Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai

Plānotais KF* finansējums:

7 830 726 EUR

Finansējuma saņēmēji:

•  Tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, – Dabas aizsardzības pārvalde.

Atbalstāmās darbības:

Hidroloģiskā režīma atjaunošana, ūdens līmeņa stabilizēšana, grāvju un grunts tīrīšana u.c. hidrotehniskie pasākumi, koku un krūmu izciršana, invazīvo augu sugu apkarošana u.c. biotehniskie pasākumi biotopu atjaunošanai

Sasniedzamais rezultāta rādītājs:

Rezultāta rādītājs: Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām

Iznākuma rādītājs: To dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, ir 13 800 hektāri

Sākotnējais novērtējums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” (SAM 5.4.3. sākotnēji bija paredzēts kā daļa no SAM 5.4.1.) sākotnējais novērtējums

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu atlase

Aprites stadija

Plānošana

Ministru kabineta noteikumi

Tiks izstrādāti pēc snieguma rezerves apstiprināšanas EK

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Tiks izstrādāti pēc snieguma rezerves apstiprināšanas EK

* Kohēzijas fonds


KONTAKTINFORMĀCIJA:

Inese Kukle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026946, e-pasts:  Inese.kukle@varam.gov.lv
Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
19.07.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta