Drukāt
Investīciju politikas departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Svetlana Sergejeva

Departamenta direktors

66016750
svetlana.sergejeva@varam.gov.lv

Evija Bistere

Departamenta direktora vietnieks reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju jautājumos

66016714

evija.bistere@varam.gov.lv

Zanda Krūkle

Departamenta direktora vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos, Vides investīciju nodaļas vadītājs

66016713

zanda.krukle@varam.gov.lv 

Valdis Līkosts

Vides eksperts

66016782

valdis.likosts@varam.gov.lv

Laila Bremša

Konsultants

67026470

laila.bremsa@varam.gov.lv

Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļa

Ritvars Timermanis

Nodaļas vadītājs

66016709

ritvars.timermanis@varam.gov.lv 

Ieva Brinķe

Vecākais eksperts

66016716

ieva.brinke@varam.gov.lv 

Kaspars Raubiškis

Vecākais eksperts

66016717

kaspars.raubiskis@varam.gov.lv

Liene Dorbe

Vecākais eksperts

66016767
liene.dorbe@varam.gov.lv

Dana Šķērstena

Vecākais eksperts

67026414
dana.skerstena@varam.gov.lv

Laura Lazdiņa

Vecākais eksperts

67026461
laura.lazdina@varam.gov.lv

Liene Gratkovska

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Evita Klapere

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļa

Ieva Kuzmina

Nodaļas vadītājs

66016771

ieva.kuzmina@varam.gov.lv

Iveta Freiberga

Finanšu analītiķis

66016770

iveta.freiberga@varam.gov.lv 

Ingūna Zazīte

Finanšu analītiķis

66016769

inguna.zazite@varam.gov.lv 

Inese Čerpakovska

Vecākais eksperts

66016746

inese.cerpakovska@varam.gov.lv

Olita Zālīte-Vīlipa

Vecākais eksperts

66016775

olita.zalite-vilipa@varam.gov.lv 

Dmitrijs Dorožko

Vecākais eksperts

66016759

dmitrijs.dorozko@varam.gov.lv

Sandra Beļavska

Finanšu analītiķis

67026559

sandra.belavska@varam.gov.lv

Baiba Merdane

Finanšu analītiķis

Prombūtnē

Vides investīciju nodaļa

Ilze Opermane

Vecākais eksperts

66016745

ilze.opermane@varam.gov.lv

Viesturs Frišfelds

Vecākais eksperts

66016704

viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Sarmīte Kļaviņa

Vecākais eksperts

67026581

sarmite.klavina@varam.gov.lv 

Dana Prižavoite

Vadošais eksperts

67026946

dana.prizavoite@varam.gov.lv 

Edgars Garkājis

Vecākais eksperts

66016701
edgars.garkajis@varam.gov.lv

Kristīne Dūdiņa

Vecākais eksperts

67026410
kristine.dudina@varam.gov.lv

Signe Zakka

Vecākais eksperts

66016727
signe.zakka@varam.gov.lv

Austra Auziņa

Vadošais eksperts

Prombūtnē

Ilze Burmistre

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Maija Gleizde

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/id/