Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””
09.11.2016

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Komersanti, kuri iegūst un izmanto dabas resursus, kā arī veic piesārņojušās darbības.

Komersanti, kuri pirmie Latvijas Republikas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto uguņošanas ierīces vai ogles, koksu un lignītu (brūnogles).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķi:

nodrošināt MK noteikumu Nr. 404 atbilstību grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kā arī precizēt un aktualizēt prasības attiecībā uz dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) piemērošanu.

Noteikumu projektā:

-          paredzēts maksāt DRN arī par derīgo izrakteņu ieguves procesā iegūtajiem blakusproduktiem;

-          noteikts jauns DRN objekts: par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai arī tajās hidroelektrostacijās, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem (Daugavas kaskādes HES);

-          mainītas kategorijas elektriskajām un elektroniskajām iekārtām;

-          precizēta kārtība, kādā aprēķina un maksā DRN par uguņošanas ierīcēm;

-          precizētas definīcijas attiecībā uz plastmasas iepirkumu maisiņiem un to materiāliem;

-          izslēgta no DRN objektiem zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās siltumnīcefekta gāzes;

-          paaugstināta DRN likme visu veidu riepām;

-          mainīta DRN maksājumu sadale par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām;

-          precizēta DRN maksāšanas kārtība par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm);

-          papildināts ar koksni materiālu veidu uzskaitījums, no kā tiek ražoti vienreiz lietojami trauki;

-          precizēta atsauce uz atbilstības novērtēšanas sistēmas funkcionēšanas normatīvo aktu regulējumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2016. gada 24. novembra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datne: VARAMNot_08112016_drnapr; VARAMAnot_08112016_drnapr.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
22.11.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta