Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta) - konkursa rezultāti
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/pasv2/