Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasVKP
 
 
 
Vides konsultatīvās padomes izsūtītās un saņemtās vēstules 2015. gadā

Nr.p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

1-1

19.01.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
Klimata pārmaiņu departamentam

Par pārstāvja maiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes sastāvā

1-2

13.01.2015.

Eiropas Parlamenta deputātiem:
Ivetai Grigulei
Sandrai Kalnietei
Krišjānim Kariņam
Andrejam Mamikinam
Artim Pabrikam
Inesei Vaiderei
Tatjanai Ždanokai
Robertam Zīlem
un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Kopija:
Ekonomikas ministrei
Danai Reizniecei - Ozolai
Ministru prezidentei
Laimdotai Straujumai

Par atbalstu aprites ekononomikas pakotnei

1-3

22.01.2015.

Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamentam

Par Vides konsultatīvās padomes dalību darba grupā

1-4

23.01.2015.

Zemkopības ministrijai
Informācijai:
Vides pārraudzības valsts birojam 

Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam projektu un Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu

1-5

26.01.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu ES Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā

1-6

06.02.2015.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
informācijai:
Dabas aizsardzības pārvaldei
Vides pārraudzības valsts birojam 

Par kūdras ieguves lauku paplašināšanu Unguru purvā Gaujas Nacionālajā parkā

1-7

10.02.2015.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
informācijai:
Dabas aizsardzības pārvaldei
Vides pārraudzības valsts birojam 

Par Ģipšakmens ieguves paplašināšanu ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā

1-8

10.03.2015.

Ministru prezidentei
L. Straujumai

Par Beverīnas novada teritorijā plānoto Vidzemes industriālo parku

1-9

23.03.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Latvijas Republikas Saeimas deputātiem

Par likumprojektu "Vietējo pašvaldību referendumu likums

1-10

13.03.2015.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
LAP 2014.-2020. Uzraudzības komitejas sekretariātam
Elektroniskās kopijas:
Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Dabas aizsardzības pārvaldei
LAP 2014.-2020. Uzraudzības komitejas pārstāvjiem

Par grozījumiem Lauku attīstības programmā

1-11

25.03.2015.

Dabas aizsardzības pārvaldei 

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu dalībai sanāksmē

1-12

02.04.2015.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai

Par teritorijas plānojumu

1-13

15.04.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
Kasparam Gerhardam
Parlamentārajam sekretāram Edgaram Tavaram
Valsts sekretāra vietniecei Aldai Ozolai

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvniecību saistībā ar iekšējo ūdeņu zivju resursu pārvaldību

1-14

16.04.2015.

LR Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Vides un klimata politikas apakškomisijai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Zemkopības ministrijai

Par priekšlikumiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā

1-15

18.05.2015.

Zemkopības ministrijai
Valsts kancelejai

Atzinums par pamatnostādņu projektu “Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam” (VSS-489)

1-16

25.05.2015.

Zemkopības ministrijai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Tieslietu ministrijai

informācijai: Valsts vides dienestam
Dabas aizsardzības pārvaldei
biedrībai “Latvijas Makšķernieku asociācija”
biedrībai “Makšķernieku radošais klubs”

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (VSS-508)

1-17

25.05.2015.

Finanšu ministrijai
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda
Uzraudzības komitejai
Informācijai
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
Latvijas Pašvaldību savienībai

Par 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākumu “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnosacījumi

1-18

09.06.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Par iespējamo VKP pārstāvniecību Reģionālās attīstības koordinācijas padomē

1-19

19.06.2015.

Zemkopības ministrijai,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Tieslietu ministrijai,
informācijai: Valsts kancelejai,
Valsts vides dienestam,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
biedrībai “Makšķernieku radošais klubs”

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (VSS – 640)

1-20

07.07.2015.

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
Valsts kancelejai
Tieslietu ministrijai

Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 “Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu”” (VSS-674)

1-21

09.06.2015.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai

Par noteikumu projektu „Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums”

1-22

16.09.2015.

Par vides aizsardzības iestāžu reorganizēšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam

1-23

16.09.2015.

Vides konsultatīvās padomes atzinums noteikumu projekta VSS-640 elektroniskai saskaņošanai

Zemkopības ministrijai

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
27.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta