Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasLIFE_2014_2020
 
 
 
Jautājumi un atbildes
 • Vai uz pirmo LIFE projektu konkursu (kas noslēdzas šī gada 16.oktobrī) Latvijas puses partneriem būs pieejams arī valsts dotais līdzfinansējums un ja būs, tad cik lielā apmērā. Lai uz šo konkursa uzsaukumu iesniegtu projekta pieteikumu, mums ir būtiski zināt būs vai nebūs līdzfinansējums arī no valsts, jo līdzfinansēt projektu 40 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem ir gana liels izaicinājums pašvaldībai!
  Atbilde: VARAM ir sagatavojusi un izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par valsts budžeta līdzfinansējumu LIFE projektiem. Saņemtie atzinumi liecina, ka principiālu iebildumu nav, ir precizējumi par formu, kā VARAM tiek pie šīs naudas. Tā kā teorētiski līdzfinansējums būs, bet līdzfinansējuma konkursu varētu izsludināt ne ātrāk kā augusta beigās. VARAM darīs visu, lai MK informatīvo ziņojumu pieņemtu pēc iespējas ātrāk, bet 100% apstiprināt, ka līdzfinansējums būs, šajā brīdī nevar.
 • 21.jūlija semināra prezentācijā ir norādīts, ka PVN ir „principā attaisnotais izdevums, izņemot ja pieteicējs / partneris ir PVN maksātājs (var atgūt PVN) vai valsts pārvaldes institūcijas tiešo funkciju veikšana”. Pašvaldība ir PVN maksātāji, taču no valsts PVN neatgūstam, līdz ar to no prezentācijas un semināra tomēr netapa skaidrs vai tad iesniedzot projektu, pašvaldībai PVN būs kā attiecināmies izdevumi vai tomēr nē un tie būs jārēķina kā neattiecināmie izdevumi? (Citos ES finansētajos projektos, kur ir šādi nosacījumi, PVN tiek uzskatīts par attiecināmiem izdevumiem un ir iekļaujams kopējā projekta attiecināmajā budžetā.)
  Atbilde: Ja nevar atgūt PVN, tad tas ir attiecināmais izdevums, izņemot, ja PVN tiek piemērots darījumiem, kurus pašvaldība veic tiešo funkciju īstenošanai. Piemērs no valsts institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde veic īpaši aizsargājamo sugu kontroli. Lai to veiktu, jāizbrauc dabā. Šajā gadījumā PVN degvielai būtu neattiecināmais izdevums.
 • Vai piesakot projektu obligāti jābūt vairākiem vietējiem vai ārvalstu partneriem? Vai tomēr, ja ir projektu partneri, tad pie vērtēšanas tiek iegūti vairāk punktu?
  Atbilde: LIFE programmā partneri nav obligāti. Bet pamatota ārvalstu partneru iesaiste var dot papildus punktus vērtēšanā. Tā kā jāizvērtē katra iespējamā partnera pienesums projekta mērķu sasniegšanā. Mums ir bijuši gadījumi, kad projekta pieteikuma vērtētāji uzskata, ka ārvalstu partneru piesaiste ir formāla un papildus punktus nav piešķīruši.
 • Projekta pieteikumu var iesniegt arī latviešu valodā, bet projekta īstenošanas valoda ir angļu valoda. Ja gadījumā projekta pieteikumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā – vai un kādā veidā tas var iespaidot projekta vērtēšanu?
  Atbilde: Jā, formāli projekta pieteikumu var iesniegt arī latviešu valodā. Bet vadlīnijās un vispārējos noteikumos rakstīts, ka visa sarakste projekta sakarā (vēstules, atskaites, utt.) ir tikai angliski. Iesakam arī projekta pieteikumu rakstīt angliski, jo tad ir vieglāk lietot pierasto terminoloģiju utt.
 • Vai izsludinātās ES Life programammas ietvaros ir iespēja un arī paredzēts informācijas blokā finansēt audio-vizuālos projektus?
  Atbilde: Ja audio-vizuālais projekts palīdz risināt kādu konkrētu vides vai klimata problēmu un projekta ietekmi var izmērīt ne tikai nosegtās auditorijas lielumā, bet arī konkrētās vides problēmas samazināšanās rādītājos, tad jā. Citādi audio-vizuālie projekti uzskatāmi tikai pār līdzekli mērķa sasniegšanai, kur mērķis ir, piem., atkritumu daudzuma samazināšanās, kūlas dedzināšanas 100% izskaušana, 100% mājdzīvnieku apzīmēšana ar identifikācijas zīmēm, u.c.  konkrēta problēma.
 • Piemēram, projekta pamatideja ir veikt vienotu hidromorfoloģisko un bioloģisko apsekojumu izvēlētajās Latvijas upēs, jo šobrīd informācija par hidromorfoloģiskajām slodzēm un to ietekmi uz bioloģiju ir stipri nepietiekama. Šī informācija mums ļaus ievērojami uzlabot politikas plānošanas dokumenta - Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu - kvalitāti un atbilstību Ūdens Struktūrdirektīvas prasībām. Jautājums, vai šāda projekta ideja atbilst kādai no prioritārajām tēmām LIFE Vide ūdens jomā - piem., hidromorfoloģisko izmaiņu novēršanas tēmai, paturot prātā, ka balstoties uz apsekojuma rezultātiem tiks izstrādātas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos ietvertās pasākumu programmas ūdens stāvokļa (t.sk. hidromorfoloģiskā) uzlabošanai?
  Pieļauju, ka projekta ideja varbūt vairāk atbilst Capacity building projektiem un mums būtu jāsazinās ar VARAM, lai upju baseinu apgabalu apsaimniekošana tiktu ietverta VARAM gatavotajā LIFE kapacitātes veicināšanas programmā?
  Atbildes:
  ·
  Capacity building projektiem nav nekāda sakara ar gatavošanos lielākiem projektiem! Šie projekti domāti kā atbalsts konkrētās valsts par LIFE atbildīgajām institūcijām LIFE programmas finansējuma apguves veicināšanai. Līdz ar to šiem projektiem Latvijā var pieteikties tikai VARAM un to mēs arī plānojam darīt.  Bet pilnīgi noteikti šie projekti neietver nekādus pētījumus, lauku darbus, vai ko tamlīdzīgu. Projekti arī nav paredzēti LIFE projektu pieteikumu gatavošanai.
  · Apsekojumi ir uzskatāmi par sagatavošanās aktivitātēm, līdz ar to tas nedrīkst būt vienīgais LIFE projekta mērķis.
  · LIFE Vide apakšprogrammā tiešām tiek sagaidīti pasākumi upju hidromorfoloģiskas struktūras uzlabošanai, bet tikai saskaņā ar izstrādātiem baseinu plāniem. Tas nozīmē, ka bez plāna projektu nav jēgas iesniegt. Baseinu plāna izstrādāšana gan var būt kā projekta sastāvdaļa.
  · Pēc procedūras agrākais projektu uzsākšanas laiks ir 16.07.2015. Nav īsti zināms, vai šāds laika grafiks ir pieņemams no baseinu plānu atjaunošanas viedokļa. Lūdzu vienoties ar VAD par labāko risinājumu baseinu plānu atjaunošanai / izstrādāšanai.
 • Vai arī fiziska persona var pieteikt projektu?
  Atbilde: Nē! tikai ES reģistrēta juridiska persona! LIFE regulas 23. Pants (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.ENG)
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.10.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta