Drukāt
Audita departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Zanda Janušauska

Departamenta direktors

66016765
zanda.janusauska@varam.gov.lv

Ginta Salmane-Lipčika

Departamenta direktora vietnieks

66016758
ginta.salmane-lipcika@varam.gov.lv

Deivids Golubs Informācijas sistēmu auditors

66016707

deivids.golubs@varam.gov.lv

Iekšējā audita nodaļa

Diāna Spresle

Nodaļas vadītājs

66016757
diana.spresle@varam.gov.lv

Irēna Rauba

Auditors

67026563
irena.rauba@varam.gov.lv

Dace Ūķe

Vecākais eksperts

66016744
dace.uke@varam.gov.lv

Arnis Strods

Auditors

66016726
arnis.strods@varam.gov.lv

Revīzijas nodaļa

Elīna Valeine

Nodaļas vadītāja

67026416
elina.valeine@varam.gov.lv

Dace Zvirgzdiņa

Vecākais eksperts

67026560
dace.zvirgzdina@varam.gov.lv

Līga Kozlovska

Vecākais eksperts

66016756
liga.kozlovska@varam.gov.lv

Vita Kepule

Vecākais eksperts

66016751
vita.kepule@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 05.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/iad/