Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"
05.04.2017

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Iepakotāji un iepakojuma apsaimniekotāji.

VARAM padotībā esoša iestāde uz šo brīdi ir noslēgusi līgumus ar sešiem apsaimniekotājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts:

1) atbilstoši grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā;

2) lai noteiktu prasības iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu darbībai atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 8. panta otrajai daļai.

Ievērojot grozījumu apjomu, noteikumi tiks izdoti no jauna.

Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumus Nr. 1293 ,,Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”.

Salīdzinājumā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 1293  noteikumu projektā:

-          noteikti pārstrādes un reģenerācijas apjomi izlietotajām iepakojumam un vienreiz lietojamajiem traukumiem apsaimniekošanas sistēmu ietvaros;

-          precizēti komunikācijas pasākumu veidi un noteikta to teritoriālā piesaiste;

-          noteikta prasība apsaimniekotājam un nodokļa maksātājam ievietot informāciju par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām savā tīmekļa vietnē;

-          noteikts pienākums apsaimniekotājiem un nodokļa maksātājiem nodrošināt izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu apsaimniekošanas plānā norādītajos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;

-          ietverti nosacījumi izlietotā iepakojuma savākšanas vietu iekļaušanai apsaimniekošanas plānā;

-          lai mazinātu administratīvo slogu komersantiem, aizpildot atskaites, un Valsts vides dienestam (VVD), veicot to pārbaudi, precizēti nosacījumi apsaimniekošanas plāna un pārskata sagatavošanai un izskatīšanai;

-          precizētas VVD iesniedzamās apsaimniekošanas plāna un pārskata formas.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2017.gada 20.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Arhivētas datnes:
VARAMNot_040417_drn_Iep;
VARAMAnot_040417_drn_Iep;

VARAMNotp01_040417_drn_Iep;

VARAMNotp02_040417_drn_Iep;

VARAMNotp03_040417_drn_Iep;

VARAMNotp04_040417_drn_Iep.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pasts: tatjana.alekse@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
22.11.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta