Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūra
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.05.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/str/