Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instruments
 
 
 
Klimata pārmaiņu finanšu instruments

26.08.2011.

Rudens izbraukuma semināru cikls vides projektu īstenotājiem

Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju (ŪBK), SIA „Vides investīciju fonds” (Fonds) organizē četru reģionālo izbraukuma semināru ciklu "Sekmīgas vides projektu realizācijas piemēri un pieredze" - pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu speciālistiem, visiem esošajiem vai potenciālajiem KPFI finansējuma saņēmējiem, tajā skaitā - novadu pašvaldību projektu vadītājiem, attīstības, plānošanas, būvniecības speciālistiem vai šo struktūrvienību vadītājiem, komersantiem un citiem interesentiem.

15.08.2011.

VARAM parakstīs līgumus par KPFI atbalstu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai

Rīt, š.g. 16.augustā, Vides aizsardzības un reģionālajā attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) notiks svinīgā līgumu parakstīšanā ar komersantiem, pašvaldībām un fiziskām personām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai.

12.08.2011.

VARAM aicina pašvaldības pieteikties KPFI finansējumam publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pašvaldības iesniegt projektu pieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta iesniegumus var iesniegt no šodienas līdz š.g. 7.oktobrim (ieskaitot).

03.08.2011.

Vides investīciju fonds šomēnes organizē seminārus mājsaimniecībām

Vides investīciju fonds sadarbībā ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centriem un Ventspils pilsētas domi, 2011.gada augustā organizē informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā".

02.08.2011.

Drīzumā būs pieejams finansiāls atbalsts siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšanai

Šodien, 2.augustā, Ministru kabinets (turpmāk – MK) akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” nolikums” (turpmāk – noteikumu projekts).

19.07.2011.

Gada nogalē iedzīvotājiem vēlreiz būs pieejams finansiāls atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Šodien, 19.jūlijā, Ministru kabinets (MK) akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"" (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

18.07.2011.

Noslēgti pirmie līgumi ar iedzīvotājiem par KPFI finansējuma saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir noslēgusi pirmos 60 līgumus ar iedzīvotājiem, kuri saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos.

17.02.2011.

Seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto projektu konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”

Seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto projektu konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” Informējam, ka š.g. 22. februārī Smiltenē un š.g. 25. februārī Daugavpilī plkst. 11:00 notiks informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”.

01.02.2011.

Aicina iesniegt projektu pieteikumus KPFI finansējuma saņemšanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Projekta iesniegumus jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā no 2011.g. 1.februāra līdz 2011. gada 4. aprīlim (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 Peldu ielā 26/28 202. kabinetā, 2. stāvā Rīgā vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi res_kpfi@vidm.gov.lv.

01.02.2011.

Notiks seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto konkursu „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Š.g. 9.februārī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, Peldu ielā 25, plkst.14:00, 4.stāva zālē notiks informatīvais seminārs par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" projektu iesniegumu sagatavošanu.

01.02.2011.

Seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto projektu konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”

Informējam, ka š.g. 8. un 10. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 409. telpā plkst. 11:00 notiks informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”.
31.01.2011.

VARAM aicina iesniegt projektu pieteikumus KPFI finansējuma saņemšanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Projekta iesniegumus no 2011.gada 28.janvāra līdz 2011. gada 24.martam (ieskaitot) jānosūta pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: microgen_kpfi@vidm.gov.lv.

24.01.2011.

Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.12 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums””

21.janvārī stājas spēkā 2011.gada 4.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.12 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”” ( turpmāk – MK noteikumi).

21.01.2011.

VARAM izsludina piegādātāju un montētāju reģistrāciju mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju informatīvajā sarakstā KPFI konkursam „„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"

Š.g. 21.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludināja piegādātāju un montētāju reģistrāciju mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju informatīvajā sarakstā.

21.01.2011.

Stājas spēkā MK noteikumi par KPFI konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"

Šodien, š.g. 21.janvārī, stājas spēkā 2011.gada 4.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums”” ( turpmāk – MK noteikumi).

19.01.2011.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums”.

17.12.2010.

Aicinām Latvijas Republikā reģistrētās elektroniskās raidorganizācijas (plašsaziņas līdzekļus) piedalīties informatīvajā seminārā par KPFI finansēto projektu atklāto konkursu "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām"

Vides ministrija un Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina projektu iesniedzējus piedalīties seminārā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa “Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" 7.2. aktivitātes ietvaros.

14.12.2010.

Pieņemtie lēmumi par projektu apstiprināšanu

No 2010.gada 3. līdz 7. decembrim Vides ministrijā ir pieņemti 27 lēmumi par projektu apstiprināšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 11422744,57 Ls.

01.12.2010.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pagarina projektu iesniegšanas termiņu

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2011. gada 3.janvārim (ieskaitot) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17:00, Smilšu ielā 1/3 6. stāvā, Rīgā, vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome: Smilšu iela 1/3, LV- 1939, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: neplpadome@neplpadome.lv.

01.12.2010.

Rēzeknes novada Tiskādu speciālā internātskola, Ropažu un Sējas novada pašvaldības īstenos KPFI projektu

Š.g. 26. un 29. novembrī Vides ministrija parakstījusi līgumus ar Tiskādu speciālo internātskolu, Siguldas, Ropažu un Sējas novada pašvaldībām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

25.11.2010.

Vides ministrija pagarina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai, tai skaitā atbalstot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā, kā arī atbalstot no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšanu, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas tikai kopā ar transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā un nepārsniedzot 20% no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā finanšu instrumenta finansējuma.

25.11.2010.

Sāks īstenot KPFI konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” projektus

Š.g. 22.un 23. novembrī Vides ministrija parakstījusi līgumus ar Madonas, Jelgavas un Rēzeknes novada pašvaldībām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

23.11.2010.

Renovēta Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēka

Noslēgušies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā” ietvaros veiktie Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkas renovācijas darbi.

23.11.2010.

Pabeigta Daugavpils novada Naujenes pagasta pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija

Pabeigta Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija, kas veikta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādes ēkā” ietvaros.

11.11.2010.

Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina iesniegt projekta iesniegumus

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām"

02.11.2010.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina iesniegt projekta iesniegumus

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”

25.10.2010.

Seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto projektu konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

Informējam, ka 29.oktobrī Vides ministrijā, 409. telpā plkst. 10:00 notiks informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”.

19.10.2010.

Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai, tai skaitā atbalstot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā, kā arī atbalstot no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšanu, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas tikai kopā ar transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā un nepārsniedzot 20% no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā finanšu instrumenta finansējuma.

05.10.2010.

Vides ministrijā notiks seminārs par pasīvo ēku būvniecības pieredzi

Š.g. 19. oktobrī Vides ministrijā, Peldu ielā 25 409. telpā (lielajā zālē) notiks seminārs par pasīvo ēku būvniecības pieredzi. Seminārā aicināti piedalīties, ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, arhitekti, inženieri, energoauditori , būvnieki un citi interesenti.

23.09.2010.

Aicinām iesniegt projekta iesniegumus KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām"

Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām"

20.09.2010.

Informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem

2010. gada 27. septembrī, Cēsīs Raunas ielā 4, 2. stāvā lielajā zālē notiks Informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”

09.09.2010.

Notiks informatīvs seminārs par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajiem konkursiem atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā

2010.gada 15. septembrī, Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409. telpā plkst.14:00 tiks rīkots informatīvais seminārs par noteikumu projektiem „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa " Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums.

08.09.2010.

Seminārs projektu iesniedzējiem par atklāto projektu konkursu „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”.

Informējam, ka 17. septembrī Vides ministrijā plkst. 10:00 notiks informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”.

07.09.2010.

Informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem

Š.g. 14. septembrī, Liepājā (Rožu ielā 6, Liepājas Domes lielā sēžu zālē (207 kab.)) notiks Informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”

31.08.2010.

Notiks informatīvs seminārs par līmeņatzīmēm projektu iesniedzējiem konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” ietvaros

Informējam, ka š.g. 8. septembrī Vides ministrijā, plkst. 13:00 , 409. telpā notiks informatīvs seminārs par līmeņatzīmēm projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” ietvaros.

24.08.2010.

Notiks informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”

Š g. 26. augustā Valmierā, Semināra ielā 2a, SIA ”Valmieras namsaimnieks” sēžu zālē notiks informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”.

17.08.2010.

Notiks informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”

Š.g. 18.augustā, Rēzeknes pilsētas domē, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.telpā , notiks informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”.

13.08.2010.

Vides ministrija pagarina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās"

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti.

11.08.2010.

Vides ministrijā notiks seminārs par „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikuma projektu

Seminārs notiks 2010. gada 19.augustā plkst. 11.00 Vides ministrijā, Peldu iela 25, 409. telpā. Seminārā skatīs prasības projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikuma projektā.

10.08.2010.

Vides ministrijā notiks seminārs „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”

2010. gada 13. augustā plkst 10.00 Rīgā, Peldu iela 25, 409. telpā notiks Informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem un gatavotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem „Saules kolektoru un siltuma sūkņu pielietošanas iespējas Latvijā ēku oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai”
03.08.2010.

Vides ministrija pagarina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās

28.07.2010.

Seminārs par atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā

05.08.2010, plkst. 15.00 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 101 telpā notiks seminārs par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā” nolikumu.

20.07.2010.

Aicinām iesniegt projekta iesniegumus KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

06.07.2010.

Informatīva sanāksme profesionālās izglītības iestādēm par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

2010. gada 12. jūlijā plkst. 11.00 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409. telpā notiks informatīva sanāksme profesionālās izglītības iestādēm par projektu iesniegumu sagatavošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

06.07.2010.

Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

30.06.2010.

Informatīvais seminārs par noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums”

2010.gada 9.jūlijā, Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409.telpā plkst.10:00 tiks rīkots informatīvais seminārs par noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums”. Seminārā plānots informēt par noteikumu projektu, konkursa ieviešanas nosacījumiem, kā arī vadlīnijām projektu ieviesējiem.

30.06.2010.

Informatīva sanāksme sertificētiem energoauditoriem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursu ražošanas ēkām

2010. gada 6. jūlijā plkst.14.00 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 101. telpā notiks informatīva sanāksme sertificētiem energoauditoriem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursu ražošanas ēkām. Dalībnieku reģistrācija no plkst.13.30, aicināti tikai sertificēti energoauditori.

29.06.2010.

Seminārs par siltumsūkņiem un saules kolektoriem projektu iesniedzējiem

8. jūlijā Vides ministrijā plkst. 10:00, notiks KPFI seminārs par siltumsūkņiem un saules kolektoriem projektu iesniedzējiem, kas apsver savos projektos izmantot saules kolektorus un/vai siltumsūkņus. Lūdzam iepriekš pieteikties programmā norādīto e-pastu. Ja pieteiksies vairāk interesentu, nekā pieļauj zāles ietilpība, tiks atkārtoti rīkots vēl viens seminārs.

22.06.2010.

Informatīva sanāksme pašvaldībām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”

2010. gada 6. jūlijā Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409. telpā notiks informatīva sanāksme pašvaldībām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” un citiem KPFI konkursiem. 

21.06.2010.

Informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem

2010. gada 1. jūlijā Ventspils Brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19., notiks informatīva sanāksme potenciālajiem projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursiem.

 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta