Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesDarba piedāvājumi
 
 
 
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku līdz 30.12.2020.)

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnēs, politoloģijā, Eiropas studijās, reģionālajā ekonomikā, vai sabiedriskajās attiecībās;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vismaz divu gadu pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu atbalsta programmu vai projektu vadībā vai uzraudzībā;
 • zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības tiesisko ietvaru reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības jomās;
 • zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondu Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu un projektu sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību, tai skaitā par plānošanas periodu 2014.-2020.gadam;
 • zināšanas par Latvijas nacionālajām un reģionālajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, tai skaitā pilsētvides attīstību;
 • zināšanas par Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu apakšnozarēm (uzņēmējdarbība, pētniecība un inovācijas, vide vai transports) un to aktuālajiem darbības virzieniem, kas tiek ietvertas Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu atbalstā.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • ļoti labas prezentēšanas un uzstāšanās prasmes;
 • prasme izrādīt iniciatīvu un strādāt patstāvīgi;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas), tai skaitā labas iemaņas sociālo tīklu lietošanā informācijas un publicitātes nolūkos.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44.saimes III B līmenis un 12.mēnešalgu grupa; mēnešalga no 1006 līdz 1450 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi, nodrošinot Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā Informācijas punkta operatīvo darbību;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 29.06.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Telpiskās plānošanas departamenta
Zemes politikas nodaļas vecākā referenta
valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība telpiskās attīstības plānošanas, ģeogrāfijas, vides, dabas, tiesību zinātņu vai arhitektūras, būvniecības, zemes ierīcības jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • pieredze un zināšanas telpiskās plānošanas, reģionālās attīstības vai būvniecības jomā;
 • zināšanas par normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu un metodisko materiālu izstrādes procesu;
 • angļu valodas zināšanas, kas jāpārzina savu amata pienākumu veikšanai vajadzīgā apjomā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” II līmenis un 9.mēnešalgu grupa; mēnešalga no 835 līdz 900 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt profesionālo pieredzi zemes politikas un telpiskās plānošanas jomā;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 05.07.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Attīstības instrumentu departamenta
Latvijas – Krievijas programmas nodaļas vecākā eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadībzinībās, uzņēmējdarbības vadībā, Eiropas studijās vai tiesību zinātnē, vai cita amatam atbilstoša izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • vismaz divu gadu pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu atbalsta programmu vai projektu vadībā vai uzraudzībā;
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības transnacionālo vai pārrobežu sadarbības programmu/projektu vadību vai uzraudzību tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu vai Eiropas Savienības transnacionālo vai pārrobežu sadarbības programmu finanšu plānošanā un pārvaldīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze politikas plānošanas dokumentu, citu stratēģisko dokumentu, procedūru vai procesu aprakstu izstrādē;
 • labas zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku, tās normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību, kā arī zināšanas par Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentu/Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu;
 • labas zināšanas par Latvijas un Krievijas pierobežu reģionu attīstības virzieniem (vides aizsardzība, būvniecība, izglītība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība, transports, publiskā pārvalde) projektu īstenošanas kontekstā, kas atbilst Latvijas – Krievijas programmas atbalsta prioritātēm;
 • izpratne par Baltijas jūras reģiona politikām.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • spēja strādāt multikulturālā vidē;
 • programmas/projektu vadības prasmes;
 • labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas analītiskās spējas;
 • prasme strādāt komandā un uzņemties vadību uzticēto uzdevumu īstenošanas koordinēšanā ar citiem komandas dalībniekiem;
 • ļoti labas angļu valodas un labas krievu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas).

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44.saimes III C līmenis un 12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi veicot Latvijas – Krievijas programmas vadošās iestādes pienākumus;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 04.07.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Vides aizsardzības departamenta
Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas
vecākā referenta
valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai vides pārvaldībā;
 • pieredze un zināšanas jautājumos, kas saistīti ar zemes dzīļu izmantošanu un aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu;
 • izpratnes par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā;
 • vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumiem;
 • angļu valodas zināšanas sava amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un 12.mēnešalgu grupa; mēnešalga no 1006 līdz 1080 eiro) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 03.07.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātņu, ekonomikas vai enerģētikas specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • darba pieredze klimata vai vides politikas jomā;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
 • pieredze datu kvantitatīvā un kvalitatīvā analīzē;
 • vēlama pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē;
 • zināšanas par Latvijā spēkā esošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku, siltumnīcefekta gāzu emisijām enerģētikā un rūpniecībā, Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmu un tās prasību piemērošanu komersantiem.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (vēlams klimata politikas terminu zināšanas);
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • prasme strukturēt informāciju, argumentēt viedokli;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un 12.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 26.06.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
22.06.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta