Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijas2007.–2013.gada ES finanšu plānošanas periods1.5.1.2.0. Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana
 
 
 
projekts „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”

Eiropas Sociālā fonda
2007.–2013.gada 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”
1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika”
1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

projekts „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”
(Vienošanās Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002/02)

Projekta mērķis: paaugstināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicināt to pieejamību un  ekonomiskumu, kā arī samazināt administratīvo slogu uz sabiedrību un attīstīt publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku (t.sk. arī pašvaldību līmeņa) zināšanas par publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.

Projekta īstenošanas ilgums: 2009.gada 1.februāris – 2013.gada 31.decembris (59 mēneši).

Projekta budžets: 1 372 744,61 Euro (964 770,40 Ls), no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 1 166 832,92 Euro (820 054,84 Ls), bet Valsts budžeta finansējums ir 15% jeb 205 911,69 Euro (144 715,56 Ls).

Projektā plānotās aktivitātes:

1.  Publisko pakalpojumu sniegšanas analīze, publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana un apmācību organizēšana:
1.1.    publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamā modeļa izstrāde;
1.2.    publisko pakalpojumu un to sniegšanas kārtības analīze (iekļaujot pilotprojektus);
1.3.    publisko pakalpojumu reģistra (kataloga) pilnveidošana;
1.4.    ‘Vienas pieturas aģentūras’ darbības principu noteikšana;
1.5.    Publisko pakalpojumu izvērtēšana un klasifikācija;
1.6.    apmācību programmas izstrāde un uz tās balstītu izglītojošu semināru organizēšana par publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu;
1.7.    metodiskās rokasgrāmatas izstrāde, pavairošana un izplatīšana.

2.  Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde

3.  Informācijas un publicitātes pasākumi:
3.1. preses relīzes;
3.2. informācijas sniegšana ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību;
3.3. diskusiju-ekspertu paneļu organizēšana;
3.4. informācija projekta iesniedzēja mājas lapā;
3.5. kancelejas preces konferencēm un ekspertu paneļiem.

4.  Projekta administrēšana.

Plānotie rezultāti: īstenojot projektā paredzētās aktivitātes tiks nodrošināta vienotu kritēriju izstrāde publisko pakalpojumu sniegšanai valsts līmenī, kā arī izstrādātas rekomendācijas pašvaldībām nolūkā unificēt to sniegtos publiskos pakalpojumus. Tāpat tiks nodrošināta līdz šim trūkstošās pamatinformācijas ieguve par to, cik un kādus pakalpojumus Latvijā sniedz pārvaldes iestādes, kā arī – cik pieejami sabiedrības dažādām grupām ir pārvaldes iestāžu sniegtie pakalpojumi. Līdz ar to kļūs iespējams veikt visaptverošu pārvaldes iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, veicot to pēc vienotiem kritērijiem visā valstī. Un, tā kā pakalpojumu sniegšana bieži ir cieši saistīta ar administratīvajām procedūrām – proti, saimnieciskās darbības veicējiem vai iedzīvotājiem ir jākļūst par noteiktas procedūras dalībniekiem, lai saņemtu pārvaldes sniegto pakalpojumu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana vairumā gadījumu automātiski nozīmē arī administratīvo procedūru vienkāršošanu, to pieejamības veicināšanu, kā arī administratīvā sloga mazināšanu gan saimnieciskās darbības veicējiem, gan iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām kopumā.

Projekta mērķa grupas: publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas), valsts pārvaldes iestādes, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.


Kontaktinformācija:

Jāns Glazkovs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Publisko pakalpojumu departamenta
Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītājs
tālr. 67770349, e-pasts: Janis.Glazkovs@varam.gov.lv

  

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta