Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās identifikācijas shēmas paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības kārtību.”
05.11.2018

1.       

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.       

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās identifikācijas shēmas paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības kārtību.”

 

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Privātpersonas (fiziskās personas un privāto tiesību juridiskās personas), kā arī valsts pārvaldes iestādes (valsts un pašvaldību institūcijas).

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), pildot uzdevumus, kas izriet no Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.233 “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” paredzētās VARAM kompetences jomas, kas saistīta ar informācijas sabiedrību, elektronisko pārvaldi (turpmāk – e-pārvalde) un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldību, lai pārraudzītu informācijas sabiedrības, e - pārvaldes un valsts IKT pārvaldības politikas īstenošanu un nodrošinātu minētajam mērķim nepieciešamo valsts institūciju darbības koordināciju, ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu.

Informatīvajā ziņojuma mērķis:

1.       Skaidrot Latvijas un ES prasības identifikācijas pakalpojumu sniedzējam, lai tas kļūtu par kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju un saskaņā ar Regulu tiktu iekļauts ES paredzētajā identifikācijas shēmā, t.sk. uzraudzības iestādes funkcijas atbilstoši regulējumam;

2.        Sniegt skaidrojumu, ka Pēc Latvijas kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļu paziņošanas, saskaņā ar Regulā noteikto, paziņotie elektroniskās identifikācijas līdzekļi, būs izmantojami arī pārrobežu elektroniskajai identifikācijai citu ES dalībvalstu elektroniskajiem pakalpojumiem, un tā kā Latvija Eiropas Komisijai paziņos elektroniskās identifikācijas shēmu tikai reģistrētos kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējus, tad Latvija arī pieņems no citām dalībvalstīm tikai oficiāli paziņotās shēmas.

3.       Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 375 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” 4.27. apakšpunktā noteikto, Valsts reģionālā attīstības aģentūra no 2018. gada 28.septembra nodrošina Latvijas nacionālās vārtejas pieejamību pārrobežu elektroniskajai identifikācijai, kā arī tās uzturēšanu un attīstību.  – no 29.09.2018. Latvijai ir jāpieņem jau paziņotās shēmas, bet turpmāk paziņotās, saskaņā ar to paziņošanas grafiku – ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc to paziņošanas datuma.

4.       kvalificētais drošības elektroniskais identifikācijas līdzeklis tiek paziņots kā būtisks uzticamības līmenis regulas izpratnē; 

kvalificētais paaugstinātās drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis tiek paziņots kā augsts uzticamības līdzeklis Regulas izpratnē.

 

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS – 22.11.2018.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Informatīvais ziņojums, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 05.11.2018 līdz 16.11.2018., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Evija Jaunsleine, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā konsultante, tālr. 67026941, evija.jaunsleine@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.02.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta