Drukāt
Vides aizsardzības departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Rudīte Vesere

Departamenta direktors

67026464

rudite.vesere@varam.gov.lv

Silvija Nora Kalniņš

Departamenta direktora vietnieks

67026450
silvija.nora.kalnins@varam.gov.lv

Ieva Stankeviča

Eksperts

67026506

ieva.stankevica@varam.gov.lv

Ūdens resursu nodaļa

Iveta Teibe

Nodaļas vadītājs

67026574

iveta.teibe@varam.gov.lv

Ruta Rimša

Vecākais eksperts

67026903

ruta.rimsa@varam.gov.lv

Baiba Zasa

Vecākais eksperts

67026910

baiba.zasa@varam.gov.lv

Ieva Jakovļeva

Eksperts

 67026440
ieva.jakovleva@varam.gov.lv

Ilona Vilne

Vecākais konsultants

 67026437

ilona.vilne@varam.gov.lv

Ieva Bruņeniece

Vecākais eksperts

 67026564

ieva.bruneniece@varam.gov.lv

Piesārņojuma novēršanas nodaļa

Dagnija Jirgensone

Nodaļas vadītājs

67026514

dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

Guna Šmerliņa

Vecākais eksperts

67026578
guna.smerlina@varam.gov.lv

Lana Maslova

Vecākais eksperts

67026586

lana.maslova@varam.gov.lv

Sanda Ilgaža

Eksperts

67026513

sanda.ilgaza@varam.gov.lv

Judīte Dipāne

Vecākais eksperts

67026415

judite.dipane@varam.gov.lv

Kristīne Puriņa

Eksperts

66016785
kristine.purina@varam.gov.lv

Kristīne Kazerovska

Vecākais eksperts

67026516
kristine.kazerovska@varam.gov.lv

Ieva Griķe

Vecākais eksperts

67026509
ieva.grike@varam.gov.lv 

Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļa

Ērika Lagzdiņa

Nodaļas vadītājs

67026420

erika.lagzdina@varam.gov.lv

Sandija Balka

Vecākais eksperts

 67026916

sandija.balka@varam.gov.lv

Ilze Doniņa

Vecākais eksperts

67026515

ilze.donina@varam.gov.lv

Tatjana Alekse

Vecākais eksperts

67026479

tatjana.alekse@varam.gov.lv

Kristīne Gāga

Vecākais eksperts

67026518

kristine.gaga@varam.gov.lv

Natālija Slaidiņa

Vecākais eksperts

67026487

natalija.slaidina@varam.gov.lv

Alvīne Zavicka

Eksperts

67026569

alvine.zavicka@varam.gov.lv

Guna Eņģele-Volkova

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Natālija Cudečka-Puriņa

Nodaļas vadītājs

Prombūtnē

Zita Balode

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/vad/