Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPadomes un komisijasVKP
 
 
 
Vēstules 2009

Nr. p.k.

Vēstules izsūtīšanas datums

Adresāts

Tematika

Vēstules saņemšanas datums

Atbildes vēstules teksts

(PDF formātā)

1.-1

12.01.2009

LR Vides ministrijas

Investīciju departamentam

Par Vides ministrijas konkursa gada balvu „Ābols - 2008”

 

***

 

***

1.-2

19.01.2009

LR Valsts prezidentam

LR Ministru prezidentam

LR Saeimai

Par valsts pārvaldes reformu

26.01.2009

 

28.01.2009.

 

27.01.2009.

 

Vēstule no prezidenta kancelejas

1.-3

19.01.2009.

LR Vides ministrijai

Par Vides konsultatīvās padomes informēšanu

03.02.2009.

Vēstule no Vides ministrijas

1.-4

02.02.2009.

LR Vides ministrijas Investīciju departamentam

Par VKP pārstāvja deleģēšanu

 

***

 

***

1.-5

02.02.2009.

LR Vides ministram R.Vējonim

Par VKP ieteikumiem VVD efektivitātes nodrošināšanai piesārņojuma kontroles jomā

02.02.2009.

Vēstule no Vides ministrijas

1.-6

02.02.2009.

Valsts Vides dienestam

Par pārstāvju deleģēšanu Atļauju izdošanas konsultatīvajā padomē

 

***

 

***

1.-7

04.02.2009.

LR Zemkopības ministrijai, Valsts kancelejai

VKP atzinums par MK not.projektu „Grozījumi MK 2003.g.4.februāra noteikumos Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika”

 

***

 

***

1.-8

04.02.2009.

LR Ministru prezidentam

LR Saeimai

Par koku izciršanas apjomu palielināšanu

16.02.2009.

Vēstule no Valsts kancelejas

 

Vēstule no Vides ministrijas

 

Vēstule no Zemkopības ministrijas

1.-9

13.02.2009

LR Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Par priekšlikumiem grozījumos Aizsargjoslu likumā

 

***

 

***

1.10

17.02.2009

Rīgas Domes , Pilsētas departamentam, SIA „Vides konsultāciju birojs”

Par Rīgas pilsētas attīstības plāna grozījumu 1.redakciju, kā arī par SIVN Vides pārskatu

 

***

Vēstule no Pilsētas attīstības departamenta

 

Vēstule no Vides Konsultāciju Biroja

1.-11

19.02.2009.

LR Valsts prezidentam

LR Saeimas priekšsēdētājam

LR Ministru prezidentam I.Godmanim

 

Par Vides minstrijas iespējamo apvienošanas procesu

24.02.2009.

 

 

  

 

 

24.02.2009.

 

 

 

 

24.02.2009.

Vēstule no ministru prezidenta biroja

 

Vēstule no Saeimas (sabiedrisko attiecību birojs) 

 

Vēstule no Prezidenta kalnceleja

1-12

06.03.2009.

LR Zemkopības ministrijas Meža apsaimniekošanas nodaļai

Par VKP pārstāvja dalību starpministriju sanāksmē

 

***

 

***

1-13

18.03.2009.

LR Zemkopības ministrijas, valsts sekretārei D.Lucauai

Par informācijas apmaiņu

 

Vēstule no Zemkopības ministrijas

1-14

25.03.2009.

LR Vides ministrijai

Vides konsultatīvās padomes (VKP) atzinums par precizēto Vides politikas pamatnostādņu projektu 2009. - 2015.g.

31.03.2009.

Vēstule no Vides ministrijas

1-15

28.03.2009.

Valsts kancelejai

LR Vides ministrijai

Vides konsultatīvās padomes (VKP) atzinums par projektiem VSS - 420 un VSS – 421

07.04.2009. 

Vēstule no Valsts kancelejas

1-16

28.03.2009.

Valsts kancelejai

RAPLM

Vides konsultatīvās padomes (VKP) atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”(VSS-404)

 

 

1-17

24.04.2009.

LR Vides ministrijai

Par precizēto Vides politikas pamatnostādņu projektu 2009. - 2015. gadam

 

 

1-18

11.05.2009.

LR Zemkopības ministrijai

LR Vides ministrijai

 

Vides konsultatīvās padomes viedoklis par Latvijas viedokļa formulēšanu attiecībā uz ģenētiski modificētajiem organismiem

 

 

1-19

15.05.2009.

Vides konsultāciju birojam

 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta 2. redakciju

 

 

1-20

15.05.2009.

LR Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijai

Valsts kancelejai

Vides konsultatīvās padomes (VKP) atzinums par Informatīvo ziņojumu par Aizsargjoslu likumā ietverto normu integrēšanu citos normatīvajos aktos (VSS - 710)

 19.05.2009.

Vēstule no Valsts kancelejas

1-21

20.05.2009.

LR Vides ministrijai

Par Vides ministrijas budžeta grozījumu projektu 2009. gadam

 

 

1-22

22.05.2009.

Zemkopības ministrijai

Valsts kancelejai

Vides konsultatīvās padomes (VKP) atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā" (VSS-722)

 

 

1-23

26.05.2009.

LR Ministru kabinetam

LR Vides ministrijai

Par Vides politikas pamatnostādņu 2009. - 2015. gadam projekta neatbilstību valsts plānošanas pamatdokumentam

 02.06.2009.

Vēstule no Valsts kancelejas

1-24

11.06.2009.

Zemkopības ministrijas valsts sekretārei

Cien. D. Lucauas kundzei

Par informācijas apmaiņu

 

 

1-25

16.06.2009.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai

Par pārstāvja deleģēšanu

 

 

1-26

02.07.2009.

Valsts kancelejai

Par pārstāvja deleģēšanu dalībai 6. jūlija MK komitejas sēdē

 

 

1-27

17.07.2009.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai

VKP komentāri par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju “Latvijas 2030”

 

 

1-28

24.08.2009.

Valsts kancelejai

Par Ministru kabineta komitejas 2009. gada. 24. augusta sēdi

 

 

1-29

04.09.2009.

LR Vides ministrijas Investīciju departamentam

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātās projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisijā

 

 

1-30

11.09.2009.

LR Saeimas prezidijam
LR Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājam
LR Saeimas Juridiskajai komisijai

Par grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā

17.09.209. 

 Vēstule no Saeimas (juridiskā komisija) 

1-31

25.09.2009.

Valsts kancelejai
Ekonomikas ministrijai

VKP atzinums par likumprojektu „Būvniecības likums”

 

 

1-32

29.10.2009.

Zemkopības ministrijas
Valsts sekretārei
D. Lucauas kundzei

Par ĢMO izplatīšanas tirgū sociālekonomisko ietekmi

 

 

1-33

13.10.2009.

 

Finanšu ministrijas
Valsts sekretāra vietniekam
Ārvalstu finanšu līdzekļu koord. jaut. - valdošās iestādes vadītājam
A.Ūbelim

Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību 2007. - 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas sanāksmēs

 

 

1-34

05.11.2009.

Valsts kancelejai

Par Ministru kabineta komitejas 09.11. 2009. sēdi

 

 

1-35

12.11.2009.

Ministru Prezidentam
Koalīcijas sadarbības padomei

Par Informatīvo ziņojumu par Aizsargjoslu likumā ietverto normu integrēšanu citos normatīvajos aktos (VSS – 710)

 

 

1-36

25.11.2009.

LR Vides ministrijas
Investīciju departamentam

Par Vides konsultatīvās padomes (VKP) pārstāvja dalību vērtēšanas komisijā

 

 

1-37

26.11.2009.

LR Vides ministrijas
Investīciju departamentam

Par Vides konsultatīvās padomes (VKP) pārstāvja dalību vērtēšanas komisijā

 09.12.2009.

Vēstule no Vides ministrijas

1-38

07.12.2009.

Valsts kancelejai
Zemkopības ministrijai

Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā” (VSS-1646)

 

 

1-39

22.12.2009.

Valsts kancelejai
Vides ministrijas
Ekonomikas ministrijas
Izglītības un Zinātnes ministrijas
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāriem

Par NVO līdzdalību struktūrfondu ieviešanā

 

 

1-40

28.12.2009.

Ekonomikas ministrijai

Atzinums par likumprojekta „Būvniecības likums”(VSS - 1299) precizēto elektroniskai saskaņošanai nosūtīto redakciju

 

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
27.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta