Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, atsavināšanu”
17.12.2019

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

 “Par valsts nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, atsavināšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts iestādes,  atvasinātas publiskas personas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, atsavināšanu”  sagatavots, lai atļautu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88509000370), kurš sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 88500200271001004, 1689/6799 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500200271, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 88500200271001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem: 88500200271002, 88500200271003 un  88500200271004, Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, un ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā. Īpašuma tiešais lietotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde, kurai īpašums vairs nav nepieciešams tās funkciju veikšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt izsludināšanai VSS – 2020. gada 23.janvārī

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7. punktam, sniedzot iebildumus un priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniegt rakstiski priekšlikumus 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārīte Priede Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma  nodaļas vecākais eksperts, 67026915, marite.priede@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta