Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesDarba piedāvājumi
 
 
 
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
valdes locekļa amatu


Amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu, vides pārvaldības, tiesību, vadības vai eksakto zinātņu jomā;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā kādā no jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība (tai skaitā, vides monitoringa veikšana vai vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana; zemes dzīļu resursu apzināšana un izvērtēšana;
 • bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošana) vai vadošā amatā projektu īstenošanas, finanšu resursu piesaistes, administrācijas vai pakalpojumu attīstības jomā;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām un stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības attīstību;
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem un  finanšu resursu pārvaldīšanā;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
 • labas divu svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas;
 • kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; orientācija uz attīstību;
  nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauti rakstveida priekšlikumi par valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stratēģisko attīstību, paaugstinot tās rentabilitāti (teksta apjoms līdz 5 lpp.);
 • dzīves gaitas aprakstu (atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikāti par papildu apgūtām profesionālās izglītības programmām;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • apliecinājums, ka ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5 3.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi C līmeņa 1.pakāpē (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada 19. oktobrim personiski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 vai jānosūta uz e-pastu: personals@varam.gov.lv ar norādi  “Konkursam uz LVĢMC valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67026902.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Amata galvenie pienākumi ir nodrošināt Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu, sociālo zinātņu vai finanšu jomā;
  izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē;
 • darba pieredze ārvalstu finanšu instrumentu programmu vai projektu vadībā;
  zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā;
 • zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības vides, klimata politikas, reģionālās attīstības un pārrobežu sadarbības jautājumiem;
 • zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, tai skaitā to sagatavošanu, ieviešanu un uzraudzību;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam: 

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu līdz 1500 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 24.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Attīstības instrumentu departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu
(divas amata vietas uz noteiktu laiku līdz 30.12.2020.)

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot atzinumu par Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu Latvijas finansējuma saņēmēju iesniegto pārskatu un pamatojošo dokumentāciju par projekta ietvaros veiktiem izdevumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt Latvijas finansējuma saņēmēju projekta ietvaros plānoto iepirkumu pirmspārbaudes un noslēgto iepirkumu līgumu pārbaudes;
  veikt pārbaudi Latvijas finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas vietā, konstatējot sasniegtā rezultāta atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • veikt Latvijas finansējuma saņēmēju projektos konstatēto neatbilstību analīzi un sagatavot pamatotu argumentāciju par konstatēto neatbilstību;
 • savas kompetences ietvaros koordinēt sadarbību ar Eiropas Teritoriālo sadarbības programmu administrējošo iestāžu speciālistiem.

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība finansēs, ekonomikā, vadības zinātnēs, jurisprudencē vai citā sociālo zinātņu jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • trīs gadu profesionālā darba pieredze Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu kontrolē vai uzraudzībā;
  zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fondu, t.sk. Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanu;
 • zināšanas par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu, t.sk. Eiropas teritoriālās sadarbības programmu,  ieviešanas prasībām;
 • izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības institucionālo uzbūvi un funkcijām;
  darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • zināšanas un vēlama darba pieredze neatbilstību izvērtēšanā un lēmumu projektu sagatavošanā Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā un komandējumu (darba braucienu) organizēšanas, uzskaites jomā;
 • kompetences: orientācija uz klientu, plānošana un organizēšana, komunikācija, analītiskās prasmes, prasme strādāt komandā, ētiskums;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44.saimes „Ārvalstu finanšu instrumentu vadība” IIIB līmenis un 12.mēnešalgu grupa; mēnešalga līdz 1550 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi Eiropas teritoriālās sadarbības projektu uzraudzības (kontroles) jomā;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 22.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Investīciju uzraudzības departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Vides aizsardzības departamenta
Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas
eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu

Amata galvenie pienākumi: koordinēt un piedalīties normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un rekomendāciju izstrādē atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība ķīmijā, inženierzinātnēs, vides zinātnēs, ekonomikā vai uzņēmējdarbībā;
 • zināšanas par vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas jomas jautājumiem, tai skaitā nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • zināšanas par vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumiem;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam: 

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu līdz 1050 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 15.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Vides aizsardzības departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts
 
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Publisko pakalpojumu departamenta
Projektu vadības nodaļas
sistēmanalītiķa amatu (divas amata vietas)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
Projektu vadības nodaļā šobrīd tiek īstenots viens no valsts lielākajiem IKT risinājumu projektiem.

Esam pozitīvi, inovatīvi un drosmīgi un aicinām mūsu komandai pievienoties papildspēku –
Sistēmanalītiķi - kolēģi, kurš:

 • domā stratēģiski un rīkojas proaktīvi;
 • interesējas par biznesa procesu analīzi, lietotāju vajadzību izpēti;
 • varēs dalīties ar savu redzējumu par informācijas sistēmu arhitektūru;
 • vēlas būt valsts IKT pārveides un modernizācijas vadības epicentrā.

Tavi galvenie darba pienākumi būs:

 • piedalīties informācijas sistēmu projektēšanā un attīstībā;
 • analizēt informācijas sistēmas, ar tām saistītos procesus, pakalpojumus, piedāvāt risinājumus sistēmu un procesu sadarbspējai;
 • nodrošināt ar izstrādājamo risinājumu darbību saistīto biznesa procesu apzināšanu un to integritāti izstrādājamos risinājumos;
 • piedalīties valsts IKT arhitektūras pārvaldībā;
 • piedalīties valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības sistēmas un risinājuma ARKA attīstībā;
 • sniegt atbalstu projekta vadībā.

Mēs piedāvājam:

 • dinamisku un interesantu darbu vadošajā ministrijā e-pārvaldes jomā;
 • izaicinājumiem pilnu darba vidi, kurā novērtē efektivitāti un kompetenci;
 • stabilu atalgojumu (mēnešalgu līdz 1500 – 1900 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, ekonomikas, vadības vai telekomunikāciju zinātņu jomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze komercuzņēmumā, valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • pieredze informācijas sistēmu, biznesa procesu un lietojamības prasību analīzē un plānošanā;
 • pieredze informācijas sistēmu, tajā skaitā risinājumu, kas nodrošina informācijas sistēmu savstarpējo sadarbību, izveidē, ieviešanā, attīstībā un uzturēšanā;
 • izpratne par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu un tās pielietošanas nozīmi;
  par priekšrocību uzskatīsim zināšanas par valsts pārvaldes attīstības tendencēm un pakalpojumu pārvaldības jautājumiem;
 • kā arī šādas vispārējās zināšanas un prasmes:
  prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un koordinēt projekta ieinteresēto pušu sadarbību;
  labas saskarsmes prasmes;
  pašiniciatīva un precizitāte.

Šo amatu oficiāli varam piedāvāt uz noteiktu laiku līdz 2019. gada septembrim, bet veiksmīgas sadarbības gadījumā ir iespēja īstenot arī nākamo projektu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 05.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – sistēmanalītiķis” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Amata apraksts

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Elektroniskās pārvaldes departamenta
Informācijas sabiedrības politikas nodaļas
vecākā konsultanta valsts civildienesta ierēdņa amatu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
Esam pozitīvi, inovatīvi un drosmīgi un aicinām mūsu komandai pievienoties kolēģi, kura galvenie pienākumi būs piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē digitālajā jomā.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnes vai politikas zinātņu jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un tās darbības principiem;
 • zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā;
 • izpratne par digitālās politikas jautājumiem un attīstības tendencēm;
  labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, komunikācija, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums;
  atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un zināšanas elektroniskās pārvaldes jomā;
 • mēnešalgu līdz 1300 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Ja esi gatavs ikdienā meklēt dažādus risinājumus, kā pilnveidot normatīvo regulējumu, atbilstoši digitālās vides attīstības tendencēm, kā arī esi gatavs meklēt, analizēt, apkopot dažāda veida informāciju, gatavot argumentācijas un meklēt sinerģijas starp dažādiem procesiem, tad pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 09.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Elektroniskās pārvaldes departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
20.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta