Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
20.06.2019
1. Dokumenta veids Tiesību akts.
2. Dokumenta nosaukums Dabas lieguma „ Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Vides politika.
4. Dokumenta mērķgrupas Zemes īpašnieki, Alūksnes novada un Apes novada pašvaldības, AS „Latvijas valsts meži”.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai noteiktu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas režīmu, pamatojoties uz aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem. 
Noteikumu projekts izstrādāts balstoties uz 2016. gada 26. aprīļa apstiprinātā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plāns 2016. – 2028. gadam” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada jūlijā.
7. Dokumenti Pielikumā: Noteikumu projekts, tā pielikumi un anotācija.
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu. 
9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019.gada 18.jūlijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.briska@varam.gov.lv.
10. Cita informācija Nav.
11. Atbildīgā amatpersona Dace Briška, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 67026424, dace.briska@varam.gov.lv.
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
04.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta