Drukāt
Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai - pārskati un veidlapas

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" iesnieguma veidlapa
  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" līguma veidnes, kas apstiprinātās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 4.augusta rīkojumu Nr.368. (ar 2013.gada 19.decembra VARAM rīkojumu Nr.418 veikti grozījumi 5.pielikumā, turpmāk nepieciešams izmantot ar minēto rīkojumu apstiprināto precizēto līguma veidnes 5.pielikumu ).
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEGsamaz/