstības programmas projektu biroja Latvijā vadītāja Silvija Kalniņš runās par vides zinātnes un izglītības nozīmi un attīstības perspektīvām Latvijā.

29.01.2007.

Muzejā atzīmēs Starptautisko mitrāju dienu ar programmu „Kā zivs ūdenī”

Latvijas Dabas muzejs jau septīto gadu 2. februārī atzīmē Starptautisko mitrāju dienu (World Wetlands Day). Šogad mitrāju dienas devīze ir “Zivs rītdienai...?”, tādēļ mitrāju dienu laikā līdz 25.februārim muzeja apmeklētāji ir aicināti iepazīt Latvijas mitrājos mītošo daudzveidīgo zivju pasauli.

29.01.2007.

Vides ministrija aicina arhitektūras un būvniecības tehnoloģijas studentus piedalīties konkursā par energo efektīvāko privātmājas projektu Eiropā!

Vides ministrija aicina arhitektūras un būvniecības tehnoloģijas studentus piedalīties konkursā par inovatīvāko un energo efektīvāko privātmājas projektu Eiropā. Konkursu organizē Saint-Gobain Celtniecības produkti sadarbībā ar Vides ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Arhitektu savienību.

26.01.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts par emisijas kvotu nepiešķiršanu 2007.gadā un rīkojuma projekts par grozījumiem Vides ministrijas rīkojumā „Par emisijas kvotu piešķiršanu” SIA „Aurora Baltika” katlu mājai

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2007.gada 15.janvāra lēmumu Nr.210 par SIA „Aurora Baltika” siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas Nr.RIT-R-SEG-12 anulēšanu, ir sagatavojusi lēmuma projektu par emisijas kvotu nepiešķiršanu un rīkojuma projektu par grozījumiem Vides ministrijas rīkojumā „Par emisijas kvotu piešķiršanu” 2007.gadā.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
24.02.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta