Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekti
31.01.2017

1.

Dokumenta veids

Tiesību akti

2.

Dokumenta nosaukums

[1] Ministru kabineta noteikumu projekts

“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”

un

[2] Ministru kabineta noteikumu projekts

“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumos Nr. 925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekti attiecināmi uz sabiedrības grupu, kura vēlas iegūt sugu un biotopu jomas eksperta sertifikātu, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos varētu sniegt atzinumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” paredz ieviest „klusēšanas-piekrišanas” principu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas jomā.

Ieviešot „klusēšanas-piekrišanas” principu, turpmāk Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP) pozitīva lēmuma gadījumā ekspertam neizsniegs rakstisku lēmumu un rakstisku sertifikātu, bet informāciju par piešķirto sertifikātu vai sertifikāta termiņa pagarināšanu ievietos ekspertu reģistrā un publicēs DAP tīmekļa vietnē.

2. Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumos Nr. 925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinumu saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” paredz nosacījumu, ka atzinumam pievienojamās kartoshēmas var sagatavot vienīgi, izmantojot DAP uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu „Ozols”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2017.gada februārī

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekti un anotācija [1] [2]

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 14. februārim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Dagnija Daudzvārde, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026503, e-pasts: dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta