Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
25.05.2006.

Latvijas Dabas fonds atklāj ceļojošu foto izstādi Rīgā, Stacijas laukumā

Šodien Rīgā, Stacijas laukumā tika dots starts Latvijas Dabas fonda rīkotajai ceļojošajai foto izstādei "Dabas vērtības Natura 2000: iepazīsti un saudzē!" Izstādē aplūkojamas 40 lielformāta krāsu fotogrāfijas, kas ataino Latvijas dabas daudzveidību – gan retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, gan arī labi zināmas, taču neatņemamas dabisku ekosistēmu sastāvdaļas, kā arī pārsteidzošas ainavas. Fotogrāfiju autori ir Latvijas dabas aizsardzības eksperti, kuru ikdienas darbs saistīts ar šo vērtību izpēti, apzināšanu un aizsardzību. Izstādē aplūkojams gan krāšņais zivju dzenītis un Baltijas dzegužpirkstīte, gan retais pundurbērzs, melnalkšņu dumbrājs, Latvijas retie un aizsargājamie kukaiņi, putni, dzīvotnes – dzīvība, kas ir mums apkārt, taču, iespējams, neapjaušam par tās esamību.
25.05.2006.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju “Boreālo mežu biotopiem labvēlīgs aizsardzības statuss” organizē Baltijas Vides forums 2006. gada 28. maijs – 3. jūnijs, Somija

Pieredzes apmaiņas brauciens tiek organizēts projekta “Boreālo mežu biotopiem labvēlīgs aizsardzības statuss – pieredzes apmaiņa starp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ekspertiem” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Savienība, Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā, Igaunija”, Ziemeļvalstu padome un Igaunijas Vides Investīciju centrs.
25.05.2006.

Nosaka jaunus pieļaujamos svina pielietojumus elektriskās un elektroniskās iekārtās

Šodien, 25. maijā Valsts Sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 17. augusta noteikumos Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””.
24.05.2006.

Uzsākta Salacas upes baseina apsaimniekošanas plāna projekta sabiedriskā apspriešana

Salacas upes baseina apsaimniekošanas plāna projekta mērķis ir noteikt iespējamos pasākumus, kas līdz 2015. gadam nodrošinās ūdens kvalitātes uzlabošanos vai vismaz nepasliktināšanos Salacas upes baseina ūdensobjektos. Plāna projekta sabiedriskā apspriešana turpināsies četras nedēļās, līdz 2006. gada 16. jūnijam. Ar šo plānu var iepazīties „Salacas projekta” mājas lapā www.salaca.lv, SIA „Grupa 93” birojā Rīgā, Avotu ielā 10-11, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Administrācijas telpās Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a.
23.05.2006.

Ielūgums uz Tonija Longa lekciju

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija un Rīgas ekonomikas augstskolu aicina uz WWF Eiropas politikas biroja direktora Tonija Longa (Tony Long) lekciju "Kā ietekmēt Eiropas Savienības politikas par labu ilgtspējīgai Eiropai".
23.05.2006.

Nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas kārtību

Šodien, 23.maijā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.342 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība””.
23.05.2006.

Latvijas Dabas fonda projekta "Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības saglabāšanai Natura 2000" ietvaros šajā nedēļā gaidāmi divi lieli notikumi

24.maijā no plkst. 10.00 Latvijas Dabas muzejā notiks forums "Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības saglabāšanai Natura 2000". Forumu atklās vides ministrs Raimonds Vējonis. Tajā piedalīsies dabas aizsardzības institūcijas, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, pašvaldības, privātie zemju īpašnieki ĪADT, tūrisma uzņēmumi. Foruma mērķis ir pārrunāt būtiskākos ar sabiedrības izglītošanu saistītos jautājumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī izstrādāt rekomendācijas ĪADT administrācijām, pašvaldībām, dabas aizsardzības institūcijām sabiedrības veiksmīgai iesaistīšanai dabas daudzveidības saglabāšanā Natura 2000 teritorijās.

23.05.2006.

Pieņem Vides aizsardzības likumu

Šodien, 23. maijā Ministru kabinets pieņēma Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Vides aizsardzības likums”.
23.05.2006.

Par semināru „Aktualitātes piesārņojuma integrētā novēršanā un kontrolē”

Vides ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas ekspertiem rīko semināru vides institūciju darbiniekiem “Aktualitātes piesārņojuma integrētā novēršanā un kontrolē”. Seminārs notiks 2006.gada 29.-30.maijā Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409.telpā (4.stāva zāle).
23.05.2006.

Izsludina pieteikšanos konkursam „Sējējs-2006”

Vides ministrija izsludina pietiekšanos konkursa „Sējējs – 2006” apakšgrupās „Videi draudzīga saimniekošana”, „Ekotūrisms”, „Videi draudzīga attīstība” un „Dabas saimniecības”.
22.05.2006.
21.05.2006.

113 putnu sugas diennakts laikā – ar jaunu rekordu noslēgušās putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2006”

Šodien, 21. maija vakarā ar jaunu rekordu noslēdzās Latvijā trešo reizi rīkotās 24 stundas ilgās putnu vērošanas sacensības no torņiem „Torņu cīņas 2006”, kuras ar Hansabankas finansiālu atbalstu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
19.05.2006.

Jaunu metožu izmantošanas iespējas ūdeņu kvalitātes monitoringā, lai veicinātu Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra organizē semināru ”Jaunu metožu izmantošanas iespējas ūdeņu kvalitātes monitoringā”.
18.05.2006.

Latvijas 200 skolu skolēnu un skolotāju rūķīgāko, taupīgāko, kosmiskāko, dāmīgāko un mežīgāko cepuru modes skate!

Š.g. 20. maijā Rīgas 34. arodvidusskolā plkst. 11:00 – 15:00 notiks cepuru konkursa „3 mm ozona” modes skate, kuras laikā 1. – 12. klases skolēni demonstrēs vislabākās – rūķīgākās, taupīgākās, kosmiskākās, dāmīgākās un mežam vislīdzīgākās – cepures, kas atlasītas no vairāk kā 200 skolu pieteiktajām 1041 cepurēm.
18.05.2006.

No Lietuvas Ceraukstes upē ieplūst virca

Šodien, 18.maijā, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes VVD JRVP) inspektori, veicot apsekošanu Bauskas rajona Brunavas pagasta pierobežā, konstatēja, ka nelielajā Ceraukstes upītē pa meliorācijas grāvi no Lietuvas teritorijā esošās cūku fermas, kas pieder Dānijas pilsonim, ieplūst virca.
18.05.2006.

Nosaka kārtību, kādā personas atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm

Š.g. 16.maijā Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”, kas izstrādāts, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 9.pantā noteikto deleģējumu.
16.05.2006.

Eiropas dabas un nacionālo parku dienās aicina apmeklēt Ķemeru nacionālo parku

Šī gada 27. un 28. maijā, atzīmējot Eiropas dabas un nacionālo parku dienas, Ķemeru nacionālā parka administrācija (ĶNP) piedāvā vairākas bezmaksas ekskursijas pa interesantākajiem ĶNP maršrutiem.
16.05.2006.

Akceptē Vides ministrijas darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam

Šodien, 16.maijā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēta Vides ministrijas darbības stratēģija 2007.-2009.gadam.
16.05.2006.

Arī šogad palīdz zivīm Ķeguma ūdenskrātuvē

Jau tradicionāli Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes (VVD JIŪP) zivju inspektori sadarbībā ar Vides aizsardzības kluba Lielvārdes nodaļu maija sākumā Ķeguma ūdenskrātuvē izvietoja vairāk kā 100 mākslīgās nārsta ligzdas raudām un brekšiem, kas pagatavotas no egļu zariem. Neskatoties uz to, ka tikai pirms 10 dienām ligzdas tika ievietotas ūdenī, daļa no tām jau šobrīd ir pilnas ar ikriem.
16.05.2006.

Nosaka vides aizsardzības prasības degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām

Šodien, 16. maijā Ministru kabinets pieņēma Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”.
16.05.2006.

Vides ministrs piedalīsies ES Vides ministru neformālajā sanāksmē

No š.g. 19.maija līdz 21.maijam Vides ministrs R.Vējonis piedalīsies ES Vides ministru neformālajā sanāksmē, kas norisināsies Austrijā.
16.05.2006.

Zilā Karoga Nacionālās žūrijas lēmumi par 2006. gada Latvijas Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta kandidātiem.

Šodien notika Zilā karoga nacionālās žūrijas sēde, kurā tika skatīti pieteikumi Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam.
15.05.2006.

Diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2006”

Vienlaicīgi ar pēdējām Pasaules Hokeja čempionāta dienām Latvijā 20. un 21. maijā norisināsies sacensības pavisam atšķirīgā sporta veidā – jau trešo reizi putnu vērotāji diennakti ilgās putnu vērošanas sacensībās no torņiem centīsies reģistrēt iespējami lielāku putnu sugu skaitu. “Torņu cīņas 2006” ar Hansabankas finansiālu atbalstu organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
12.05.2006.

Turpinās projekta „Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana

Šodien, 12. maijā Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 2002/LV/16/P/PE/009 „Rēzeknes Ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros starp SIA „Rēzeknes ūdens” un A/S „PER AARSLEFF” (Dānija) noslēgts būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un tīklu rekonstrukcija Rēzeknes pilsētā”.

12.05.2006.

Vējonis aicina nepieļaut Dabas pamatnes teritoriju apbūvi Jūrmalā

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzskata, ka nav pieļaujama Dabas pamatnes teritoriju samazināšana Jūrmalas pilsētā, kā to paredz pilsētas Attīstības plāna grozījumu projekta pašreizējais variants. Šajā dokumentā paredzēts apbūvei nodot virkni teritoriju, pret kuru apbūvēšanu ir izteikti iebildumi Stratēģiskajā Ietekmes uz vidi novērtējumā, kā arī pret to iestājas liela Jūrmalas sabiedrības daļa (par ko ir saņemta vairāki iesniegumi Vides ministrijā). Attiecīgu vēstuli R. Vējonis šodien nosūtījis Jūrmalas domes priekšsēdētājai Inesei Aizstrautai.
11.05.2006.

Atzīmēs vides un meteoroloģijas dienu Liepājā

Šā gada 17. maijā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA) sadarbībā ar Vides ministriju atzīmēs vides un meteoroloģijas dienu Liepājā, rīkojot Liepājas meteoroloģisko novērojumu stacijas un cieto sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” prezentāciju Ekoskolu programmā iesaistītajām Rīgas vidusskolām un masu medijiem.
11.05.2006.

Bērni zīmē savu ģimeni

Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki, atsaucoties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ierosinājumam ikvienam aktualizēt ģimenes nozīmīgumu un kopā ar bērniem pavadīto laiku, aicināja savus nepilngadīgos bērnus zīmēt sevi, ģimeni un tās lietas, kas katram ir svarīgas.
11.05.2006.

Nosaka dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kā arī dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un kārtību, kādā atbrīvo no šī nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem

Šodien, 11. maijā Valsts Sekretāru sanāksmē tika izsludināti Vides ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumu projekti „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība” un „Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem”.
10.05.2006.

Saņemtas pirmās analīzes par piesārņojumu Daugavā

Ir saņemti pirmie provizoriskie analīžu rezultāti par šorīt konstatēto piesārņojumu Rīgā, Daugavā starp Dzelzceļa un Akmens tiltiem.
10.05.2006.

Daugavā konstatēts naftas produktu piesārņojums

Šorīt Rīgā, Daugavā starp Dzelzceļa un Vanšu tiltiem konstatēts naftas produktu piesārņojums, kas šaurā joslā un atsevišķu pleķu veidā viļņojas gar upes labo krastu.
09.05.2006.

2006. gada Starptautiskās Zilā Karoga žūrijas lēmumi par Latvijas kandidātiem - Zilais Karogs plīvos arī Daugavpilī!!!

Šodien ir saņemti oficiālie rezultāti attiecībā uz Zilā Karoga starptautiskās žūrijas lēmumiem par 2006. gada ZK balvas ieguvējiem. No izvirzītajiem septiņiem Latvijas kandidātiem šogad prestižo Zilo Karogu saņems visi – sešas peldvietas un viena jahtu osta.
09.05.2006.

Nosaka naudas sodus par nolietotu transportlīdzekļu apstrādes prasību pārkāpšanu

Šodien, 9.maijā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.
09.05.2006.

Reidi Babītes ezerā turpinās. Pārkāpumi arī.

Pēdējo nedēļu laikā aktīvi turpinās Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektoru reidi Rīgas rajona Babītes ezerā, īpaši pēc 4.maija satraucošajiem notikumiem, kad reida laikā zivju inspektori aizturēja divus Babītes pagasta iedzīvotājus un konfiscēja 15 maisus ar 500 kg (!) ar dažādām zivīm.
09.05.2006.

Zilā Karoga Starptautiskās žūrijas lēmumi par 2006. gada Latvijas kandidātiem

Šodien Zilā Karoga Latvijas koordinācijā tiks saņemti Zilā karoga Starptautiskās žūrijas lēmumi par 2006.gada Latvijas kandidātiem.
05.05.2006.

Rucavas pagastā tiek atjaunota skābaržu aleja

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvaldes (VVD LRVP) darbinieki Rucavas pagasta Muižaskalnā piedalījās jau tradicionālajā pavasara sakopšanas talkā un koku stādīšanā, atjaunojot veckoku aleju.
05.05.2006.

LOB aicina ziņot par 2006. gada putnu – lauku piekūnu un izlikt tam būrus

Maija sākumā Latvijā no ziemošanas vietām atgriezusies lielākā daļa lauku piekūnu jeb peļu vanadziņu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) gada putna akcijas ietvaros aicina ziņot par šo reto putnu novērojumiem un izlikt tiem piemērotus būrus.
04.05.2006.

Zivju inspektoru trauksmainie nakts reidi

Pēdējo dienu laikā Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori ir veikuši vairākus reidus, lai pārbaudītu, kā tiek ievēroti makšķerēšanas ierobežojumi akcijas “ Dzīvais ūdens” ietvaros, kad īpaši tiek uzraudzīts, lai nārstojošās zivis netiktu traucētas.
04.05.2006.

Ķemeru nacionālais parks atklāj tūrisma sezonu ar jaunu informācijas centru

Šonedēļ, 3. aprīlī, Ķemeru dzelzceļa stacijas ēkā tika atklāts jauns Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) informācijas centrs, kas šī gada vasaras sezonas laikā darbosies kopā ar Ķemeru velonomu.
03.05.2006.

Vides ministrs stādīs kokus un kops Gaujas krastus

Piektdien, 5.maijā, rīta pusē vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies meža stādīšanas un sakopšanas talkā Mazsalacā, Valmieras rajonā. Meža sakopšanas talkā piedalīsies arī zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, Valsts meža dienesta un Mazsalacas pilsētas domes pārstāvji.
03.05.2006.

Noslēdzies kārtējais JVR konkurss

Šā gada 18. aprīlī noslēdzās kārtējais Jauno Vides Reportieru konkurss, kura ietvaros jaunieši tika aicināti iesūtīt savus pētījumus, publikācijas un fotoreportāžas, un paust savu skatījumu par vides stāvokli Latvijā. Nu arī žūrija ir beigusi savu darbu, un ir noskaidroti konkursa uzvarētāji.
02.05.2006.

Nosaka paredzētās darbības akceptēšanas kārtību

Šodien, 2.maijā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība”.
01.05.2006.

Aicina skolēnus uz dabas pulciņu

Reģionāli informatīvais centrs “Vide Elpo” aicina jaunāko klašu skolēnus uz pulciņu "Es esmu dabā". Nodarbības balstītas uz vides un dabas izzināšanu ar praktiskas darbošanās un vizuālās izteiksmes palīdzību.
28.04.2006.

Daugavpils pusē noticis vērienīgs zivju inspektoru nakts reids

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils sektora inspektori kopā ar operatīvo daļu šonakt, sākot no plkst. 4:00 rītā, veica vērienīgu reidu Daugavpils, Preiļu un Jēkabpils rajonu upēs un ezeros akcijas „Dzīvais ūdens” ietvaros.
28.04.2006.

Seminārs „Vajadzības un iespējas Natura 2000 teritoriju finansēšanai”

Š.g. 9. jūnijā notiks seminārs „Vajadzības un iespējas Natura 2000 teritoriju finansēšanai”, kuru organizē Vides ministrija sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un Eiropas Komisiju.
28.04.2006.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes darbinieki piedalās talkā

Rīt, 30.aprīlī, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes darbinieki organizē pavasara sakopšanas talku pilsētā, Gaujas upes krastos. Šādās pavasara talkās vides speciālisti tradicionāli piedalās jau vairākus gadus un cenšas iesaistīt pēc iespējas plašāku pilsētnieku pulku.
27.04.2006.

Ar Eiropas Savienības atbalstu tiks veikta Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piekrastes erozijas problēmu ilgtermiņa risinājumu izstrāde

Šodien, 27.aprīlī starp LR Vides ministriju un vietējo personālsabiedrību „Stiprie krasti” (Valsts SIA „Vides projekti, SIA „BGS”, SIA HT-konsaltings”, SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs”) Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.2004/LV/16/C/PE/003 „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros tika parakstīts pakalpojumu līgums „Konsultantu pakalpojumi krasta aizsardzībai pret eroziju”.

27.04.2006.

Paraksta līgumus par tehnisko nodrošinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā

Š.g. 27. aprīlī LR Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros tika parakstīti divi piegāžu līgumi par tehnisko nodrošinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā par kopēju summu 762 905.15 EUR.
27.04.2006.

Vējonis apmeklēs Liepāju

Vides ministrs Raimonds Vējonis piektdien, 28. aprīlī, jaunajā Liepājas atkritumu poligonā „Ķīvītes” atklās semināru „Pieredze cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Baltijā”, kurā piedalīsies speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
26.04.2006.

Vizuāls konkurss Liepājas jauniešiem "Kāda ir mana jūra?"

Reģionāli informatīvais centrs “Vide elpo” izsludina vietēja mēroga vizuālo konkursu "Kāda ir mana jūra?" Konkursā aicināti piedalīties radoši, enerģiski, ar zaļām domām apveltīti jaunieši, kuriem ir interese par Liepājā notiekošajām vides aktualitātēm un kurus neatstāj vienaldzīgus dabas varenības krāšņums.
25.04.2006.

Jūtamas smakas Olaines pilsētā

Vakar, 24.aprīlī plkst. 22.00 Valsts vides dienests saņēma informāciju no Valsts sanitārās inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par spēcīgu smaku klātbūni Olaines pilsētā. Ņemot vērā to, ka Olainē atrodas vairāki ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi, tad radās aizdomas par kādu ķīmisku vielu noplūdi, kas varētu būt par iemeslu smaku izplatībai pilsētā.
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.10.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta