Drukāt
Semināri potenciālajiem Kohējas fonda (KF) projektu iesniedzējiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"

    

2010.gada 26.aprīlī Saldū,
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra telpās, Striķu ielā 2 - plkst. 10.00;

2010.gada 28.aprīlī Madonā,
Madonas novada domes konferenču zālē, Saieta laukumā 1 - plkst. 10.00;

2010.gada 29.aprīlī Rīgā,
Vides ministrijas telpās, Peldu ielā 25, 409. telpā- plkst. 10.00.

Semināra programma

10.00 – 10.20 Semināra dalībnieku reģistrācija
10.20 – 10.50 Normatīvo aktu apskats;
10.50 – 11.10 Aktivitātes īstenošanas laika grafiks
11.10 – 11.50 Prasības projektu iesniedzējiem, aktivitātes ieviešanas pamatnosacījumi
11.50 – 12.10 Pārtraukums
12.10 - 12.30 Aktivitātes minimālās gatavības prasības projekta apstiprināšanai, līdz projekta iesniegšanai veicamie sagatavošanas pasākumi
12.30 – 12.50 Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas, finanšu shēma
12.50 – 13.10 Valsts atbalsta kontrole
13.10 – 13.30 Aizņēmumu līdzekļu pieejamība
13.30 – Jautājumi, diskusijas

Informācijai par semināra norisi un pieteikšanos – Laura Bramane, Investīciju departamenta Investīciju stratēģijas nodaļas vecākā referente Laura.Bramane@vidm.gov.lv.  

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/