Drukāt
Juridiskais departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Madars Laurs

Departamenta direktors

67026428
madars.laurs@varam.gov.lv

Juridiskā nodaļa

Madara Gaile

Nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks

67026423
madara.gaile@varam.gov.lv

Olga Paipala

Nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks

Prombūtnē

Marta Ošleja

Jurists

67026543
marta.osleja@varam.gov.lv

Dmitrijs Dmitrijevs

Jurists

67026599
dmitrijs.dmitrijevs@varam.gov.lv

Agita Drozde

Jurists

67026474
agita.drozde@varam.gov.lv

Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

Anita Veikina

Nodaļas vadītājs

67026426
anita.veikina@varam.gov.lv

Mārtiņš Vērdiņš

Jurists, datu aizsardzības speciālists

67026502
martins.verdins@varam.gov.lv

Sergejs Puhovs

Jurists

67026419
sergejs.puhovs@varam.gov.lv

Agnese Jurkovska

Jurists

Prombūtnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/jd/