Drukāt
Investīciju uzraudzības departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Imants Klāvs

Departamenta direktors

66016734

imants.klavs@varam.gov.lv

Arvīds Vanags

Departamenta direktora vietnieks

66016718

arvids.vanags@varam.gov.lv

Velta Frickausa

Datu administrators

66016711

velta.frickausa@varam.gov.lv

Projektu uzraudzības nodaļa

Arita Vendta

Nodaļas vadītāja p.i.

66016783

arita.vendta@varam.gov.lv

Diāna Stūrmane

Nodaļas vadītāja

Prombūtnē

Edgars Pfeifers

Vecākais eksperts

66016781

edgars.pfeifers@varam.gov.lv

Inese Ostrovska

Vecākais eksperts

67026571

inese.ostrovska@varam.gov.lv

Eva Rikmane

Vecākais eksperts

67026940

eva.rikmane@varam.gov.lv

Ingus Bārs

Projektu vadītāja asistents

67026595

ingus.bars@varam.gov.lv

Oksana Stepanova

Vecākais eksperts

67026435
oksana.stepanova@varam.gov.lv

Evita Zemnicka

Vecākais eksperts

66016705
evita.zemnicka@varam.gov.lv

Inga Cīrule

Vecākais eksperts

67026907

inga.cirule@varam.gov.lv

Dace Kravale-Šarabaiko

Vecākais eksperts

67026526

dace.kravale@varam.gov.lv

Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa

Kristīne Ruskule

Nodaļas vadītāja

66016772
kristine.ruskule@varam.gov.lv

Jūlija Bondareva

Nodaļas vadītāja vietnieks

67026568

julija.bondareva@varam.gov.lv

Elīna Lodīte

Vecākais eksperts

67026561

elina.lodite@varam.gov.lv

Diāna Treiliha

Vecākais eksperts

67026476
diana.treiliha@varam.gov.lv

Signe Malnača

Vecākais eksperts

66016741

signe.malnaca@varam.gov.lv

Līga Bernāne

Vecākais eksperts

66016748

liga.bernane@varam.gov.lv

Gita Peniņberga

Vecākais eksperts

66016738

gita.peninberga@varam.gov.lv

Guna Roze

Vecākais eksperts

66016762

guna.roze@varam.gov.lv

Alise Aneraude

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Agnese Dimante

Vecākais eksperts

66016743
agnese.dimante@varam.gov.lv

Elza Marcinkeviča

Vecākais eksperts

67026552
elza.marcinkevica@varam.gov.lv

Gunta Sirmā

Vecākais eksperts

66016732
gunta.sirma@varam.gov.lv

Linda Bružēvica

Vecākais eksperts

66016753
linda.bruzevica@varam.gov.lv

Gunta Gulbe

Vecākais eksperts

67026431
gunta.gulbe@varam.gov.lv

Evija Kasicka-Buča

Vecākais eksperts

66016703
evija.kasickabuca@varam.gov.lv

Arta Frolova

Vecākais eksperts

67026567
arta.frolova@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/