Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
09.11.2006.

LIFE-Daba programmas projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā”

Baltijas Vides Forums kopā ar 20 sadarbības partneriem no dažādām valstīm kopš 2005. gada augusta īsteno Eiropas Komisijas finansēto LIFE-Daba programmas projektu „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā”. Partneru vidū ir Baltijas valstu zinātniskas institūcijas, nevalstiskas organizācijas un valsts iestādes, kas atbildīgas par jūras teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī pārstāvji no Somijas, Krievijas un starptautiskā organizācija BirdLife International.

07.11.2006.

Pārcelta preses konference par ES fondu apguvi vides sektorā

Sakarā ar jaunās valdības darba uzsākšanu un vides ministra Raimonda Vējoņa aizņemtību tiek pārcelta Vides ministrijas plānotā preses konference par Eiropas Savienības fondu apguvi vides sektorā, kas bija paredzēta š.g. 8. novembrī Vides ministrijā.

06.11.2006.

Informatīvais ziņojums par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un tā rezultātu ievērošanu politikas plānošanas dokumentā Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadam

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar 2004.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 „Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – noteikumi Nr.157) VII daļas prasībām. Vides ministrija, kas ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumentu „Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadam”, vienlaikus ir veikusi minētā dokumenta stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Tā gaitā tika izveidots vides pārskats par potenciālajām vides ietekmēm un to mazināšanas iespējām, tika saņemti institūciju un privātpersonu komentāri, priekšlikumi, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskatu.

06.11.2006.

Noslēdz līgumu par Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību

Š.g. 6. novembrī, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā„ ietvaros starp Vides ministriju un SIA „Geo Consultants” un SIA „Konsorts” tiks parakstīts pakalpojumu līgums “Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”.

06.11.2006.

Noslēdz līgumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju Olainē

Š.g. 6. novembrī Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” ietvaros starp A/S „Olaines ūdens un siltums” (kas vienlaikus ir arī šī projekta Atbalsta saņēmējs) un Konsorciju A/S „WTE Denmark” un A/S „K&H” tiks parakstīts būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija Olainē”.

06.11.2006.

Nosaka kārtību atbrīvošanai no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda piederumiem

Šodien, 6. novembrī Ministru Kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”.

06.11.2006.

Kas tiek darīts melno stārķu un medņu saglabāšanas labā?

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sestdien, 11. novembrī, rīko informatīvo tikšanos par LOB pēdējos gados paveikto melno stārķu un medņu izpētē un aizsardzībā.

02.11.2006.

Latvijas valdība un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centrs noslēgs sadarbības līgumu

Šodien, 2. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMRWF) sadarbības līgumu”.

02.11.2006.

Rīgā apspriedīs Eiropas Hidrometeoroloģisko dienestu darba stratēģiju

Š.g. 6.un 7. novembrī Rīga, viesnīcas Konventa sēta konferenču zālēs notiks Pasaules Meteoroloģijas organizācijas (PMO) Eiropas reģionālās asociācijas Tehniskā konference. Konferences darba kārtības galvenais jautājums – Stratēģiskais plāns un tā ieviešanas un rīcības plāns.

02.11.2006.

Precizē dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību

Šodien, 2. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.504 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība””.

31.10.2006.

Uzsāks tīklu noplūžu atklāšanas iekārtu piegādi 10 kurzemes reģiona pašvaldībām

No 2006. gada 31. oktobra līdz 2007. gada 2. aprīlim 10 Kurzemes reģiona pašvaldībām tiks piegādātas tīklu noplūžu atklāšanas iekārtas.

31.10.2006.

Apstiprina amatā jauno Nacionālā botāniskā dārza direktoru

Šodien, 31.oktobrī, Ministru Kabineta sēdē par Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” direktoru apstiprināja Andreju Svilānu.

31.10.2006.

Noslēgusies pieteikšanās konkursam “Valsts nozīmes dabas mantojums Latvijā”

Lai sekmētu valsts nozīmes dabas mantojuma apzināšanu Latvijā, Vides ministrija organizēja konkursu par labāko dabas mantojuma objekta aprakstu, vienlaicīgi sākot veidot arī šo objektu sarakstu.

31.10.2006.

Vides ministrija informēs par ES fondu apguvi vides sektorā

Aicinām piedalīties Vides ministrijas rīkotajā preses konferencē par Eiropas Savienības fondu apguvi vides sektorā š.g. 8. novembrī plkst. 10.00 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 101.telpā

26.10.2006.

Atbalsta Pāvilostas pelēkās kāpas dabas lieguma izveidošanu

Šodien, 26.oktobrī, Valsts Sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem””, paredzot papildināt dabas liegumu sarakstu ar jaunu dabas liegumu „Pāvilostas pelēkā kāpa”.

26.10.2006.

Noslēgs līgumu par aprīkojuma piegādi institucionālās attīstības nodrošināšanu 14 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās

Š.g. 27. oktobrī Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” ietvaros, starp Vides ministriju un SIA „LatInSoft”, tiks parakstīts piegāžu līgums „Aprīkojuma piegādes institucionālās attīstības nodrošināšanai 14 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” projektā iesaistīto pašvaldību institucionālās attīstības veicināšanai.
24.10.2006.

Akceptē Liepājas un Ventspils reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus 2006.-2013.gadam

Šodien, 24.oktobrī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotie Ministru kabineta noteikumu projekti „Noteikumi par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam” un „Noteikumi par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam” .

24.10.2006.

Akceptē informatīvo ziņojumu “Par tiesisko regulējumu vēsturiskā militārā piesārņojuma sanācijas jomā”

Šodien, 24.oktobrī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par tiesisko regulējumu vēsturiskā militārā piesārņojuma sanācijas jomā”.

24.10.2006.

Pieņem atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes

Šodien, 24. oktobrī Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto pamatnostādņu projektu “Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013.gadam”.

19.10.2006.

Latvijas Dabas muzejs sāk labdarības akciju “LDM – Labo darbu mēnesis”

Latvijas Dabas muzejs (LDM) sāk akciju “LDM – labo darbu mēnesis”, kuras laikā tiks vākti ziedojumi Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes priekšpilsētas nodaļai. Ziedojumu vākšana ilgs tieši mēnesi – līdz 18. novembrim. Vēlāk muzeja darbinieki ar speciāli sagatavotu izbraukuma programmu dāvinājumus vedīs Vidzemes priekšpilsētas Sarkanā Krusta nodaļas aprūpē esošajiem pilsētas iedzīvotājiem.

19.10.2006.

Valsts vides dienestā atbildīgos amatos ir apstiprināti jauni darbinieki

Valsts vides dienesta (VVD) vadošos posteņos ir notikušas zināmas izmaiņas un oficiāli ir apstiprināti jauni vadošie darbinieki.

17.10.2006.

Vides ministrs piedalīsies ES vides ministru padomes sanāksmē

Vides ministrijas delegācija vides ministra Raimonda Vējoņa vadībā š.g. 23. oktobrī piedalīsies Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksmē Luksemburgā.

17.10.2006.

Papildina aizsargājamo aleju sarakstu

Šodien, 17. oktobrī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām””.

12.10.2006.

Izsludina Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam

Šodien, 12 oktobrī, valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006. – 2013. gadam”.

12.10.2006.

Nosaka dabas lieguma “Mugurves pļavas” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Šodien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Mugurves pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

12.10.2006.

Nosaka grozījumus Ķemeru nacionālā parka likumā

Šodien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi „Ķemeru nacionālā parka likumā””.

12.10.2006.

Jaunieši sekos līdzi pārmaiņām atjaunotajā Slampes upītē

Šī gada 6. oktobrī Smārdē pulcējās 35 Džūkstes vidusskolas, Tukuma 3. vidusskolas un Zemgales vidusskolas 10. klašu skolēni, lai uzsāktu dalību atjaunotās Slampes upes izpētes projektā. Projekta ietvaros 3 gadu garumā jaunieši veiks upes un tai pieguļošo Dunduru pļavu augu un dzīvnieku valsts, kā arī ūdens kvalitātes pētījumus, lai sekotu līdzi šeit notiekošajiem atjaunošanās procesiem. Projekta uzsākšanu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

10.10.2006.

Eiropas Parlamenta Vides komiteja atbalsta REACH „aizstāšanas principu”

Zemes draugi ir gandarīti par EP Vides komitejas balsojumu, kura ietvaros deputāti ir demonstrējuši stingru atbalstu tā saucamajam REACH „aizstāšanas principam”, kas paredz obligātu kaitīgo ķīmisko vielu aizvietošanu ar drošākām alternatīvām, ja vien tādas eksistē.

09.10.2006.

Pasniegs pirmos „Ekopuķīte” sertifikātus Latvijā

Atzīmējot Eiropas ekomarķējuma nedēļu „Flower Week”, vides ministrs Raimonds Vējonis pirmdien, 9. oktobrī, pasniegs pirmos Eiropas ekomarķējuma „Ekopuķīte” sertifikātus Latvijas uzņēmumiem. Tos saņems Z/S „Jaun-Ieviņas” un SIA „Usmas kempings”.

09.10.2006.

Starptautisko putnu vērošanas dienu rezultāti Latvijā

2006. gada 7. un 8. oktobrī jau divpadsmito gadu Latvijā notika starptautiskās putnu vērošanas dienas. Šajās dienās, atsaucoties Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) aicinājumam, putnus visā Latvijas teritorijā vēroja 547 cilvēki. Pavisam novēroti 78118 putni no 137 sugām, tai skaitā tikai trešo reizi mūsu valstī redzētā kalnu zoss.

09.10.2006.

Zemes draugi un Greenpeace aicina apmeklēt kuģi “Arctic Sunrise”

Šodien, 9. oktobrī Rīgā iebrauc Greenpeace kuģis „Arctic Sunrise”. Kuģis ir devies ceļojumā pa Baltijas jūras valstīm kampaņas „Nežēlīgi nopietni” ietvaros, lai vērstu politiķu un sabiedrības uzmanību uz pietiekami nepārbaudītu un kaitīgu rūpnieciski ražoto ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

06.10.2006.

IELŪGUMS

Cienījamais žurnālist,
aicinām Jūs uz mūsu pasākumiem  un preses konferenci, kas norisināsies uz Greenpeace kuģa “Arctic Sunrise” klāja

PIRMDIEN, 2005. gada 9. oktobrī

NORISES VIETA – piestātne pie Rīgas pasažieru ostas (pie Vanšu tilta)

05.10.2006.

Naftas produktu noplūde Rīgas brīvostas akvatorijā

Informāciju sagatavoja Valsts vides dienests.

Šorīt, 5.oktobrī plkst.10:40 Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde VVD JIŪP) saņēma ziņojumu, ka Rīgas brīvostas akvatorijā, Zvejas ostā notikusi naftas produktu noplūde.

05.10.2006.

Nosaka grozījumus ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtībā

Šodien, 5. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība””.

05.10.2006.

Izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklāto konkursu nolikumus

Šodien, 5. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādātos MK noteikumu projektus „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” atklāta konkursa nolikums” un „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”.

05.10.2006.

R. Vējonis parakstīs Greenpeace ierosinātu deklarāciju

Vides ministrs Raimonds Vējonis parakstīs pasaules vides aizsardzības organizācijas „Greenpeace” ierosināto „Aizvietošanas deklarāciju” („The Substitution Declaration”), kas pieprasa visās iespējamās darbībās aizstāt bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu ar mazāk kaitīgiem to aizvietotājiem. Deklarācijas parakstīšana notiks uz „Greenpeace” kuģa „Arctic Sunrise”, kas Rīgā ieradīsies 9. oktobrī.

05.10.2006.

Par vides piesārņošanu – kriminālprocess

Informāciju sagatavoja Valsts vides dienests.

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde (VVD JIŪP) ir pieņēmusi lēmumu nosūtīt lietas materiālus policijai un, saskaņā ar Krimināllikuma 102. panta 1. daļu un 105. pantu, lūgt uzsākt kriminālprocesu pret SIA Ovi par atkārtotu vides piesārņošanu gada laikā.

05.10.2006.

Daugavā pie Rīgas HES tiek aizturēta maluzvejnieku grupa

Informāciju sagatavoja Valsts vides dienests.

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes (VVD JIŪP) Operatīvās daļas inspektori un ārštata darbinieki, veicot pārbaudi Daugavas upē lejpus Rīgas HES, Rīgas rajonā, aizturēja maluzvejniekus, izņēma 3 tīklus un konfiscēja nelikumīgi nozvejotas zivis.

05.10.2006.

Pasniegs pirmos „Ekopuķīte” sertifikātus Latvijā

Atzīmējot Eiropas ekomarķējuma nedēļu „Flower Week”, vides ministrs Raimonds Vējonis pirmdien, 9. oktobrī, pasniegs pirmos Eiropas ekomarķējuma „Ekopuķīte” sertifikātus Latvijas uzņēmumiem. Tos saņems Z/S „Jaun-Ieviņas” un SIA „Usmas kempings”. Notiks arī preses konference, kurā tiks sniegta informācija par Eiropas ekomarķējuma sistēmas ieviešanu Latvijā.

04.10.2006.

Vides ministrija neatbalsta Latvijas iesaistīšanos jaunas atomelektrostacijas celtniecībā Ignalinā

Vides ministrija kategoriski iebilst Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātajā ziņojumā par progresu Latvijas Nacionālās Lisabonas programmas 2005.-2008. gadam īstenošanā sadaļā par enerģētiku paustajam formulējumam, ka „visas trīs Baltijas valstis ir piekritušas izpētīt un attīstīt jaunu atomelektrostacijas (AES) projektu, kas uzlabotu elektroenerģijas piegādi Baltijas valstīs.” Šo ziņojumu EM plāno apstiprināt Ministru kabineta (MK) sēdē 10. oktobrī.

03.10.2006.

Nojauks Staiceles dzelzsbetona tiltu

Šodien, 3. oktobrī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu “Par nekustamā īpašumu atsavināšanu vides aizsardzības prasību nodrošināšanai”, kas paredz atsavināt valsts vajadzībām Staiceles papīrfabrikas dzelzsbetona tiltu, ko pēc tam plānots nojaukt.

03.10.2006.

Maina nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta izsniegšanas kārtību

Šodien, 3. oktobrī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.241 “Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība””.

02.10.2006.

Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstības projekta ietvaros parakstīts pirmais iepirkumu līgums

Šodien, 2.oktobrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ventspils siltumapgādes sistēma attīstība” ietvaros starp pasūtītāju SIA „Ventspils ENERGO” un izpildītāju „AF-Enprima Ltd.” (Somija) un SIA „Lakalme” tika parakstīts pakalpojumu līgums „Iepirkumu dokumentāciju izstrāde ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā Ventspils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības projektam”.

29.09.2006.

Putnu dienas ietvaros – jauns putnu vērošanas tornis un dabas taka Randu pļavās

Putnu dienu ietvaros š.g. 7. oktobrī plkst. 12:00 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā oficiāli atklās dabas taku un skatu torni Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Natura 2000 vietā „Randu pļavas” pie Rīgas – Tallinas šosejas 110. kilometra.

29.09.2006.

Noslēdzas 3.IMPEL konference

Šodien, 29.septembrī Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalījās Eiropas Komisijas un Latvijas kopīgi organizētās 3.IMPEL (Eiropas Savienības sadarbības tīkls vides aizsardzības reglamentējošo likumu ieviešanai un īstenošanai) konferences noslēguma pasākumā.

28.09.2006.

Svinīgā ceremonijā noslēgsies pilotprojekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešana Ziemeļvidzemes reģionā”

Rīt, 29.septembrī, svinīgā ceremonijā sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”, kas atrodas Cēsu rajona Stalbes pagastā, atklājot reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtas, noslēgsies pilotprojekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešana Ziemeļvidzemes reģionā”.

28.09.2006.

Vējonis pret Jūrmalas Attīstības plāna topošo redakciju

Vides ministrs Raimonds Vējonis nosūtījis vēstuli Jūrmalas domei ar prasību nepieļaut dabas pamatnes teritoriju kopējās platības samazināšanu un dabas vērtību iznīcināšanu Jūrmalā. Ministrs uzskata, ka Jūrmalas dome, turpina izstrādāt neadekvātus pilsētas Attīstības plāna grozījumus, kuros tiek ignorēta Vides pārraudzības valsts biroja prasība pārstrādāt pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumiem pievienoto stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

28.09.2006.

Noteiks ekodizaina prasības enerģiju patērējošām precēm (produktiem)

Šodien, 28. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un MK noteikumu projektus „Ekodizaina prasības enerģiju patērējošām precēm (produktiem)”, „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.92 „Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu””, „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.416 „Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem””, „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.453 „Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem””.

27.09.2006.

Vides ministrs Balvos atklās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Vides ministrs Raimonds Vējonis rīt, 28.septembrī, dosies uz Balviem, lai ar pilsētas domes vadību apspriestu vides infrastruktūras attīstības jautājumus. Amatpersonas pārrunās ES finansējuma piesaisti patlaban īstenotajiem un tuvākā nākotnē iecerētajiem projektiem.

26.09.2006.

Rīgā notiks 3.IMPEL konference!

No š.g. 27.septembra līdz 29.septembrim Rīgā notiks Eiropas Komisijas un Latvijas kopīgi organizētā 3.IMPEL (Eiropas Savienības sadarbības tīkla vides aizsardzības reglamentējošo likumu ieviešanai un īstenošanai) konference, kuru atklās Vides ministrs Raimonds Vējonis.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
27.02.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta