Drukāt
Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem - projektu iesniegumu veidlapa

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" iesnieguma veidlapa
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/tehn_pareja/