Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 ”Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu””
07.04.2015

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projektu

„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 ”Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1)      Personas, kuras lieto iekārtas, kurās ir ievietoti pogveida elementi, kuru svarā nav vairāk kā 2% dzīvsudraba, vai bezvada elektriskos instrumentus, kuros iestrādātas baterijas vai akumulatorus, kuru svarā ir vairāk nekā 0,002 % kadmija – visi Latvijas iedzīvotāji;

2)      5 videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

3)      900 dabas resursu nodokļa maksātāji, kuri laiž tirgū baterijas un akumulatorus;

4)      5 bīstamo atkritumu apsaimniekošanas komersanti, kuri veic pārnēsājamo bateriju un akumulatoru atkritumu pārvadājumus, lai minētos atkritumus nogādātu pārstrādei citās Eiropas Savienības valstīs, tā kā Latvijā nav pārstrādes iekārtu šādu atkritumu pārstrādei.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Direktīvas 2013/56/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī attiecībā uz podziņelementu ar nelielu dzīvsudraba saturu laišanu tirgū un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2009/603/EK (turpmāk - Direktīva 2013/56/ES) transponēšanu līdz 2015.gada 1.jūlijam.

Noteikumu projekts nodrošinās šādu Direktīvas 2013/56/ES prasību pārņemšanu:

1)līdz 2015.gada 1.oktobrim ir atļauts laist tirgū pogveida elementus, kuru svarā nav vairāk kā 2 % dzīvsudraba;

2) līdz 2016.gada 31.decembrim ir atļauts laist tirgū pārnēsājamas, tostarp arī ierīcēs iestrādātas, baterijas vai akumulatorus, kuru svarā ir vairāk nekā 0,002 % kadmija, kas domāti lietojumam bezvada elektriskajos instrumentos;

3) baterijas un akumulatorus, kas neatbilst minētajām prasībām (t.i., kurās ir lielāks dzīvsudraba vai kadmija saturs), bet kas likumīgi laisti tirgū pirms attiecīgo aizliegumu piemērošanas dienas, drīkst turpināt tirgot, līdz beidzas to krājumi;

4) prasības iekārtu konstruēšanai, lai nodrošinātu izlietotu bateriju un akumulatoru izņemšanu no iekārtām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 23.04.2015.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2015.gada jūnijs.  

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2015.gada 23.aprīlim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.12.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta