Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijas2007.–2013.gada ES finanšu plānošanas periods3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
 
 
 
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu iesniegumi un informācijas sistēmu darbības koncepciju apraksti

Nr. p.k.

Projekta numurs

Projekta iesniegums un informācijas sistēmu darbības koncepcijas apraksts

2010.gadā apstiprinātie projekti

1.

3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/001

Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana:

(projekta līguma slēgšanas datums: 2011-03-17
projekta grozījumu spēkā stāšanās datums: 2012-03-07

projekta īstenošanas termiņš: 2013-05-16)

 

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Prikulis, Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktors

67094291, Martins.Prikulis@kase.gov.lv

Ieguvumi no projekta:

1. Centralizēts tehnoloģiskais risinājums informācijas par iedzīvotāju un komersantu veikto valsts nodevu un maksas pakalpojumu apmaksu aprite starp Valsts kasi un publiskās pārvaldes iestādēm, kuras sniedz publiskos pakalpojumus, par kuru saņemšanu tiek maksāta valsts nodeva vai maksa par pakalpojuma sniegšanu.

2. Risinājuma ietvaros tiks izveidota arī funkcionalitāte automatizētai maksājumu datu apmaiņai starp Valsts kasi un publiskās pārvaldes iestādēm.

 

E-pakalpojumi:

1. Maksājumu datu apmaiņa ar Valsts kasi tiešsaistes režīmā

2. Maksājumu datu pieprasīšana izmantojot Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmu

3. Informācija par valsts budžetā veiktā maksājuma statusu

2.

3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/002

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide:

(projekta līguma slēgšanas datums: 2011-03-11
projekta grozījumu spēkā stāšanās datums: 2012-07-11

projekta īstenošanas termiņš: 2014-01-10)

 

Kontaktinformācija:

Guna Paidere, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietniece funkciju jautājumos

67031733, guna.paidere@ur.gov.lv

Ieguvumi no projekta:

1.Tiks nodrošināta valsts sektora informācijas atkalizmantošana atbilstoši 2003.gada 17.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu.

2. Valsts pārvalde iegūs reālu pieeju elektroniskiem, mašīnlasāmiem UR datiem un kļūs praktiski iespējama e-pakalpojumu izveide dažādās nozarēs, kuri ir saistīti ar uzņēmumu informācijas amatpersonu paraksta tiesību pārbaudi - uzņēmuma autentifikācija. Tādējādi tiks ieviests priekšnosacījums uzņēmējiem paredzētu elektronisko pakalpojumu ieviešanai valsts pārvaldē un pašvaldībās.

3. UR iegūst pilnvērtīga IS pārziņa tiesības, tādējādi iegūstot iespēju pārvaldīt sava primārā darba atbalsta instrumenta  uzturēšanu un attīstību, kas rezultātā dod iestādei iespēju manevrēt ar iestādes biznesa procesu izmaiņām, vienlaikus nodrošinot konkurenci IT risinājumu piegādē un novēršot nevajadzīgu IT uzturēšanas pakalpojuma sadārdzināšanos nākotnē.

 

E-pakalpojumi:

1. Elektroniska reģistrācijas pieteikuma (t.sk. dokumentu) aizpildīšana un iesniegšana
2. Elektroniska informācijas pieprasīšana un saņemšana

2011.gadā apstiprinātie projekti

3.

3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001

Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana:

(projekta līguma slēgšanas datums: 2011-07-01
projekta grozījumu spēkā stāšanās datums: 2012-06-01

projekta īstenošanas termiņš: 2014-06-30)

 

Kontaktinformācija:

Olga Vikaine, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes E-muitas daļas vadītāja

67111322, olga.vikaine@vid.gov.lv

Ieguvumi no projekta:

1.Automatizēts muitošanas process atbilstoši Eiropas Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, realizējot informācijas apmaiņu starp komersantiem un muitas iestādēm, Latvijas un citu ES dalībvalstu muitas iestādēm, kā arī starp Latvijas muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi īstenojot elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi.

 

E-pakalpojumi:

1.Muitas deklarāciju un citu muitas dokumentu elektroniska iesniegšana un apstrāde vienotajā elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).

2.Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā.

4.

3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/002

Pasu sistēmas un vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai

Ieguvumi no projekta:

1. Nodrošināta elektronisko identifikācijas karšu izniegšana, tādējādi radot plašu personalizētu elektronisko pakalpojumu un elektroniskā paraksta lietotāju bāzi, kā rezultātā valsts un pašvaldību pārvaldē kļūs iespējams būtisks klientu klātienes apmeklējuma plūsmas un ar tās apkalpošanu  saistīto izmaksu samazinājums.

2. Iedzīvotājam palielināsies elektroniskās saziņas drošība un uzticamība, jo viens elektroniskās autentifikācijas rīks pakāpeniski aizstās līdz šim plaši piekopto katras iestādes un komersanta individuāli izgatavotu autentifikācijas līdzekļu izsniegšanas praksi, kā rezultātā klientam līdz šim nākas iegaumēt neskaitāmus lietotājvārdus un paroles.

3. Pateicoties iedzīvotāju elektroniskās identifikācijas un attālinātas elektroniskas dokumentu parakstīšanas iespējām, ir sagaidāms, ka arī komercspektrs attīstīs jaunus un inovatīvus elektroniskās komercijas pakalpojumus, tādējādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi un eksportspēju

5.

3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/003

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma

Ieguvumi no projekta: Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma, kas nodrošina vienotu vidi nepieciešamo dokumentu un informācijas elektroniskai apritei starp kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem

E-pakalpojumi:

1. Standartizētas informācijas un dokumentu iesniegšana un nodošana starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem, izmantojot lietotāju saskarni

2. Standartizētas informācijas un dokumentu iesniegšana un nodošana starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem, izmantojot sistēmu līmeņa saskarni

3. Informācija par kravas statusiem, statistikas atskaites un cita informācija

2012.gadā apstiprinātie projekti

6.

 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001

Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība

Projekts aptver VSAA administrētos pakalpojumus (pensijas, pabalstus, atlīdzības) un sastāvēs no 6 komponentēm:

1. E-Pakalpojums „Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana”,

2. E-Pakalpojums „Slimības pabalsti” (Pabalstu piešķiršana pārejošas darba nespējas un nāves gadījumā),

3. Informācijas apmaiņa ar pašvaldībām,

4. E-Pakalpojumi „Pensiju/pabalstu piešķiršana un klienta datu izmaiņas bez klienta klātbūtnes”,

5. E-Pakalpojums „Atļaujas izsniegšana darba devējam (E 101 sertifikāts)”,

6. Informācijas apmaiņa starp ES valstīm elektroniskā veidā.

 

Tiks uzlabota informācijas sistēma BURVIS, kas ļaus ātrāk un kvalitatīvāk veikt klientu apkalpošanu un apmainīties ar informāciju ar citām informācijas sistēmām. Aktivitātes ietvers BURVIS funkcionālo un nefunkcionālo izmaiņu realizācija un IVIS saskarņu attīstība. Vienotas labklājības nozares tīkla infrastruktūras izveides ļaus panākt augstāku drošības līmeni un nodrošināt līdzekļu labklājības nozares institūcijās (LM, VSAA, VDI, NVA, SIVA, VDEĀVK, VBTAI), samazinot kopējās izmaksas par 10% gadā.

7.

 

8.

 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/004

Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē

Ieguvumi no projekta: Audiovizuālā arhīva materiālu digitalizēšana

9.

 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/005

Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

Ieguvumi no projekta:

1. Tiks izveidots visai valsts pārvaldei un pašvaldībām koplietojams centralizēts risinājums mašīntulkošanas nodrošināšanai, tādējādi radot iespēju Latvijas valsts un pašvaldību elektroniskos pakalpojumus piedāvāt arī citu valstu iedzīvotājiem, kuriem nav latviešu valodas prasmju, vienlaikus ietaupot finanšu resursus, kas tiktu izmantoti tulku pakalpojumu iegādei, lai publiskos elektroniskos pakalpojumus darītu pieejamus visiem ES vienotā tirgus dalībniekiem.

2. Izveidotais daudzvalodu korpuss būs nozīmīgs ieguldījums kopējā ES un pasaules mašīntulkošanas infrastruktūrā un ļaus jebkuram globālā tīmekļa dalībniekam saņemt kvalitatīvāku mašīntulkošanas pakalpojumu, gan ārzemniekiem pārlūkojot latviešu valodā veidotus tīmekļa resursus, gan Latvijas iedzīvotājiem pārlūkojot svešvalodās veidotus tīmekļa resursus 

10.

3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006

Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem izveidošana

(projekta līguma slēgšanas datums 2013-01-30, projekta īstenošanas termiņš 2015-04-29)


Kontaktinformācija:

Līga Ostrovska, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu projektu nodaļas projektu vadītāja

67079078, liga.ostrovska@vraa.gov.lv  

Ieguvumi no projekta:

1. Gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gada 1.pusē, tiks izstrādāta vienota un valsts kompetento drošības iestāžu prasībām atbilstoša valsts informācijas sistēma (VIS), kurā visas valsts pārvaldes institūcijas varētu operatīvi apmainīties ar trīs līmeņu dokumentiem (publiski pieejamiem, ierobežotas pieejamības, dienesta vajadzībām), kā arī tos tiešsaistē sagatavot, komentēt, apstiprināt.

2. Drošs starpministriju datortīkls, kura ietvaros varētu notikt dokumentu ar drošības līmeni „dienesta vajadzībām” ātra un efektīva aprite.

11.

 

12.

 

13.

3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/009

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība (EIS3)

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-05-08, projekta īstenošanas termiņš: 2015-06-30)

 

Kontaktinformācija:

Oļegs Fiļipovičs, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
67350649, olegs.filipovics@vraa.gov.lv

Ieguvumi no projekta: E-iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitāte ļaus valsts pārvaldei un pašvaldībām centralizēti izveidot un uzturēt koplietojamu IT atbalsta instrumentu, lai automatizētu iepirkumu procedūru norisi, tādējādi  samazinot valsts pārvaldes un piegādātāju administratīvo slogu, kas  saistīts ar tradicionālā veidā organizētu iepirkumu procedūru norisi. E-iepirkums ES politikas dokumentos ir atzīts, kā viens no būtiskiem, jeb augstas ietekmes pakalpojumiem, lai veicinātu piegādātāju konkurenci un ekonomikas izaugsmi

2013.gadā apstiprinātie projekti

14.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/003

Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-05-27, projekta īstenošanas termiņš: 2014-05-26)
  

Kontaktinformācija:

Antra Lange, Valsts kases Informātikas departamenta Informācijas tehnoloģiju attīstības daļas vadītāja
67094373, antra.lange@kase.gov.lv

Ieguvumi no projekta:

Tiks veikta Valsts kases specifisko informācijas sistēmu pielāgošana euro, kas nozīmē izmaiņu veikšanu informācijas sistēmu funkcionalitātē, kur ietvertas darbības ar Latvijas nacionālo valūtu – latu – tādējādi, nodrošinot informācijas sistēmu un valsts pārvaldes funkciju darbības turpināmību un nepārtrauktību, pārejot uz euro.

15.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/005

Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-05-29, projekta īstenošanas termiņš: 2014-05-28)
  

Kontaktinformācija:
Ivars Rozenštrauhs, Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes galvenais speciālists
67028756, Ivars.Rozenstrauhs@vid.gov.lv

Ieguvumi no projekta:
Tiks nodrošināta VID IS pielāgošana euro valūtai atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot VID IS lietotājiem iespēju strādāt ar euro valūtai pielāgotām informācijas sistēmām, t.sk. izmantot euro valūtai pielāgotus e-pakalpojumus. Pielāgojot VID IS euro valūtai, tiks veicināta publisko pakalpojumu attīstība, pieejamība un kvalitāte gan iekšējiem, gan ārējiem VID IS lietotājiem.

16.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/006

Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-04-29, projekta īstenošanas termiņš: 2014-06-28)

 

Kontaktinformācija:

Valdis Supe, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks euro ieviešanas un IT jautājumos
67021599, Valdis.Supe@lm.gov.lv

Ieguvumi no projekta:
Tiks veiktas informācijas sistēmu FIBU, VSPMIS un SAIS funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz euro un turpmākā sistēmas darbībā ar euro valūtu, kā arī veikt papildus darbības, kas ļautu turpināt nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām un sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamību.

17.

3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/007

Iekšlietu ministrijas specifisko informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar eiro ieviešanu

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-06-11, projekta īstenošanas termiņš: 2014-01-10)

 

Kontaktinformācija:
Artis Jurkevics, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Starptautiskās sadarbības daļas vecākais referents
67219045, artis.jurkevics@ic.iem.gov.lv

Ieguvumi no projekta:
Tiks nodrošināta iespēja konvertēt informācijas sistēmās izveidotos datu apstrādes procesus un datu bāzes no latiem uz euro, saglabājot sistēmas funkcionalitāti.

18.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008

E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-04-29, projekta īstenošanas termiņš: 2015-06-28 )

 

Kontaktinformācija:

Linda Freimane, Nacionālā veselības dienesta E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītājas
67686329, Linda.Freimane@vmnvd.gov.lv

Ieguvumi no projekta:

1. Tiks izveidota sadarbības platforma, kas nodrošinās informācijas apmaiņu un izplatīšanu veselības aprūpes nozarē. tiks nodrošināta iespēja elektroniski noformēt dokumentāciju (t.sk. ambulatorās kartes receptes, norīkojumus u.c. ).
2. Tiks nodrošināta aizdomīgo transakciju kontrole, tiek definēta sensitīvo datu apstrādes politika un tehniskas iespējas, veikta klasifikatoru, ziņojumu tālāka standartizācija, kas nodrošina citām IS  datu kvalitātes un apstrādes efektivitātes uzlabošanu. Tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem – elektroniski iespējams saņemt informāciju par jau saņemtiem un vēlamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veselības  informāciju par sevi un saviem mazgadīgajiem bērniem. Iedzīvotājiem un komersantiem būs pieejami publiskie pakalpojumi, neveicot klātienes vizīti.
3. Tiks nodrošināta automātiska informācijas apmaiņa, veselības nozares uzraudzības un kontroles funkcijas veikšanai. Tiks izveidots reģistrs ar sirds un asinsvadu slimojošiem slimniekiem.
4. Izveidots reģistrs ar sirds un asinsvadu slimojošiem slimniekiem. IS grafiskā veidā ļauj iepazīties ar konkrēta gadījuma ieteicamo ārstniecības procesu. Samazināsies ārstniecības kļūdu skaits.
5. Tiks nodrošināta elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas sistēmas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas, elektroniskās receptes IS papildinājumu izstrāde tai skaitā informācijas apmaiņas realizācija ar Iekšlietu nozares IS izstrāde.

19.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/009

Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-05-29, projekta īstenošanas termiņš: 2014-04-28)


Kontaktinformācija:
Edgars Goba, Tieslietu ministrijas Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs
67036795, Edgars.Goba@tm.gov.lv

Ieguvumi no projekta:
Tiks veikta Tieslietu ministrijas padotības iestāžu – Uzņēmumu reģistra, Tiesu administrācijas, Juridiskās palīdzības administrācijas un Valsts zemes dienesta – iestāžspecifisko informācijas sistēmu pielāgošana euro, t.sk. veicot informācijas sistēmu funkcionalitātes pielāgošanu, kurā ir ietvertas darbības ar Latvijas nacionālo valūtu – latu – tādējādi, nodrošinot sistēmu un valsts pārvaldes funkciju darbības turpināmību un nepārtrauktību, pārejot uz euro.

20.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/010

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-05-30, projekta īstenošanas termiņš: 2014-02-28)
 
Kontaktinformācija:
Aija Vule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projekta vadītāja
67079028,  aija.vule@vraa.gov.lv

Ieguvumi no projekta:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts vides dienesta un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas specifisko informācijas sistēmu funkcionalitātes pielāgošana euro valūtas ieviešanai un turpmākā sistēmas darbībā ar euro valūtu, kā arī veikt papildus darbības, kas ļautu turpināt nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām un sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamību.

21.

 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/012

Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

(projekta līguma slēgšanas datums: 2013-07-29, projekta īstenošanas termiņš: 2014-10-28)
 
Kontaktinformācija:
Ainārs Sviklis, Izglītības un zinātnes ministrijas Projekta vadītājs
29149318,  ainars.sviklis@gmail.com

Ieguvumi no projekta:
Tiks nodrošināta SKVLIS, SKKLIS un VIIS izveidoto datu apstrādes procesu un datu bāzu konvertācija no latiem uz euro saglabājot sistēmu funkcionalitāti; pārskatīt datu struktūras, datu apstrādes algoritmus, lietotāju saskarnes, starpsistēmu integrācijas saskarnes un elektronisko pakalpojumu funkcionalitāti un pielāgot tos ar euro ieviešanu saistīto normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši veicot nomaiņu no latiem uz euro.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta