Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instrumentsProjektu konkursiSabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām
 
 
 
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām - konkursa rezultāti

KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” apstiprinātie projekti


2011.gada 25.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” (turpmāk konkurss) ietvaros pieņemti 13 lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums” (turpmāk MK noteikumi Nr.789) 7.3., 7.4., 7.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 303384 Ls.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums MK noteikumu Nr.789 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem sastāda 70 000 Ls, MK noteikumu Nr.789 7.4.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem sastāda 100 000 Ls, bet MK noteikumu Nr.789 7.5.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem – 133 384 Ls.

Savukārt laika posmā no 2011.gada 16. līdz 25. martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir pieņemti 3 lēmumi par projektu apstiprināšanu MK noteikumu Nr.789 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 205 000 Ls.

Plānotās aktivitātes:

7.2.aktivitāte: Raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamos energoresursus.

7.3.aktivitāte: informatīvu materiālu publicēšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu nozīmi un iespējām laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos periodiskajos izdevumos, kā arī tīmekļa vietnēs, kuras paredzētas profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, vides speciālistiem, meža nozares speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem, biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām), lai paaugstinātu to informētības un zināšanu līmeni.

7.4. aktivitāte: izglītojošo projektu organizēšana Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem izpratnes attīstīšanai par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām taupīt enerģiju indivīda līmenī – mājās un mācību iestādē.

7.5. aktivitāte: semināru un apmācību rīkošana profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, komersantiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, kuri ievieš atjaunojamos energoresursus transportā, meža nozares speciālistiem, vides speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām) un citu informatīvo aktivitāšu, izglītojošo projektu un publisko akciju organizēšana.

 
Vērtēšanas rezultāti (par 7.2.aktivitāti):

2010.gada 2.novembrī tika izsludināta pieteikšanās konkursam Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-finanšu instrumenta) projektu atklātā konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" aktivitātes 7.2. (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2011.gada 3.janvārī. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2011.gada 26. janvārī un noslēdzās 2011.gada 28. februārī.

Konkursa ietvaros tika iesniegti 12 projektu iesniegumi, pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 653 816,01 Ls.

No 12 projektu iesniegumiem tika apstiprināti 3 projekti un noraidīti 9 projekti, no kuriem visi KPFI finansējuma nepietiekamības dēļ.


Vērtēšanas rezultāti (par 7.3., 7.4.. un 7.5.aktivitāti):

2010.gada 23.septembrī tika izsludināta pieteikšanās konkursam, kas noslēdzās 2010.gada 25.oktobrī. Projektu vērtēšana tika uzsākta 2010.gada 3.novembrī un noslēdzās 2011.gada 15.februārī.

Konkursa ietvaros tika iesniegti 34 projektu iesniegumi, un pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums bija 137 570.88 Ls par MK noteikumu Nr.789 7.3.apakšpunktā minēto aktivitāti, 351 771.28 Ls par MK noteikumu Nr.789 7.4.apakšpunktā minēto aktivitāti un 453 545.65 Ls par MK noteikumu Nr.789 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāti.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem:

MK noteikumu Nr.789 7.3.apakšpunktā minēto aktivitāti tika apstiprināti 4 projektu iesniegumi, noraidīti 4 projektu iesniegumi, no kuriem 3 finansējuma nepietiekamības dēļ, bet viens administratīvās neatbilstības dēļ;

KPFI-8/15 - nav izpildītas MK noteikumu Nr.789 7.3.apakšpunktā noteiktās prasības attiecībā uz tīmekļa vietnes auditoriju.

MK noteikumu Nr.789 7.4.apakšpunktā minētajā aktivitātē tika apstiprināti 4 projektu iesniegumi, noraidīti 9 projektu iesniegumi, no kuriem 6 finansējuma nepietiekamības dēļ, bet trīs administratīvās neatbilstības dēļ:

a)      KPFI-8/4 – iesniegumu parakstījusi persona bez attiecīgā pilnvarojuma;
b)      KPFI-8/9 – projektu iesniedzējs atsauca iesniegto projekta iesniegumu;
c)      KPFI-8/14 - projekta iesniedzējs neatbilst MK noteikumu Nr.789 13.punktā attiecīgajai aktivitātei noteiktajām projektu iesniedzēju kategorijām un prasībām.

MK noteikumu Nr.789 7.5.apakšpunktā minētajā aktivitātē tika apstiprināti 5 projektu iesniegumi, noraidīti 8 projektu iesniegumi, no kuriem 7 finansējuma nepietiekamības dēļ, bet  viens administratīvās neatbilstības dēļ:

KPFI-8/31 - pieprasīts lielāks KPFI nekā to paredz MK noteikumu Nr.789 17.5.apakšpunkts.


Informācijai:

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums”

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (7.2.aktivitātei): 205 000 Ls

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (7.3., 7.4. un 7.5.aktivitātēm): 303384 Ls

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte: 85%


MK noteikumu Nr.789 7.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei viena projekta pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 5 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 100 000 latu

MK noteikumu Nr.789 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei viena projekta maksimālais klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 35 000 Ls, minimālais – 1 000Ls.

MK noteikumu Nr.789 7.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei viena projekta maksimālais klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 50 000 Ls, minimālais – 1 000Ls.

MK noteikumu Nr.789 7.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei viena projekta maksimālais klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 50 000 Ls, minimālais – 3 000Ls.


MK noteikumu Nr.789 7.3.-7.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm, īstenojot projektu, jāsasniedz projektu iesnieguma veidlapas 3.sadaļas 3.5.punktā norādītie plānotie rezultāti.

Projektu īstenošanas laiks visām aktivitātēm: līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
06.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta