Par ministriju
  Ministrs
  Parlamentārais sekretārs
  Valsts sekretārs
  Struktūra
  Padotības iestādes
  Informācija par budžeta izdevumiem
  Informācija par darba grupām
  Informācija par īpašumiem
  Vēsture
  Ministrijas logo
  Personas datu apstrāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Par ministrijuPadotības iestādes
 
 
 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas institūcijas

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk tekstā - fonda administrācija)  ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda nolikumā noteiktās funkcijas.

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

 • sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā;
 • ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un fonda administrācijas mājas lapā internetā informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;
 • ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;
 • apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;
 • iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē;
 • mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko fonda administrācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;
 • ja nepieciešams, nodrošina no fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību ar fonda administrāciju noslēgtajam līgumam;
 • ievieto fonda administrācijas mājas lapā internetā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - fonda padome) un konsultatīvās padomes lēmumus;
 • rakstiski informē projekta iesniedzēju par fonda padomes lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;
 • saskaņā ar fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot projekta finansēšanas kārtību, kā arī fonda administrācijas, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;
 • informē fonda padomi, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;
 • saskaņā ar fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā.

Sīkāka informācija Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV1010, tālrunis: 67503322, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv; mājas lapa: www.lvafa.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
11.12.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta