Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijas2007.–2013.gada ES finanšu plānošanas periods
 
 
 
VARAM pārziņā esošās ES fondu aktivitātes un apakšaktivitātes

ES fondu aktivitāte/apakšaktivitāte

ES fonds

Projektu atlases veids

Projektu iesniegumu pieņemšana

1.5.1.2.aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

 ESF

 Ierobežota

 1.projektu atlases kārta. 

Uzsākšanas datums - 01.02.2009. 

Projekta īstenošanas termiņš -  31.12.2014.

1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

ESF

Ierobežota

1.projektu iesniegumu atlases kārta 30.06.2010. - 12.08.2010.

2.projektu iesniegumu atlases kārta 18.01.2011. - 28.02.2011.
3.projektu iesniegumu atlases kārta 17.06.2011. - 25.07.2011.

4.projektu iesniegumu atlases kārta 16.03.2012. - 25.04.2012.
Aktivitāte slēgta

1.5.3.2.aktivitāte “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

ESF

Atklāta

1. projektu iesniegumu atlases kārta

23.07.2010. - 29.09.2010.

Aktivitāte slēgta

3.1.4.3.aktivitāte “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 19.08.2008. - 13.11.2008.
2.projektu iesniegumu atlases kārta 09.03.2009. – 30.04.2010.

3.projektu iesniegumu atlases kārta 06.01.2010. – 28.02.2011.

4.projektu iesniegumu atlases kārta 18.01.2011. – 30.12.2012.

5.projektu iesniegumu atlases kārta 13.12.2012. – 22.04.2013.

6.projektu iesniegumu atlases kārta 05.06.2013. – 30.09.2013.

7.projektu iesniegumu atlases kārta 24.10.2013. – 24.01.2014.

3.1.4.4.aktivitāte “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"

ERAF

Atklāta

1.projektu atlases kārta 17.10.2008. - 31.08.2009.
2.projektu atlases kārta 10.10.2009. - 23.11.2009.

Aktivitāte slēgta

3.2.2.1.1. apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta no 21.06.2008.
2.projektu atlases kārta no 15.09.2010.
3.projektu atlases kārta no 18.12.2012.
4.projektu atlases kārta no 13.05.2013.
5.projekta atlases kārta no 02.10.2013.

3.2.2.2. aktivitāte “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

ERAF

Ierobežota

Projektu atlase 07.05.2014. - 21.07.2014.
Projekta īstenošanas termiņš - 30.06.2015.

3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Kohēzijas fonds

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 1.uzsaukums 05.10.2010. - 03.12.2010.
1.projektu atlases kārta 2.uzsaukums 02.12.2011. - 01.03.2012.
2.projektu iesniegumu atlases kārta no 08.09.2014.-07.11.2014.

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

ERAF

Atklāta

1.projektu atlases kārta 27.10.2008. - 27.03.2009.
2.projektu atlases kārta 01.09.2009. - 18.12.2009.
3.projektu atlases kārta 07.04.2010. - 06.07.2010.
4.projektu atlases kārta 15.09.2010. - 14.02.2011.
5.projektu atlases kārta 15.03.2011. - 15.06.2011.
6.projektu atlases kārta 15.09.2011. - 14.12.2011.
7.projektu atlases kārta 16.11.2012. - 28.02.2013.

3.4.1.3.aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums 22.02.2010. - 18.06.2010.
1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 20.12.2010. - 17.02.2011.
1.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums 15.06.2011. - 15.08.2011.

3.4.1.4. aktivitāte "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums 23.12.2008. - 23.02.2009.
1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 11.08.2010. - 10.12.2010.
1.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums 30.12.2011. - 29.02.2012.
2.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums 30.12.2010. - 01.03.2011.
2.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 30.12.2011. - 29.02.2012.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 31.07.2009. – 27.11.2009.
1.kārtas 2.uzsaukums - 10.01.2011. - 25.03.2011.
2.projektu atlases kārta 30.12.2011.-29.02.2012.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

ERAF

Atklāta

1.projektu atlases kārta 24.09.2009. - 23.02.2010.
2.projektu atlases kārta 01.03.2011. - 01.06.2011.
3.projektu atlases kārta 01.10.2012. - 28.12.2012.

3.4.1.6. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 19.05.2008. - 21.07.2008.

3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 

Kohēzijas fonds

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 23.01.2008. - 09.06.2008.
2.projektu atlases kārta 31.03.2010. - 31.05.2010.
1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 22.06.2010. - 23.08.2010.
2.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 29.06.2010. - 30.08.2010.
1.kārtas 3.uzsaukums 15.12.2010. - 15.02.2011.
2.kārtas 3.uzsaukums 15.12.2010. - 15.02.2011.
3.projektu atlases kārta 30.12.2010. - 01.03.2011.
3.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 23.03.2011. - 23.05.2011.
3.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums 11.11.2011.-11.01.2012.
4.projektu atlases kārta 11.11.2011.-11.01.2012.
5.projektu atlases kārta 15.07.2013. – 16.09.2013.
5.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 03.03.2014. – 06.05.2014.
6.projektu atlases kārta 06.01.2015.-06.03.2015.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”

Kohēzijas fonds

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 21.08.2008. - 06.01.2009.
2.projektu atlases kārta 15.09.2010. - 15.11.2010.
3.projektu atlases kārta 05.03.2012. - 07.05.2012.
4.projektu atlases kārta 21.12.2012. - 20.02.2013.

5.projektu atlases kārta 20.11.2013. - 20.01.2014.

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"

Kohēzijas fonds

 

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 14.11.2008.- 13.03.2009.
1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums 30.06.2010. - 30.08.2010.
2.projektu atlases kārta 15.12.2010. - 15.04.2011.
2.atlases kārtas 2.uzsaukums 31.10.2011. - 02.01.2012.
3.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums 09.09.2011.- 08.11.2011.
3.atlases kārtas 2.uzsaukums 31.10.2011. - 02.01.2012.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"  

Kohēzijas fonds

Atklāta

1.projektu atlases kārta 26.02.2010. - 26.05.2010.
2.projektu atlases kārta 01.07.2010. - 01.10.2010.
3.projektu atlases kārta 01.03.2011. - 01.06.2011.
4.projektu atlases kārtai 10.01.2012. - 10.04.2012.
5.projektu atlases kārtai 01.03.2012. - 31.05.2012.
6.projektu atlases kārtai 01.06.2012. - 02.11.2012.

 7.projektu atlases kārtai 01.10.2013. - 31.10.2013.

3.5.1.3. aktivitāte "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"

Kohēzijas fonds

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 16.11.2009. – 18.01.2010.
2.projektu atlases kārta 30.12.2011. - 29.02.2012.
3.projektu atlases kārta 28.12.2013. - 28.02.2014.

4.projektu atlases kārta 30.10.2014. - 29.12.2014.

3.5.1.4. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Kohēzijas fonds

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 19.05.2008. - 21.07.2008.
2.projektu atlases kārta 26.02.2010. - 30.06.2010.
3.projektu atlases kārta 28.07.2011. - 29.09.2011.

4.projektu atlases kārta 30.05.2014. - 30.07.2014.

3.6.1.1.aktivitāte ”Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 18.07.2008. - 17.10.2008.
2.projektu atlases kārta 31.10.2008. - 16.02.2009.
3.projektu atlases kārta 01.03.2010. - 30.06.2011.
4.projektu atlases kārta 18.06.2012.- 28.12.2012.

5.projektu atlases kārta 19.10.2012. - 10.05.2013.
6.projektu atlases kārta 31.07.2013. - 16.12.2013.

7.projektu atlases kārta 10.10.2013. - 07.03.2014.
8.projektu atlases kārta 27.12.2013. - 30.05.2014.
9.projektu atlases kārta 30.04.2014. - 19.09.2014.
10.projektu atlases kārta 12.12.2014. - 05.05.2015.

3.6.1.2.aktivitāte “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 29.12.2008. - 29.05.2008.

(1.pagarinājums līdz 30.12.2009.,

2.pagarinājums līdz 30.12.2010.)

3.6.2.1.aktivitāte "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"

ERAF

Ierobežota

1.projektu atlases kārta 20.05.2011. - 30.01.2013.
2.projektu atlases kārta 28.09.2012. - 30.09.2013.
3.projektu atlases kārta 18.07.2013. - 21.02.2014.
4.projektu atlases kārta 28.12.2013. – 19.05.2014.

5.projektu atlases kārta 29.04.2014. – 15.09.2014.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta