Drukāt
Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/