Drukāt
Elektroniskās pārvaldes departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Uģis Bisenieks

Departamenta direktors

67026933

ugis.bisenieks@varam.gov.lv

Informācijas sistēmu arhitektūras nodaļa

Lauris Linabergs

Nodaļas vadītājs - informācijas sistēmu galvenais arhitekts

67026404

lauris.linabergs@varam.gov.lv

Lelda Kalniņa

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs

67026576

lelda.kalnina@varam.gov.lv

Vineta Brūvere

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs

67026575

vineta.bruvere@varam.gov.lv

Inese Zemnicka

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs

66016723

inese.zemnicka@varam.gov.lv

Valsts informācijas sistēmu nodaļa

Rihards Guds

Nodaļas vadītājs

67026525

rihards.guds@varam.gov.lv

Jānis Ratkevičs

Vecākais konsultants

67016542
26367772

janis.ratkevics@varam.gov.lv

Normunds Grigus

Biznesa procesu analītiķis

67026580

normunds.grigus@varam.gov.lv

Informācijas sabiedrības politikas nodaļa

Arnis Skraučs

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs

67026942

arnis.skraucs@varam.gov.lv

Santa Sīpola

Projekta vadītājs

67026932

santa.sipola@varam.gov.lv

Aija Vāvere

Vecākais referents

67026936

aija.vavere@varam.gov.lv

Elita Zvaigzne

Vecākais konsultants

67026507

elita.zvaigzne@varam.gov.lv

Ingrīda Igaune

Vecākais konsultants

66016780

ingrida.igaune@varam.gov.lv

Signe Bērziņa

Vecākais konsultants

67026929

signe.berzina@varam.gov.lv

Jūlija Kovaļska

Projekta koordinators

67026925

julija.kovalska@varam.gov.lv

Laura Gintere

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs

Prombūtnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 05.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/epd/