Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instrumentsEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2009.-2014. gadāNFI projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”Jaunumi
 
 
 
Jaunumi

08.07.2015.

Izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem un to ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan ES mērogā

Projekta 2.aktivitātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” ietvaros tikai sagatavots ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu problemātiku un izaugsmes potenciālu gan Eiropas Savienības, gan Latvijas mērogā. Ziņojumā ir apzinātas mazo un vidējo pilsētu attīstības tendences un iespējas, kas tiks ņemtas vērā, izstrādājot teritoriju attīstības plānošanas dokumentus un plānojot atbilstošus atbalsta pasākumus pilsētu attīstībai.
29.06.2015.

2015. gada 19. jūnijā Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē apspriests Piekrastes tematiskā plānojuma stratēģiskais ietvars

2015. gada 19. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji apsprieda Piekrastes tematiskā plānojuma precizēto Stratēģiskā ietvara darba redakciju.
26.06.2015.

Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 2014.gada laikā tika veikts izvērtējums par publisko individuālo pakalpojumu pieejamību Latvijā. Izvērtējuma autori ir personu apvienība SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

29.05.2015.

Daugavpilī noticis Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas seminārs

2015.gada 27.maijā, Daugavpilī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (KS) organizēja stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) semināru.

15.05.2015.

Aizvadīta Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņa Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētu domēs par piekrastes attīstību

No 2015. gada 11. līdz 13. maijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētas pašvaldībām, un Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā ar Norvēģijas reģionālā līmeņa pašvaldību (Østfold, Aust-Agder) plānošanas ekspertiem.

23.04.2015.

VARAM aicina pašvaldību darbiniekus uz starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” aicina pašvaldību darbiniekus pieteikties starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklam.

20.04.2015.

Apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam

2015.gada 14.aprīlī valdība akceptēja jaunu Rīcības plānu Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam.

10.04.2015.

Aizvadīts noslēdzošais projekta pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju

2015.gada 19.-20.martā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Līvānu novada, Smiltenes novada, Saldus novada, Salacgrīvas novada, Alojas novada, Kokneses novada, Jelgavas novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību pārstāvji un projekta īstenotāja (VARAM) pārstāvji. Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots projekta 3.aktiviātes ietvaros.

09.04.2015.

Vidzemes plānošanas reģions atkārtoti aicina piedalīties attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskajā apspriešanā

No 2015. gada 30.marta līdz 20.aprīlim atkārtotai publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projekti.

07.04.2015.

Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē apspriesta piekrastes attīstības veicināšana

2015. gada 27. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar  Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes aktualitātēm un nozaru definētajiem priekšnoteikumiem piekrastes attīstībai.

30.03.2015.

Tiek organizēta iedzīvotāju aptauja par cilvēku drošību un glābšanu Kurzemes reģiona piekrastē

Laika posmā no šā gada 16.marta līdz 16.aprīlim ikviens Kurzemes reģiona piekrastes iedzīvotājs tiek aicināts aizpildīt anketu un paust savu viedokli par cilvēku drošību un glābšanu Kurzemes reģiona teritorijas piekrastē.

30.03.2015.

Top cilvēku drošības un glābšanas plāns piekrastei Rīgas plānošanas reģionā

Pēc VUGD datiem, 2013.gadā no ūdenstilpnēm izcelti 116 noslīkuši cilvēki. Šim skaitam ir tendence katru gadu pieaugt. Rīgas plānošanas reģiona administrācija ir uzsākusi Cilvēku drošības un glābšanas plāna Baltijas jūras piekrastei Rīgas reģionā izstrādi.

30.03.2015.

Norisinās Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu atkārtota publiskā apspriešana

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 17.marta lēmumiem Nr.111 un Nr.112 Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas ar grozījumiem tiek nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai no 2015.gada 25.marta līdz 2015.gada 10.aprīlim.

12.03.2015.

Biedrība „Urban Institute” turpina organizēt apmācību programmu kopienām

Kopienu apmācības programmas ietvaros projekta partneris biedrība „Urban Institute” turpina organizēt kopienu apmācību seminārus, t.sk. viens no tiem paredzēts Vārkavā, 26.-28.martā.

02.03.2015.

Latvijas pašvaldību pārstāvji ar VARAM atbalstu turpina gūt pieredzi no Norvēģijas kolēģiem

2015.gada 19. un 20.februārī Latvijas pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas kolēģu pieredzi pašvaldību attīstības plānošanas jautājumos - ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atbalstu dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo (Norvēģijā)*.
02.03.2015.

VARAM turpina pašvaldību pārstāvju izglītošanu attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanā

2015. gada 11.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizēja semināru pašvaldību pārstāvjiem par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.*

25.02.2015.

Aizvadītas sanāksmes ar piekrastes pašvaldībām projekta 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – piekrastes plānojuma projekts) izstrādes ietvaros no šī gada 17. februāra līdz 3. martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) un piekrastes plānojuma projekta izstrādātājs SIA “Grupa93” viesojas piekrastes pašvaldībās.

23.02.2015.

Aizvadīts otrais pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju projekta 2.aktiviātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbojoties ar vienu no projekta partneriem – biedrību „Urban Institute”, š.g. 19.-20.februārī organizēja otro Latvijas pašvaldību un kopienu pārstāvju pieredzes apmaiņas braucienu uz Eustagderes (Aust-Agder) reģionā līmeņa pašvaldību Norvēģijā.

16.02.2015.

Pieejami valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējuma rezultāti

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam

09.02.2015.

Vadlīnijas un ieteikumi vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts metodiskais materiāls - vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

02.02.2015.

VARAM aicina pašvaldību pārstāvjus uz kapacitātes stiprināšanas semināru

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizē semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai. Seminārs tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

23.01.2015.

Pieejami VARAM izvērtējuma pirmie dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma tiek izstrādāts „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”. VARAM mājas lapā pieejami pirmie izvērtējuma dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos*.

13.01.2015.

VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle”

VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties divu dienu apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle” kas notiks Latgalē, Vidzemē un Kurzemē.

06.01.2015.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gadā stiprināta Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāte

2014.gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu tika īstenots projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – projekts). Šis bija viens no programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektiem.

29.12.2014.

Aizvadīti Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri

2014. gada 10. un 11.decembrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. 

20.12.2014.

Aizvadīta otrā projekta vadības komitejas sanāksme

2014. gada 12.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – Projekts) otro vadības komitejas sanāksmi.

18.12.2014.

Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti viesojas Latvijā un piedalās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē

2014.gada 11.-13.decembrī Latviju apmeklēja divi Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti no Oplannes reģiona.

17.12.2014.

Iespējams piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tiek nodots KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts.

04.12.2014.

Iespējams piedalīties Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā

Līdz 22.decembrim ikviens var piedalīties Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu 1.redakcijas publiskajā apspriešanā. Komentārus un ierosinājumus iespējams iesniegt gan elektroniski, gan 17. un 18.decembrī piedalīties sabiedriskajās apspriedēs Aizkrauklē un Jelgavā.

28.11.2014.

Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti iepazīstas ar Latvijas pieredzi

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gada 11.-13.decembrī Latvijā notiks Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas attīstības plānošanas ekspertiem.

26.11.2014.

Norisinās Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina piedalīties VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 27. novembrī plkst. 10:00 Vidzemes augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

25.11.2014.

Aizvadīts seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem projekta 4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” ietvaros

2014.gada 21.novembrī Dundagā notika seminārs, kurā  Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un ministriju pārstāvji apsprieda aktuālos piekrastes attīstības jautājumus.

14.11.2014.

Dundagā notiks seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem

2014.gada 21.novembrī Dundagā norisināsies seminārs, kurā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki spriedīs par piekrastes attīstības jautājumiem.

03.10.2014.

Aizvadīta kārtējā Norvēģu ekspertu vizīte Latvijā

2014.gada 1.-2.oktobrī projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros Latviju apmeklēja 3 eksperti no Oplannes reģionālās pašvaldības Norvēģijā.

22.09.2014.

2014.gada 18.-19.septembrī eksperti no Latvija iepazīstas ar Norvēģijas pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanā

Eksperti no Latvijas iepazīstas ar Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības (Norvēģija) pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanu attīstības plānošanas procesā.

24.07.2014.

Aizvadīts pirmais kopienu pārstāvju prasmju pilnveidošanas seminārs

Biedrība „Urban Institute” 6.-7.jūnijā kopā ar 6 kopienām no visas Latvijas aizvadīja pirmo semināru ciklā, kas vērsts uz Latvijas kopienu izglītošanu un to pārstāvju kapacitātes paaugstināšanu.

11.04.2014.

11.aprīlī norisinājās konference par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

Diskutē par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 11. aprīlī aicināja pašvaldību, plānošanas reģionu pārstāvjus un citus interesentus piedalīties konferencē, lai diskutētu par reģionālās un vietējās attīstības plānošanu un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē reģionos un pašvaldībās.

17.02.2014.

Norisinājās pirmā projekta vadības komitejas sanāksme

Piektdien, 14.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (turpmāk – Projekts) pirmo vadības komitejas sanāksmi.

18.12.2013.

Ar Norvēģijas atbalstu stiprinās Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti

Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu projektus un sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā, trešdien, 18.decembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) parakstīja vienošanos par divu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētu iepriekš noteikto projektu īstenošanu Latvijā.
Vienošanos parakstīja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze un VRAA direktore Solvita Zvidriņa.

 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta