Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasReģionālā attīstībaProjektiFIRESPOLPreses informācija
 
 
 

INTERREG EUROPE – projekts “Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai (FIRESPOL)

 


Preses informācija


25.02.2020. Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) ietvaros šonedēļ 18.-19.februārī organizēja starptautisku FIRESPOL partneru tikšanos. Projekta partnervalstu pārstāvji un pieaicinātie sociālie partneri tikšanās laikā diskutēja par aktuālāko atjaunojamo energoresursu jomā (AER), par finanšu piesaistes veidiem un turpmākajiem plāniem finanšu veicināšanā.

Pasākumu atklāja VARAM valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos Sandis Cakuls, uzsverot projektā gūtās pieredzes lietderību ne tikai AER nozares attīstības kontekstā, bet arī ņemot vērā finanšu instrumentu pieaugošo lomu turpmāko Eiropas Savienības (ES) ieguldījumu plānošanā pēc 2020. gada. AER ir plaši atzīta par svarīgu aspektu, lai sasniegtu klimata neitralitāti un pielāgotos klimata pārmaiņām.

Pasākuma pirmajā dienā, 18.februārī, notika FIRESPOL projekta vadības komitejas tikšanās, lai apspriestu projekta īstenošanas līdzšinējo progresu un aktualitātes, tai skaitā partnervalstu izstrādātos AER jomas veicināšanas un finanšu instrumentu piesaistes rīcības plānu projektus, iesniegtos projektu īstenošanas progresa ziņojumus un projektu īstenošanas uzraudzību un rezultātu komunikācijas jautājumus. Tāpat apspriestas turpmāk veicamo projekta aktivitāšu izpildes nosacījumi un termiņi, tai skaitā rīcības plānos veicamie labojumi, projekta īstenošanas pirmās fāzes – rīcības plānu sagatavošanas – noslēgšana šī gada maijā un starp reģioniem pārnesamās prakses potenciāls projekta otrajā fāzē – rīcības plāna ieviešanas un uzraudzības laikā.

Savukārt darba grupas sesijā partnervalstis prezentēja savus izstrādātos rīcības plānus, t.sk. tajos ietvertās darbības finanšu instrumentu piesaistei AER jomas attīstības veicināšanai, un kopā ar pārējiem darba grupas sesijas dalībniekiem diskutēja par iespējām pilnveidot izstrādātos rīcības plānus. Pēc prezentācijām notika diskusija par citu valstu izvēlēto darbību iespējamo pieredzes pārnesi uz citām partnervalstīm.

Pasākuma otrajā dienā, 19.februārī, pasākuma dalībnieki apmeklēja finanšu institūciju ALTUM, kur tiem bija iespēja uzzināt par ALTUM darbību kopumā, kā arī detalizētāk par ALTUM piedāvātajiem finanšu instrumentiem energoefektivitātes un AER jomā. Tāpat pasākuma dalībnieki apmeklēja AER jomas projektu – SIA “Getliņu EKO” un Ķeguma HES – īstenošanas vietas. SIA “Getliņu EKO” tika iegūta informācija par biogāzes izmantošanu, savukārt Ķeguma HES projekta partneri papildināja zināšanas par HES darbību Latvijā, un apmeklējuma laikā salīdzināja ar pieredzi partnervalstīs. 

Tuvojoties projekta pirmās fāzes noslēgumam, projekta partneri līdz 2020.gada maijam turpinās darbu pie savu valstu rīcības plānu izstrādes ar mērķi izstrādāt priekšlikumus finanšu instrumentu piesaistes veicināšanai AER jomai.

Kopš projekta sākuma 2018.gada 1.jūnijā partnervalstis ir organizējušas pieredzes apmaiņas pasākumus Spānijā, Polijā, Horvātijā, Īrijā un Vācijā. 

Informācija par projektu
Projekts FIRESPOL tiek īstenots no 2018. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam ar starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam atbalstu. Projektā kopā iesaistīti partneri no sešām valstīm. Vadošais partneris ir Spānijas organizācija „Extremadura Energy Agency” (AGENEX).

Plašāka informācija par projektu ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē, kā arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/ un https://www.facebook.com/firespolproject/.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta