Drukāt
Budžeta un finanšu departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Irēna Koteļņikova

Departamenta direktors

67026922

irena.kotelnikova@varam.gov.lv

Inese Biņķe

Departamenta direktora vietnieks - galvenais grāmatvedis

67026517

inese.binke@varam.gov.lv

Budžeta nodaļa

Irina Kurčevska

Nodaļas vadītāja

67026900

irina.kurcevska@varam.gov.lv

Inguna Gercāne

Finanšu analītiķis

67026446

inguna.gercane@varam.gov.lv

Baiba Skujiņa

Finanšu analītiķis

67026429

baiba.skujina@varam.gov.lv

Marija Tišuņina

Finanšu analītiķis

67026460

marija.tisunina@varam.gov.lv

Aleksandra Olingoviča

Finanšu analītiķis

67026425

aleksandra.olingovica@varam.gov.lv

Kristīne Bučinska

Finanšu analītiķis

67026499

kristine.bucinska@varam.gov.lv

Grāmatvedības nodaļa

Ināra Barkāne

Nodaļas vadītājs

67026906

inara.barkane@varam.gov.lv

Viktorija Mičurina

Vecākais grāmatvedis

67026445

viktorija.micurina@varam.gov.lv

Sanita Tarvida

Vecākais grāmatvedis

67026433

sanita.tarvida@varam.gov.lv

Irīna Zīberte

Vecākais grāmatvedis

67026536

irina.ziberte@varam.gov.lv

Ilva Liparte

Vecākais grāmatvedis

67026455

ilva.liparte@varam.gov.lv

Karina Roščenkova

Vecākais grāmatvedis

67026498
karina.roscenkova@varam.gov.lv

Ināra Treimane

Vecākais grāmatvedis

67026466

inara.treimane@varam.gov.lv

Svetlana Kuzņecova

Vecākais grāmatvedis

67026492

svetlana.kuznecova@varam.gov.lv

Ariāna Grīnblate

Vecākais grāmatvedis

67026529

ariana.grinblate@varam.gov.lv

Alda Vītola

Vecākais grāmatvedis

67026913

alda.vitola@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/bfd/