Drukāt
Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/vides_aizsardzibas_joma/