Drukāt
Dabas aizsardzības departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Daiga Vilkaste

Departamenta direktore

67026504
daiga.vilkaste@varam.gov.lv

Aizsargājamo teritoriju nodaļa

Inga Belasova

Nodaļas vadītāja

67026545
inga.belasova@varam.gov.lv

Ivita Ozoliņa

Vecākā referente

66016789
ivita.ozolina@varam.gov.lv

Valdimārts Šļaukstiņš

Vecākais referents

67026523
valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv

Dagnija Daudzvārde

Vecākā referente

67026503
dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv

Laura Seile

Vecākā referente

67026484
laura.seile@varam.gov.lv

Dace Briška

Vecākā referente

67026424
dace.briska@varam.gov.lv

Diāna Saulīte Vecākā referente

67026587
diana.saulite@varam.gov.lv

Sugu un biotopu aizsardzības nodaļa

Ilona Mendziņa

Departamenta direktores vietniece - nodaļas vadītāja

67026432
ilona.mendzina@varam.gov.lv

Vilnis Bernards

Vecākais referents

67026524
vilnis.bernards@varam.gov.lv

Zane Brice

Vecākā referente

Prombūtnē

Linda Teša

Vecākā referente

67026572
linda.tesa@varam.gov.lv

Dārta Treija Projektu koordinatore

67026579

darta.treija@varam.gov.lv

Māra Melnbārde Vecākā eksperte

67026917

mara.melnbarde@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/dad/