Drukāt
Reģionālās politikas departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Raivis Bremšmits

Departamenta direktors

66016755
raivis.bremsmits@varam.gov.lv

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa

Jevgēnija Butņicka

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs 

67026931

jevgenija.butnicka@varam.gov.lv 

Jānis Ilgavižs

Vecākais konsultants

66016721
janis.ilgavizs@varam.gov.lv

Ilze Jureviča

Vecākais eksperts

66016791
ilze.jurevica@varam.gov.lv

Andris Eglītis

Vecākais eksperts

66016777
andris.eglitis@varam.gov.lv

Veronika Jurča

Vecākais eksperts

67026918
veronika.jurca@varam.gov.lv

Indra Ciukša

Vecākais eksperts

66016725
indra.ciuksa@varam.gov.lv

Krista Krūmiņa

Vecākais referents

66016752
krista.krumina@varam.gov.lv

Lita Trakina

Vecākais eksperts

Prombūtnē

Reģionālās ekonomikas nodaļa

Dāvis Melnalksnis

Nodaļas vadītājs

66016768

davis.melnalksnis@varam.gov.lv

Maija Kamoliņa

Vecākais eksperts

66016763

maija.kamolina@varam.gov.lv

Varis Putniņš

Vecākais eksperts

67026597
varis.putnins@varam.gov.lv

Ritvars Vestmanis

Vecākais eksperts

66016715

ritvars.vestmanis@varam.gov.lv

Dace Ziediņa

Nodaļas vadītājs

Prombūtnē

Alise Vecozola

Vecākais konsultants

Prombūtnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/vapd/