Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasVKP
 
 
 
Vides konsultatīvās padomes izsūtītās un saņemtās vēstules 2017. gadā

Nr.

p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Atbildes vēstule

1-1

08.02.2017.

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim,

 

Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam,

 

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministram Kasparam Gerhardam,

 

informācijai: nevalstisko organizāciju un

Ministru kabineta sadarbības memoranda padomei 

Par varavīksnes foreli

 

1-2

 

13.02.2017.

Ministru prezidentam

Valsts kancelejai

 

Informācijai:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

valsts sekretāra vietniecei vides aizsardzības jautājumos

Aldai Ozolai

Saeimas Eiropas lietu komisijai

Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada

 

1-3

20.02.2017.

Valsts Prezidentam Raimondam Vējonim

Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

Par valsts iekšējo ūdeņu un ūdens bioloģisko resursu pārvaldības problēmām

Tautsaimniecības komisijas atbilde

 

Saeimas atbilde

1-4

20.02.2017.

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Koordinācijas departaments

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”

 

1-5

17.03.2017.

Valsts kancelejas vadītājam Mārim Krieviņam,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Kasparam Gerhardam,
informācijai: Ministru prezidentam Mārim Kučinskim,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta
sadarbības memoranda padomei


Par “Sugu un biotopu aizsardzības likuma” prasību neievērošanu

 

1-6

 28.03.2017.

Latvijas Republikas
Finanšu ministrijai

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta
sadarbības memoranda īstenošanas padomei

informācijai: Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

Par nodokļu politikas pamatnostādnēm

 

1-7

31.03.2017.

Zemkopības ministrijai
Informācijai: Valsts kancelejai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Tieslietu ministrijai
Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā

Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu””, VSS-291

 

1-8

10.04.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai 

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (VSS – 311)

 

1-9

15.05.2017.

Jūrmalas pilsētas domei
Latvijas Pašvaldību savienībai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Dabas aizsardzības pārvaldei
Kopija:
Biedrībai “Drauga spārns”

Par atbalstu biedrības “Drauga spārns” darbībai

 

1-10

17.05.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvju dalību uzraudzības grupā

 

1-11

22.05.2017.

Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas
priekšsēdētājam Romānam Naudiņam,

informācijai:
Valsts prezidentam Raimondam Vējonim,
Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei,
Ministru prezidentam Mārim Kučinskim 

Par iekšējiem ūdeņiem

Saeimas atbilde 

 

Tautsaimniecības komisijas atbilde

1-12

24.05.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai 

Par noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"" (VSS-291) turpmāko virzību

 

1-13

24.05.2017. 

Zemkopības ministrijai 

Par noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"" (VSS-291) turpmāko virzību

 

1-14

25.05.2017.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Kasparam Gerhardam,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
Vides pārraudzības valsts birojam
Zemkopības ministrijai

Par “Sugu un biotopu aizsardzības likuma” prasību neievērošanu
 

 

1-15

02.06.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram
Kasparam Gerhardam 

Par CO 2 emisijām

 

1-16

02.06.2017.

Zemkopības ministrijai 

Par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””

 

1-17

02.06.2017.

Valsts prezidentam
Ministru prezidentam
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai
Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai 


Par Zemkopības ministrijas īstenoto politiku meža nozarē

 

1-18

07.06.2017.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Dabas aizsardzības pārvaldei,
Vides pārraudzības valsts birojam,
Zemkopības ministrijai

Par “Sugu un biotopu aizsardzības likuma” prasību neievērošanu

 

1-19

09.06.2017.

Ivetai Grigulei
Sandrai Kalnietei
Krišjānim Kariņam
Andrejam Mamikinam
Artim Pabrikam
Inesei Vaiderei
Robertam Zīlei
Tatjanai Ždanokai 

Par aizliegumu izmantot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgās platībās

 

1-20

30.06.2017.

Zemkopības ministrijai

Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””

 

1-21

14.07.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par Vides politikas pamatnostādņu starpposma īstenošanas ziņojuma projektu

 

1-22

14.09.2017.

Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
Latvijas Republikas tiesībsargam Jurim Jansonam 

Par likumprojektu „Grozījumi „Zvejniecības likumā”

 

1-23

13.10.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” (VSS-1023)

 

1-24

13.10.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Atzinums par noteikumu projektu “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (VSS-1026)

 

1-25

13.11.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par VKP pārstāvniecību starpnozaru konsultatīvajā padomē

 

1-26

28.11.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par VKP pārstāvniecību likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm” izstrādes darba grupā

 

1-27

28.11.2017.

Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts ceļi”
Kopija: Satiksmes ministrijai

Par velosatiksmes attīstības plānu

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
23.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta