Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.752 “Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi”
02.11.2017

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra  noteikumos Nr. 752 “Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupas:

- 1199 elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, kuri ir noslēguši līgumus ar videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem;

- 6 videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm.

- 137 komersanti, kuri nodarbojas ar iekārtu remontu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumi Nr. 752 “Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 752) nosaka prasības tādu lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu (turpmāk – iekārtas) sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti iekārtu atkritumi. Noteikumu Nr. 752 anotācijas I sadaļas 2. punktā[1] ir sniegta detāla informācija par pastāvošo normatīvo regulējumu tādu iekārtu sūtījumiem, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti iekārtu atkritumi.

Tomēr ir konstatēts, ka Latvijas normatīvajos aktos nav pilnībā transponētas atsevišķas Direktīvas 2012/19/ES prasības. Lai nodrošinātu šo prasību pilnīgu transponēšanu, ir nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumos Nr. 752. Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9.decembra  noteikumos Nr. 752 “Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi” (turpmāk – noteikumu projekts) ietvertā tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:

1)      Noteikumus Nr. 752 ir nepieciešams papildināt ar prasību, ka lietoto iekārtu funkcionalitātes pārbaude atkarībā no iekārtas veida un lietoto iekārtu novērtēšana, vai tās satur bīstamas vielas, ir veikta katram attiecīgajā sūtījumā ietilpstošajam priekšmetam;

Noteikumus Nr. 752 ir nepieciešams papildināt ar prasību, ka persona, kura ir atbildīga par sūtījumu, piemēram, nosūtītājs[2], katram atkritumu sūtījumam pievieno deklarāciju par nosūtītāja atbildību par sūtījumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 23.11.2017.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2018.gada februāris.         

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 15.novembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14.jūnija regulas Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 2. panta 15. punkts; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1508763271684&uri=CELEX:02006R1013-20160101

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
22.11.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta