Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - likumprojekts „Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””
07.09.2017

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskās, fiziskās un publiskās personas, kā arī iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis – Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu 2014.gada 16.aprīļa Direktīvas 2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk – Direktīva).

Likumprojektā, lai pilnībā tiktu pārņemtas Direktīvas prasības, veikti atbilstoši grozījumi saistībā ar:

-          ietekmes uz vidi novērtējuma definīciju un principiem;

-          VVD sākotnējo izvērtējumu veiks mēneša laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas;

-          Tiks precizēti ietekmes uz vidi novērtējuma kritēriji, pēc kuriem VVD vērtē paredzēto darbību. Minētie kritēriji būs plašāki un tiks papildināti, ka jāvērtē piem., riski cilvēka veselībai (piem., gaisa un ūdens piesārņojuma radīts risks), dabiskās vides absorbcijas spēja;

-          Precizēts, ka VPVB izdotajā programmā par IVN tiek sniegta papildus informācija, neminot to informāciju, kas jau noteikta normatīvajos aktos (no praktiskā viedokļa ir strīdi ar ierosinātāju, kuri uzskata, ka VPVB programmā ir jāraksta MK noteikumi un likumi, bet VPVB kompetence ir norādīt konkrētas prasības, kuras obligāti ir iekļaujamas IVN ziņojumā, nevis MK noteikumu uzskaite);

-          lai uzlabotu IVN ziņojumu kvalitāti un sabiedrība būtu informēta par IVN ziņojumā norādīto informāciju, likumprojektā noteikts, ka ierosinātājs nodrošina, ka IVN ziņojumu sagatavo kompetenti eksperti. Ziņojumā jāiekļauj ekspertu saraksts, to kvalifikācija (izglītība) un jomu, ko tie ir vērtējuši. Šī ir būtiska prasība, jo bieži tiek saņemtas sūdzības par IVN ziņojumu kvalitāti un tajā ietverto informāciju. Ierosinātāja atbildība ir sagatavot kvalitatīvu IVN ziņojumu;

-          Precizēts attiecībā uz pārrobežu IVN, paredzot, ka attiecīgajai sabiedrības daļai tiek dots pietiekams termiņš, bet ne īsāks par 30 dienām, IVN ziņojuma komentēšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2017. gada 21. septembra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Datne: VARAMLik_070917_IVN; VARAMAnot_070917_IVN.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Sandija Balka tālr.67026916, e-pasts: sandija.balka@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta