Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"”
20.05.2020

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Telpiskā plānošana

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jūras plānojuma izstrādē un īstenošanā iesaistītās un atbildīgās valsts institūcijas un citas organizācijas - Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Zemkopības ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Pasaules Dabas Fonds, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija", akciju sabiedrība "Latvenergo", akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls". 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Jūras plānojuma izstrādi, ieviešanu un uzraudzības kārtību regulē noteikumi Nr. 740, ar kuriem ir pārņemtas Eiropas parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru prasības, un tā izstrādē ņemta vērā starptautiskā jūras plānošanas labā prakse un ar jūras plānošanu saistītu projektu rezultāti. Jūras plānojuma izstrādes gaitā tika saņemti priekšlikumi pilnveidot noteikumos Nr. 740 noteiktās jūras plānojuma izstrādes kārtības prasības, kas pēc būtības ir pamats rosināt veikt grozījumus noteikumos Nr. 740.

Ar noteikumu projektu noteikumos Nr. 740 tiek veikti grozījumi:

1. Institūciju līdzdalība jūras plānojuma izstrādē, t.sk.:

-        pašvaldības jūrā var izstrādāt tematiskos plānojumus Zemes pārvaldības likuma pirmā panta pirmajā daļā noteiktajos jūras piekrastes ūdeņos;

-        precizēts Daugavpils Universitātes aģentūras Latvijas Hidroekoloģijas institūta (turpmāk – Hidroekoloģijas institūts) nosaukums, kas mainījies 2017. gadā pēc institūcijas reorganizācijas;

-        mainīta Hidroekoloģijas institūta un valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk - Jūras administrācija) iesaiste jūras plānojuma izstrādē.

2. Jūras plānojuma sastāvdaļās un saturā, t.sk.

-        papildināts un precizēts Jūras plānojuma saturs;

-        precizēti Jūras plānojuma sadaļu nosaukumi, lietotie jēdzieni, grafiskās daļas mēroga noteiktība un noteikts, ka jūras plānojuma izstrādē jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekmes jūrā un jāveic ekosistēmu pakalpojumu raksturojumu.

3. Ieviešanas uzraudzība – atbildīgās ministrijas pārziņā.

4. Noslēguma jautājumi – svītrota V nodaļa, jo Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (turpmāk – TAPIS) ir izveidota un Jūras plānojuma  izstrādes process ir organizēts TAPIS, un ir pieejams TAPIS publiskās daļas valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla ĢeoLatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2020.gada jūnijā.

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 3.jūnijam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārtiņš Grels, tālr.: 66016733, e-pasts: martins.grels@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta