Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasVKP
 
 
 
Vides konsultatīvās padomes izsūtītās un saņemtās vēstules 2011. gadā.

 

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstule

 

1-1

04.01.2011.

 

Ministru prezidentam V.Dombrovskim

Valsts kancelejai

Par statusa „Ministru kabineta lieta” piešķiršanu tiesību aktu projektiem

 

 

1- 2

19.01.2011.

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrijai

Komentāri un priekšlikumi par MK noteikumu projektu “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” VSS-1501

 

 

1- 3

01.02.2011.

 

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrijai

Priekšlikumi par sākotnējo pozīciju par Eiropas Komisijas paziņojumu par Kopienas stratēģijas pārskatīšanu attiecībā uz dzīvsudrabu

 

 

1- 4

07.02.2011.

 

Valsts kancelejai

 

Priekšlikumi sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanai Memoranda padomes sēdēs

 

 

1- 5

10.02.2011.

 

Tautsaimniecības, agrākās, vides un reģionālās politikas komisijai

Par priekšlikumiem Ūdens apsaimniekošanas likuma grozījumu 3.lasījumam

 

 

1- 6

02.03.2011.

 

LR Zemkopības ministrijas

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta iesviešanai Latvijā 2007.-2013.g. uzraudzības komitejā 

 

 

1- 7

02.03.2011.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Priekšlikumi pozīcijai iegūldījumu Eiropas semestrī – viedokļu apmaiņai

 

1- 8

04.03.2011.

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Priekšlikumi sākotnējai pozīcijai par kopējo L/S politiku

 

1- 9

04.03.2011.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par MK noteikumu projektu grozījumi MK kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumos Nr.628 Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs (VSS – 166)

 

1-10

 

05.05.2011.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanas un jauna sadarbības modeļa izstrādē

 

1-11

15.03.2011.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu projektu uzraudzības padomē

 

1-12

30.03.2011.

 

Zemkopības ministrijai

Valsts meža dienestam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Valsts meža dienesta iespējamo reorganizāciju

 

1-13

12.04.2011.

 

Saeimas Valsts pārvaldes

un pašvaldības komisijai

Saeimas Tautsaimniecības, agrāras, vides un reģionālās politikas komisijai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Priekšlikumi likumprojektu "Teritorijas attīstības plānošanas likums" un "Grozījumi Aizsargjoslu likums" precizēšanai

 

1-14

14.04.2011.

Ministru prezidentam

Reformu vadības grupai

Saeimas Tautsaimniecības, agrāras,

vides un reģionālās politikas komisijai

kopija:

Zemkopības ministram

Valsts Meža dienestam

Par Valsts meža dienesta iespējamo "funkcionālo un strukturālo optimizāciju"

 

1-15

21.04.2011.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Valsts kancelejai

Par Informatīvo ziņojumu "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību", VSS-339

 

1-16

19.05.2011.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

VKP priekšlikumi pozīcijai ES Vides padomei par Vides ministru Padomes secinājumu projektu „Ūdens resursu aizsardzība un integrēta un ilgtspējīga ūdens pārvaldība Eiropas Savienībā un aiz tās robežām”

 

1-17

26.05.2011.

Valsts kancelejai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Ministra Kabineta noteikumu projektu „Jūras Vides padomes nolikums”, VSS-460

 

1-18

03.06.2011.

 

Finanšu ministrijas

Uzraudzības komitejas sekretariātam

 

Par pārstāvi ES fondu apakškomisiju un Uzraudzības komitejas sēdēs

 

1-19

13.06.2011.

 

SIA Grupa 93

Liepājas pilsētas domei

Par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu un plānojuma 1. Redakciju

 

1-20

13.06.2011.

 

Valsts Vides dienesta ģenerāldirektoram

V. Avotiņam

 

kopija : Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijai

 

kopija: Vides pārraudzības

valsts birojam

Par Auces upes plānotajiem padziļināšanas procesiem

 

 

1-21

17.06.2011.

 

Valsts Vides dienesta

Madonas Reģionālajai Vides pārvaldei

Informācijas pieprasījums par Karvas hidroelektrostacijas būvniecību

 

 

1-22

17.06.2011.

 

VARAM

Par Karvas HES būvniecību un KPFI finansējuma piešķiršanu

 

 

1-23

 

 

 

 

 

1-24

11.07.2011.

 

VARAM

 

Par informāciju par projektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”

 

1-25

08.07.2011.

 

Valsts meža dienestam

 

Par Valsts meža dienesta iespējamās reorganizācijas virzību

 

 

1-26

14.07.2011.

 

VARAM

Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā

 

1-27

02.08.2011.

Ministru prezidentam

Reformu vadības grupai

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Par Valsts meža dienesta reformu

 

1-28

26.08.2011

Jelgavas reģionālajai

vides pārvaldei

Vides konsultatīvās padomes (VKP) atbilde uz 2011.gada 26.jūlija Jelgavas reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļas vadītājas Jolantas Ližus e-pasta iesniegumu

 

1-29

31.08.2011.

 

Sabiedrības integrācijas fondam Kopijas:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Norvēģijas Karalistes vēstniecībai

Par EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” 2009.-2014.gadam aprakstu

 

 

1-30

27.09.2011.

 

Latvijas Pilsoniskai Aliansei

 

Par vides prioritātes svītrošanu no EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” 2009.-2014.gadam atbalstāmajām prioritārajām jomām

 

1-31

18.10.2011.

 

Zemkopības ministrijai

Par informācijas sniegšanu

 

1-32

03.11.2011.

 

LR Ekonomikas ministram

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram

Par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam un Latvijas prioritātēm enerģētikas un klimata pārmaiņu samazināšanas jomā

 

1-33

25.11.2011.

Zemkopības ministrijai

AS/Latvijas Valsts meži

Par valsts mežu apsaimniekošanu Baldones novada teritorijā

 

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
23.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta