Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā:Likumprojekts „Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu”
27.06.2014

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politikas joma, vietējo pašvaldību sistēmas attīstības nozare

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tukuma novada un Engures novada iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

    Akciju sabiedrībai „Komforts” ražošanas ēkas izvietotas uz blakus esošām zemes vienībām, kas atrodas gan Tukuma novada teritorijā, gan Engures novada teritorijā. Tas apgrūtina investīciju piesaisti, ražošanas ēku celtniecību un uzņēmuma darbību. Tāpēc akciju sabiedrība „Komforts” lūdza Tukuma novada pašvaldību rosināt grozīt administratīvās teritorijas robežu, lai visas zemes vienības, uz kurām izvietotas uzņēmuma ražotnes, atrastos Tukuma novada teritorijā un tās varētu apvienot vienā zemes vienībā ar vienu adresi.

    Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Tukuma novada un Engures novada pašvaldības 2014.gada janvārī rīkoja ierosināto robežu grozījuma projekta publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas procesā netika saņemti iedzīvotāju iebildumi par plānoto novadu robežu grozījumu.

    Engures novada pašvaldības dome 2014.gada 21.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr1, p.14) „Par Engures novada un Tukuma novada administratīvās robežas grozīšanu”, kurā nolemts ierosināt grozīt Engures novada administratīvo robežu, pievienojot Engures novada divas zemes vienības 1,1590 ha un 0,2767 platībā Tukuma novada administratīvajai teritorijai.

      Tukuma novada pašvaldības dome 2014.gada 30.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.1, 27.§) „Par Tukuma pilsētas un Tukuma novada administratīvās teritorijas robežu grozījumiem”, kurā nolemts atbalstīt Tukuma novada administratīvās teritorijas robežās grožošanu, pievienojot Tukuma novadam minētās Engures novada zemes vienības.

    Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka novada robežas groza Saeima, izvērtējot iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

Lai realizētu Tukuma novada pašvaldības un Engures novada pašvaldības priekšlikumu sagatavots likumprojekts, kas nosaka, ka tiek grozītas Tukuma novada un Engures novada robežas, pievienojot Tukuma novadam divas Engures novada zemes vienības ar kopējo platību 1,4357 ha.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 24.07.2014. un iesniegt Ministru kabinetā 29.08.2014.

7.

Dokumenti

Likumprojekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Rakstiski vai telefoniski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Pašvaldību departamenta direktora vietnieks, Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Arnis Šults. Telefons 66016521, e-pasts: arnis.sults@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta