Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
12.01.2007.

Notiks izstāde “Dārza vēstules ziemā”

“Dārza vēstules ziemā” – aiz šāda nosaukuma šoreiz noslēpusies ziemas ābolu un bumbieru izstāde, kas no 17. līdz 21. janvārim notiks Latvijas Dabas muzeja 2. stāva zālē. Tajā apmeklētāji varēs aplūkot Latvijā audzēto ziemas ābolu un bumbieru šķirnes.

11.01.2007.

Nosaka kritērijus nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskuma novērtēšanai īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem

Šodien, 11.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica Ministru Kabineta noteikumu projektu „Kritēriji, kurus izmanto veicot nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskuma novērtēšanu īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem”.

11.01.2007.

Izsludina videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību

Šodien, 11.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica Ministru Kabineta noteikumu projektu “Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura var veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu”.

11.01.2007.

Starptautiskā konferencē “Videi draudzīgas jaunas un renovētas ēkas”

Pasīvā ēka. Zema energopatēriņa ēka. Energoefektīva ēka. Šie termini pamazām ienāk mūsu valodā un dzīvē. Konference ir iecerēta, lai iztirzātu, analizētu un atbildētu uz jautājumiem par pasīvo ēku vērtējumu un nākotni Eiropas Savienībā, par likumdošanas izmaiņām, kuras ir nepieciešamas, par pieredzi Vācijā (pasīvās ēkas idejas dzimtenē), Dānijā (zema energopatēriņa ēku koncepcijas ieviešana) un Latvijā (pirmie jaunbūvējamu un renovētu ēku projektu energoauditu rezultāti). Konference ir pirmā pasīvās ēkas konferenču virknējumā un skars tikai būvmateriālu un konstrukciju jautājumus.

09.01.2007.

Paraksta būvdarbu līgumu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Lielvārdē

Šodien, 9.janvārī, Rīgā, LR Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Lielvārdes Remte” un SIA „Būvfirma Vītols” tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Lielvārdē”.

04.01.2007.

Izsludina grozījumus likumā „Par piesārņojumu”

Šodien, 4. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu””.

04.01.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „JELD-WEN Latvija” kokšķiedras plākšņu rūpnīcai

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 3.novembra izsniegto Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. MAT-SEG-(I)-1-3202-004, ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „JELD-WEN Latvija” kokšķiedras plākšņu rūpnīcai (adrese: „Upes”, Aizkraukles pag., Aizkraukles novads, LV-5102) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

03.01.2007.

Par likumu ”Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”

Jau veselu gadu - no 2006.gada 1.janvāra ir spēkā likums ”Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

28.12.2006.

Nosaka grozījumus Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam

Šodien, 28.decembrī Ministru kabineta sēdē tika akceptēti Vides ministrijas sagatavotie „Grozījumi Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam”.

21.12.2006.

Izsludina Vides zinātnes un izglītības padomes nolikumu

Šodien, 21.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica Ministru Kabineta noteikumu projektu „Vides zinātnes un izglītības padomes nolikums”.

21.12.2006.

Izsludina Vides konsultatīvās padomes nolikumu

Šodien, 21.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica Ministru Kabineta noteikumu projektu „Vides konsultatīvās padomes nolikums”.

21.12.2006.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu AS „B.L.B. Baltijas Termināls” katlu mājai

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 10.novembra lēmumu Nr.191 „Par siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas grozījumiem”, kas nosaka veikt grozījumus 2005.gada 28.februārī izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr.RIT-R-SEG-15, ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu AS „B.L.B. Baltijas Termināls” katlu mājai (adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

20.12.2006.

Būvdarbu līguma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Priekuļos” parakstīšana

Š.g. 18.decembrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp Priekuļu pagasta padomi un SIA „Laterna” tika parakstīts būvdarbu līgums „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Priekuļos”.

20.12.2006.

Būvdarbu līguma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Ķekavā” parakstīšana

Š.g. 18.decembrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Ķekavas nami” un SIA „Water Ser” / A/S „Water Ser”, kuru pārstāvēt pilnvarots SIA „Water Ser”, tika parakstīts būvdarbu līgums „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Ķekavā”.

20.12.2006.

Būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Ķegumā” parakstīšana

Š.g. 19.decembrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Ķeguma stars” un SIA „BĀRA” tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Ķegumā”.

20.12.2006.

Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos var saņemt jau šogad!

Likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” paredzēto kompensāciju – atlīdzību naudā par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem zemes īpašnieki var saņemt jau šogad un atlīdzību izmaksa turpināsies arī nākamgad.

20.12.2006.

Vides ministrs iepriecina Lauberes bērnunama bērnus

Šodien, 20.decembrī, Vides ministrs Raimonds Vējonis apmeklēja Ogres rajona Lauberes bērnunama bērnus un pasniedza viņiem Vides ministrijas un tās padotībā esošo institūciju darbinieku sarūpētās Ziemassvētku dāvanas.

19.12.2006.

Precizē dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību

Šodien, 19. decembrī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.504 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība””.

19.12.2006.

Vides ministrs Raimonds Vējonis tiekas ar ES Vides komisāru

Vakar, 18.decembra vakarā, Vides ministrs Raimonds Vējonis tikās ar ES Vides komisāru Stavrosu Dimasu, lai pārrunātu Eiropas Komisijas (EK) prasību Latvijai būtiski samazināt ogļskābās gāzes emisiju kvotu daudzumu 2008.-2012.gada periodā.

18.12.2006.

Sagatavoti Grozījumi Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam

Vides ministrija ir sagatavojusi Grozījumus Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam.

18.12.2006.

Vides ministrs Raimonds Vējonis tiksies ar ES Vides komisāru

Šodien, 18.decembrī, Vides ministrijas delegācija vides ministra Raimonda Vējoņa vadībā piedalās ES Vides ministru padomes sanāksmē, kas norisinās Beļģijā.

15.12.2006.

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrai būs jauna datorsistēma

Š.g. 15. decembrī Vides ministrijā Eiropas Savienības Pārejas programmas projekta „Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža” ietvaros tika parakstīts piegāžu līgums „Datorsistēmas izveidošana, piegāde un uzstādīšana radioloģiskās un klasificētās informācijas apstrādei un uzglabāšanai Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrā” starp Vides ministriju un SIA „Datakom”.

15.12.2006.

Paraksta būvdarbu līgumu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Limbažos”

Š.g. 15.decembrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Limbažu komunālserviss” un Konsorciju „Wesemann / Laterna”, Partneri: SIA „Wesemann” un SIA „Laterna”, tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Limbažos”, Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 – 5.11.2.

15.12.2006.

Parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Limbažos”

Š.g. 13.decembrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Limbažu komunālserviss” un Līgumsabiedrību ar civiltiesisko atbildību „BB – EKO”, kuru pārstāvēt pilnvarots Vadošais partneris SIA „Būvenergo A”, tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Limbažos”, Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 – 5.11.1.

15.12.2006.

Paraksta būvdarbu līgumu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Siguldā”

Š.g. 13.decembrī, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Saltavots” un A/S „Siguldas būvmeistars” tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Siguldā”.

14.12.2006.

Izsludina dabas parka „Dvietes paliene” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Šodien, 14. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

13.12.2006.

Svinīgi atklāj Kauguru dzeramā ūdens atdzelžotavu

Šodien, 13. decembrī vides ministrs Raimonds Vējonis piedalījās Kauguru dzeramā ūdens atdzelžotavas svinīgajā atklāšanā.

13.12.2006.
12.12.2006.

Piektdien paziņos uzvarētājus skolēnu plakātu konkursā „Nē kūlas dedzināšanai”

Piektdien 15. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Rīgā, Hanzas ielā 5, notiks skolēnu plakātu konkursa visveiksmīgāko dalībnieku apbalvošana. Konkursa uzvarētājus sveiks vides ministrs Raimonds Vējonis, iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un žurnāla „Spicīte” galvenā redaktore Ināra Pomere. Konkursu rīkoja LR Vides ministrija un Iekšlietu ministrija sadarbībā ar žurnālu „Spicīte” un valsts SIA „Vides projekti.” Konkursa mērķis bija pievērst bērnu un pusaudžu uzmanību kūlas dedzināšanas problēmai, rosināt pārdomāt kūlas dedzināšanas izraisītā kaitējuma apmērus un sekas.

12.12.2006.

LVĢMA un VIDM īstenotā projekta noslēgums

Š.g. 13. decembrī plkst. 13.00 notiks ozona slāņa aizsardzības Latvijā institucionālās stiprināšanas projekta noslēguma pasākums. Pasākumu atklās Vides ministrs Raimonds Vējonis, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas pārstāve Christine Wellington un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras direktors Andris Leitass.

12.12.2006.

Noslēdzas LIFE-Daba projekts Ķemeru nacionālajā parkā

Ar Starpiņupes slūžu un Dunduru pļavu skatu torņa atklāšanu noslēdzas ES LIFE-Daba projekts “Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā”.

11.12.2006.

Latvijas Dabas muzejā rotāsies puzuri

No 13. līdz 30. decembrim Latvijas Dabas muzeja 1. stāva izstāžu zālē notiks izstāde “Puzuri”. Tās laikā ikviens interesents varēs aplūkot mākslinieka Nikolaja Petraškevica gatavotās latviešu saulgriežu rotas, kuras darinātas no dabas materiāliem.
08.12.2006.

Ķīmisko vielu regulas REACH izstrādes process - finiša taisnē

Pēc maratona cienīgām sarunām, trīs Eiropas Savienības likumdevēju institūcijas – Parlaments, Padome un Eiropas Komisija ir nonākušas pie kompromisa saistībā ar REACH regulu. 30.novembrī aiz slēgtām durvīm tika panākta vienošanās, kas ir izraisījusi NVO sašutumu. Ja šī vienošanās tiks apstiprināta balsojumā EP plenārsesijas laikā šā gada 13. decembrī, tad daudzas kaitīgas ķīmiskās vielas arī pēc REACH regulas stāšanās spēkā būs atļauts lietot plaša patēriņa produktu ražošanā. Vielas, kas ir kancerogēnas vai dzemdību defektus izraisošas, drīkstēs izmantot arī turpmāk, pat ja tām eksistē drošākas alternatīvas.

07.12.2006.

Būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Smiltenē” parakstīšana

Š.g. 6.decembrī, Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp Smiltenes pilsētas pašvaldības SIA „Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde” un SIA „JS&J Ūdensmeistars” tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Smiltenē”.

07.12.2006.

Būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Valkā” parakstīšana

Š.g. 6.decembrī Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp Valkas pilsētas domi un SIA „Water Ser” / A/S „Water Ser”, kuru pārstāvēt pilnvarots SIA „Water Ser”, tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Valkā”.

07.12.2006.

Precizē atļauju izsniegšanu ūdens resursu lietošanai hidrotehnisko būvju darbības gadījumā

Šodien, 7. decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi „Ūdens apsaimniekošanas likumā””.

06.12.2006.

Ķemeru nacionālā parka mežos eglītes patvaļīgi cirst nav atļauts

Tuvojoties laikam, kad iedzīvotāji dodas Ziemassvētku eglītes meklējumos, Ķemeru nacionālā parka administrācija (ĶNPA) atgādina, ka eglītes parka mežos patvaļīgi cirst nedrīkst.

06.12.2006.

Liepājā atklāj jaunu rapšu pārstrādes kompleksu!

Šodien, 6.decembrī, plkst.14.00 Liepājā, Kapsēdes ielā 3, tika svinīgi atklāts a/s „Baltic Holding Company” (BHC) jaunais rapšu pirmapstrādes un pārstrādes komplekss, kurā kopumā investēti pieci ar pusi miljoni eiro. Sagaidāms, ka sakārtotā infrastruktūra rapšu pirmapstrādei, uzglabāšanai un pārstrādei būs stimuls arī rapšu sējumu platību pieaugumam Latvijā.

06.12.2006.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts par emisijas kvotu nepiešķiršanu un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu sešām SIA „Kuldīgas siltumtīkli” katlu mājām

Vides ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 11.augusta lēmumu Nr.181 par sešu siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju (turpmāk – atļauja), kas izsniegtas SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, anulēšanu, ir sagatavojusi lēmuma projektu par emisijas kvotu nepiešķiršanu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu 2007.gadā SIA „Kuldīgas siltumtīkli” sešām sadedzināšanas iekārtām.

06.12.2006.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu A/S „Putnu fabrika Ķekava” katlu mājai

Vides ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 29.septembra lēmumu Nr.178 „Par siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas grozījumiem”, kas nosaka veikt grozījumus 2005.gada 13.aprīlī izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr.RIT-20-SEG-21, ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu A/S „Putnu fabrika Ķekava” jaunajām sadedzināšanas iekārtām (adrese: Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, „Putnu fabrika”, LV - 2123) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

06.12.2006.

Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” atklāšana

 

Uzaicinām uz projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” atklāšanu š.g. 14.decembrī, plkst. 13.00 NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma centra Karavīru kluba telpās Kadagā (Ādažu bāzē).

06.12.2006.

Konstatēta Latvijā reti sastopamas pūces sugas īpatņa bojāeja

Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki, sadarbībā ar Valsts Policiju, pārbaudīja kāda Latvijā pazīstama ornitologa sniegto informāciju par Latvijā reti sastopamas pūces – Ziemeļpūce (Strix nebulosa) – bojāeju. Ornitologs informēja, ka beigtais putns atrodas Latvijas Dabas muzejā, taksidermijas darbnīcā.

05.12.2006.

Paziņojums par pievirsmas radioaktīvo atkritumu glabātavas būvniecības Lietuvā papildus izpētes rezultātu sabiedrisko apspriešanu

Šā gada 12.decembrī plkst. 13.00 Daugavpils rajona padomē, Rīgas ielā 2 notiks pievirsmas radioaktīvo atkritumu (īsdzīvojošiem zemas un vidējas radioaktivitātes) glabātavas būvniecības Lietuvā papildus izpētes rezultātu sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā Lietuvas Radioaktīvo atkritumu aģentūras pārstāvji informēs par projekta gaitu un rezultātiem.

05.12.2006.

Piegāžu līgums sekmēs informācijas pieejamību par emisijas datiem

Šodien, 5. decembrī, Vides ministrijā ES Pārejas programmas ietvaros tika parakstīts piegāžu līgums „Kritisko slodžu aprēķiniem Latvijā nepieciešamās datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana” starp Vides ministriju un SIA „Envirotech”.

05.12.2006.

Precizē Dabas resursu nodokļa likumu

Šodien, 5. decembrī Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”.

05.12.2006.

Mācību semināri muitas amatpersonām par ozona slāni noārdošo vielu un to saturošo produktu identificēšanu

Š.g. 7. un 8. decembrī notiks mācību semināri muitas amatpersonām par ozona slāni noārdošo vielu un to saturošo produktu identificēšanu.

04.12.2006.

LIFE Nature programmas projekta “Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā” noslēguma pasākums

Ielūdzam Jūs uz Eiropas savienības LIFE Nature programmas projekta “Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā” noslēguma pasākumu, kas norisināsies 2006. gada 8. decembrī no plkst. 10.00.

04.12.2006.

Ar Starpiņupes slūžu atklāšanu noslēdzas LIFE Daba projekts “Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā”

Ar svinīgu atjaunoto Starpiņupes slūžu atklāšanu šajā piektdienā, 8. decembrī, noslēgsies Ķemeru nacionālā parka administrācijas realizētais Eiropas Savienības LIFE Daba programmas projekts “Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā”. Atklāšanā piedalīsies lielāko Latvijas valstisko un nevalstisko dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, vietējie iedzīvotāji un citas iesaistītās puses.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta